Spring naar content

Team BPD/VanWonen, KCAP, Barcode, BALJON landschapsarchitecten wint tender Nijmegen Bebouwbare dijk met het plan De Waalhoven

Baljon | Nieuws | Team BPD/VanWonen, KCAP, Barcode, BALJON landschapsarchitecten wint tender Nijmegen Bebouwbare dijk met het plan De Waalhoven
masterplan Waalhoven
Categorie:

Wonen in een landschap aan de dijk; een verstedelijkt landschap dat ruimte biedt aan een bijzondere reeks woonmilieus. Het zijn concentraties van bebouwing, elk met een karakteristieke opzet: terpen, zwermen, het fort en rond de aanlanding van de stadsbrug ‘de Oversteek’ heel specifiek als een Bebouwde Dijk. Niet aan de voet van de dijk, maar door de dijk te verbreden, er op en er aan. De bebouwing te gast vraagt om een geconcentreerde vorm: bebouwing in clusters, waar de bewoners op elkaar betrokken kunnen leven: ‘De Waalhoven’, volgens de typologie van het collectieve hof. Een opzet die zich rijk geschakeerd laat uitwerken en het beste kan maken van het landschap. De gebouwen wortelen in het landschap. Het plan is verbonden met de rivier; het gaat daarbij om uiteenlopende verbanden: visueel, functioneel, cultuurhistorisch en ecologisch. De ruimtebeleving wordt gedragen door 2 doorgaande steunlijnen: de dijk en de nieuw te graven singel. Deze zorgen voor de binding in het grotere geheel. Doordat alle auto’s onder de bebouwing worden geparkeerd, is er alle ruimte om van dit duurzame landschap te genieten.

Het plan De Waalhoven is van de combinatie BPD/VanWonen en is ontwikkeld in samenwerking met onder andere KCAP, BARCODE en BALJON landschapsarchitecten.

Scroll naar boven