Spring naar content

Profiel

Baljon | Bureau | Profiel
baljon-profiel-groepsfoto
baljon-profiel-groep-03

Bureau

Baljon landschapsarchitecten is een toonaangevend bureau. Met veel toewijding werken wij aan uiteenlopende opgaven: intieme tuinen, levendige stedelijke ruimten en weidse landschappen. Constante factor in onze projecten is de belangstelling voor de ambachtelijke kant van het vak, beleefbare duurzaamheid en technische innovatie. Gelijktijdig verkennen we traditioneel handwerk en geavanceerde digitale technologie - een complementaire relatie die ons creatieve proces stuurt.

Ambachtelijk vakmanschap, beleefbare duurzaamheid en technische innovatie.

Baljon_Profiel_groep-15

Wij werken aan uiteenlopende projecten, doorgaans binnen strakke kaders van budget en programma van eisen. De vaak complexe situaties waarin we opereren dwingen ons de ontwerpoverwegingen helder naar voren te brengen. De landschappelijke en stedebouwkundige context vormen de aanleiding voor de opzet van het ontwerp. Wij zoeken naar oplossingen die het karakter van de plek versterken. Veel valt ook te ontlenen aan het uiteenrafelen van het programma.

Naast schoonheid, gaat het om bruikbaarheid, maakbaarheid en beheerbaarheid.

Als vernuftig ontwerper en slimme integrator kan de landschapsarchitect een bijzondere rol vervullen in ingewikkelde processen. Door te tekenen, analyseren we de situatie en het programma; door te tekenen, onderzoeken we de context en verkennen we de potenties; door te tekenen, maken we de consequenties van gekozen uitgangspunten, voorwaarden en normen zichtbaar. Uiteindelijk brengen we – door te ontwerpen – alle mogelijke aspecten samen, integraal.

Eenzijdige maatregelen, gericht op 1 aspect van ruimtegebruik, zijn niet van deze tijd. Combineren en integreren, tijdig en open samenwerken en gericht zijn op kruisbestuiving van ideeën en kennis, daar draait het om. Grondige kennis en jarenlange ervaring dragen bij aan onze strategische en flexibele ontwerpbenadering; belangrijk voor het met succes komen tot integrale oplossingen.

Door te tekenen, onderzoeken we de context en verkennen we de potenties.

Baljon_Profiel_groep-07

Ontwerphouding en strategie

We hebben een open houding; empathisch ten aanzien van de context, zowel het landschap (geschiedenis en natuurlijke condities) als de mensen (gebruik en betekenis). De focus op de kernkwaliteiten van een gebied resulteert in een ‘startbeeldplanning’: een bandbreedte van ontwikkelpotenties als vertrekpunt voor het ontwerp. Het resultaat van de exploratie van landschap en programma naar verscholen potentieel.

Baljon_Profiel_groep-05

Analyse gedreven, met bedachtzaamheid en nieuwsgierigheid.

Pijlers van ons ontwerpproces zijn: analyse gedreven, met bedachtzaamheid en nieuwsgierigheid, door tekenen en rekenen en met economie van middelen, gericht op een zelf-verklarende vormgeving. We zoeken naar een vernuftige vertaalslag als oplossing van complexe opgaven: artistiek, praktisch en met gevoel voor elegantie.
Onze ontwerphouding is optimistisch, nieuwsgierig en inventief. Conceptueel uitdagend en tevens dienstbaar: maakbaar, bruikbaar, beheerbaar. Een ontwerp voldoet aan eisen, realiseert wensen en benut kansen.

We hebben geleerd dat verschillende zienswijzen, diverse disciplines, open uitwisseling, diepgaande betrokkenheid bij opdrachtgever en gemeenschap, een band met context en geschiedenis, en nieuwsgierigheid naar nieuwe manieren van maken, samen een sterk ontwerp opleveren.

Samenwerken

Het bureau heeft een open werkwijze; een atelier waarin kennis, ideeën en inzichten effectief worden uitgewisseld en worden ingezet voor de projecten. Regelmatig werken in andere culturen, (Zuid Korea, India, Jordanië en centraal Europa) voedt onze nieuwgierigheid en open houding.

We zijn gewend een duidelijke rol te vervullen in de complexe en langlopende stedebouwkundige processen van gebiedsontwikkeling.

Baljon_Profiel_groep-10
Baljon_Profiel_groep-14

Bij het samenwerken kan landschapsarchitectuur de samenbindende discipline en de integrerende kracht zijn. De analytische ontwerpmethode stelt ons in staat ontwerpen duurzaam te ontwikkelen, waardoor goed gemaakte plekken, betekenisvolle ruimten en gezonde omgevingen worden gecreëerd.
De specifiek technische aard van ons werk betekent dat wij samenwerken met een breed scala van specialisten: architecten, ingenieurs, ecologen en cultuurtechnici. Wij hebben ook goede relaties met academische instellingen, aannemers en leveranciers. Ons NatuurPro-netwerk stelt ons in staat in een vroeg stadium alle benodigde kennis en ervaring, op het gebied van duurzaam omgaan met onze (stads-)landschappen, in te zetten.

Landschapsarchitectuur als samenbindende discipline en integrerende kracht.

Betekenisvolle ruimten

Het gaat ons om het met toewijding bewerken van de plek, rekening houdend met maatschappelijke en ecologische context, gericht op een integraal ontwerp.

Baljon_Profiel_groep-11

We worden geïnspireerd door de zeggingskracht van landschappen en van stedelijke ruimten zoals pleinen en parken. Landschapsarchitectuur kan een drijvende kracht zijn in stedebouwkundige processen. Het gaat daarbij om het scheppen van betekenisvolle ruimten en het bieden van schoonheid in vele vormen: eenvoudig of uitbundig, rationeel of lyrisch. Met onze ontwerpen willen we een bijdrage leveren aan een levendige en duurzame omgeving met als doel het menselijk welzijn en de ecologische biodiversiteit te vergroten.

Een geslaagd ontwerp wordt goed gebruikt, veroudert mooi, groeit en wordt rijker met de tijd.

Op basis van vakmanschap streven we ernaar fantastische ideeën op aarde te laten landen. Ambachtelijkheid geeft projecten een niet te herhalen charme en karakter. Een ontwerp is in onze ogen geslaagd als het goed wordt gebruikt,  mooi veroudert, groeit en met de tijd rijker wordt.

Het landschap van vandaag is het resultaat van de geschiedenis. In het landschap ontwikkelen we de toekomst door het scheppen van iets nieuws op basis van het verleden. Het verleden vertalen naar het hier en nu; de geschiedenis als basis voor de toekomst.

Wij stellen mensen centraal in onze ontwerpen; wij besteden tijd aan het doorgronden van de lokale gemeenschap. Wij streven naar het ontwerpen van eenvoudige, overzichtelijke en onbelemmerde omgevingen die keuze en flexibiliteit in het gebruik bevorderen en iedereen in staat stellen op gelijke voet deel te nemen. Het scheppen van een sterk ‘gevoel van plaats’ en van authenticiteit, helpen bij het verbeteren van de dagelijkse ervaring van onze omgeving en de kwaliteit van leven.

Baljon_Profiel_groep-12

Levendige en gezonde omgeving

Baljon landschapsarchitecten ziet problemen als kansen om dingen beter te doen. De werkelijkheid is geen belemmering, maar juist een vertrekpunt.

Voor het organiseren van het dagelijks leven zoeken we naar een unieke combinatie van functionaliteit en esthetiek, van gebruik en schoonheid; dynamisch, divers, comfortabel en gezond, gecombineerd met sfeer, verbeelding en verbondenheid met de plek. Dat resulteert in zorgvuldig gevormde ruimten die in de context geworteld zijn.

Onze ontwerpen zijn traditioneel waar ze vertrouwd moeten zijn en vernieuwend waar ze uitdagend moeten zijn.

Onze projecten komen tot stand in samenspraak met gebruikers.

Onze projectleiders hebben oog voor mensen en zijn gericht op samenwerken. Ze hebben ervaring op diverse schaalniveaus, technische kennis en oog voor detail. Ze zijn bekend met de rol van de gebruiker; en een groot deel van onze projecten komt tot stand in samenspraak met gebruikers en andere belanghebbenden.

baljon-profiel-sprokkelenburg-culemborg
Baljon_Profiel_groep-06
baljon-profiel-gouden-piramide-ligne-sittard

Duurzaam en dierbaar

Het is de kern van ons werk onze omgeving vorm te geven ten dienste van zowel de mens als de planeet. Het toegenomen belang van natuur in de stad betekent dat we de menselijke eisen aan de openbare ruimte in evenwicht met die van de biodiversiteit moeten brengen. De bijdrage die de landschapsarchitectuur kan leveren aan klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit in de stad heeft onze bijzondere aandacht.

Verankerd in het (stads-) landschap, verbonden met de gemeenschap en gehecht in een bestendig ecosysteem.

Werkelijk effect hebben de inspanningen op het gebied van duurzaamheid pas als het beleefbaar is en in de dagelijkse omgeving natuurervaring mogelijk is. Duurzaam is wat dierbaar is. Dat vraagt om ontwerpen die in het (stads-)landschap zijn verankerd: verbonden met de context (plaats en tijd), verbonden met de lokale gemeenschap en gehecht in een bestendig ecosysteem.

Het vormgeven aan een veerkrachtige omgeving, waar klimaatextremen als regen, wind, droogte en hitte worden opgevangen in ontwerpen die, door een samenhangende strategie, meerdere doelen tegelijk dienen. Duurzaam betekent voor ons, naast bruikbaar, maakbaar en beheerbaar, ook schoonheid.

Veel van de projecten waar we bij zijn betrokken, zijn BREEAM Excellent en sommige zelfs Outstanding gecertificeerd.

Baljon_Profiel_groep-08
Scroll naar boven