Spring naar content

Voorlopig Ontwerp Het Fortuyn van Voorschoten vastgesteld

Baljon | Nieuws | Voorlopig Ontwerp Het Fortuyn van Voorschoten vastgesteld
I:ProjectenVoorschoten Intratuinlocatie�1 dwgplankaartenLB
Categorie:

Tussen de prachtige Korte Vliet en het oude lint van de Leidseweg wordt het Fortuyn van Voorschoten ontwikkeld.

De ontwikkeling van 129 woningen in een duurzame omgeving grenzend aan een landgoederenbiotoop én de omlegging van één van de ontsluitingswegen van Voorschoten komen hier bij elkaar in één project.

Privétuinen, parkeerhoven en groene hoven zorgen samen voor een prettig woonmilieu waarin waterberging, natuurlijk spelen, minimaliseren van hittestress, versterken biodiversiteit én een fijnmazig netwerk voor de voetganger aansluitend op het aangrenzende landgoederenlandschap samengaan.
BALJON landschapsarchitecten heeft het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan opgesteld en met de omgeving besproken. De uitwerking naar Definitief Ontwerp is gestart.

Het ontwerp is gemaakt in opdracht van Synchroon en in samenwerking metZeinstra Veerbeek Architecten.

Lees meer hier

Scroll naar boven