Spring naar content

Cocreatie Park Leeuwesteyn Leidsche Rijn Centrum Utrecht

Baljon | Nieuws | Cocreatie Park Leeuwesteyn Leidsche Rijn Centrum Utrecht
foot's van de informatieavonde en een werkgroepavond en een impressie van wat het park kan worden
Categorie:

Al in 2013 begonnen de contouren van Park Leeuwesteyn te verschijnen. Sindsdien heeft het ruimte geboden aan bouwactiviteiten van het Leidsche Rijn Centrum Utrecht. Nu vrijwel alle bouwblokken zijn verschenen aan de noord- en zuidzijde van het park, nog niet alle in gebruik, is het proces voor het ontwerp van het park van start gegaan.
Het lange wachten had een reden, de gemeente kiest ervoor het park samen met bewoners en maatschappelijke partners uit de buurt te ontwerpen, in 2013 waren deze er nog nauwelijks.
Het enthousiasme blijkt groot; ruim 1000 mensen hebben hun wensen, ideeën en zorgen over Park Leeuwesteyn gedeeld. Dit konden zij doen via een inloopbijeenkomst, online enquête en straatinterviews. Ook het animo voor de werkgroep is groot, met bijna 40 deelnemers zijn er nu 2 sessies geweest. De Gemeente Utrecht, PIP & Partners en Baljon landschapsarchitecten begeleiden samen het cocreatieproces.

Meer informatie over het proces is te vinden op de website denkmee van de gemeente.

Scroll naar boven