Spring naar content

Waalfront

Nijmegen

Baljon | Projecten | Waalfront Nijmegen

Het masterplan Waalfront is opgesteld om het contact tussen de Nijmeegse binnenstad en de Waal te herstellen. Hiertoe wordt bedrijvigheid stap voor stap vervangen door een woon-werk gebied, aan de hand van een samenhangende visie. Het landschap, met de daarin aanwezige cultuurhistorische lagen, bepaalt het raamwerk van het Masterplan. Uit deze landschappelijke lijnen volgen negen deelgebieden. Ze ontlenen hun karakter aan de context, het daarop afgestemde programma en de bebouwingstypologie. In dit 30 ha grote gebied is de rivier altijd de aanleiding geweest tot landschappelijke ingrepen. Zo vestigden de Romeinen hier een grote handelsstad, vormde fort Krayenhoff deel van de vesting aan de rivier (vroege 19de eeuw) en kwam in de 20ste eeuw de Nijmeegse industrialisatie hier op gang. Waar het historische landschap bovengronds aanwezig is, wordt het verhevigd en gebruikt. Waar het ondergronds ligt, wordt de geschiedenis gerespecteerd en in een eigentijdse vorm als aanleiding gehanteerd om stedelijke sferen te scheppen.

De landschappelijke opbouw laat zich lezen als een raamwerk met als invulling een mozaïek aan buurten die reageren op specifieke historische lagen.

Elk van deze drie historische stadia vormt een eigen laag binnen het masterplan. Ook de oude dijktracés zijn in het plan opgenomen als belangrijke lijnen. Het bleek een kansrijke ontwikkeling zo pal naast de binnenstad met een oeverlengte groter dan de Waalkade. Aan de Waal is een waardevolle aanvulling voor Nijmegen ontstaan met een boeiend en behaaglijk binnenstedelijk klimaat. De opbouw is zo ontworpen dat over de volledige diepte van het gebied de rivier wordt ervaren. Doorlopende groene ruimtes gaan juist verbindingen aan met het gebied aan de andere kanten.

Het Waalfront omvat 2.650 woningen en 30.000 m2 voorzieningen en wordt in 15 jaar tijd ontwikkeld. BALJON zat verder in de beeldkwaliteitsgroep voor de aanliggende brug over de Waal.

Dit project won de NRP Gulden Fenix 2017 categorie Gebiedstransformatie, en werd genomineerd voor de Rabo Vastgoedprijs 2018 en NEPROM-prijs
voor locatieontwikkeling 2017 voor Handelskade.

02_baljon_nijmegen_waalfront
03_baljon_nijmegen_waalfront
04_baljon_nijmegen_waalfront
05_baljon_nijmegen_waalfront

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
Architecten Dok architecten

Scroll naar boven