Spring naar content

Vathorst Velden 3a & def

Amersfoort

Baljon | Projecten | Vathorst Velden 3a & def Amersfoort

Het stedenbouwkundig plan maakt dankbaar gebruik van landschap. Het ontwerp is gebaseerd op drie ontwerpmotieven: het landschapspatroon als onderlegger, het informele dorpsbeeld en de menging van het programma. Het raamwerk benut de bestaande houtwallen en vult deze aan. Daarbinnen is een rijke schakering aan woningtypen te vinden.

De fijne korrel komt tot uitdrukking in verschillende kapvormen en de schakeringen van het pallet aan gevelstenen en dakpannen.

De groene zoom tussen de nieuwbouw en de dorpsrand doet nadrukkelijk mee, doordat de woonstraten hierop zijn gericht. Bestaande bomen werden opgenomen in het plan en verzorgde zo een kickstart voor de natuurwaarden van dit woongebied. Bovendien levert het vroege format van waterdoorlatende verharding dat hier destijds werd gelegd verscheidene voordelen voor de waterhuishouding.

Al met al krijgt het comfortabele woonmilieu een landelijke sfeer met ruimte om op straat en rond het water te spelen. Een doorlopende groenstructuur verbindt de woningen met het landschap en de natuurvriendelijke oevers binnen het plan vinden aansluiting met omliggende watergangen. Deze continuïteit van groen en water levert een aanzienlijke ecologische kwaliteitsbijdrage.

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Status Uitgevoerd

10_baljon_vathorst_amersfoort

Een landelijke sfeer, een comfortabel woonmilieu met ruimte om op straat en rond het water te spelen.

07_baljon_vathorst_amersfoort
09_baljon_vathorst_amersfoort

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Status Uitgevoerd

Scroll naar boven