Spring naar content

Stroom Binnentuin Leeuwesteyn

Utrecht

Baljon | Projecten | Stroom Utrecht

Het thema STROOM heeft als inspiratie gegolden voor de deze ontwerpopgave. Bewegen, samenkomen, deelnemen en betrokkenheid moeten stromingen vormen die een fysiek en sociaal gezonde tuin maken. Voor de binnentuin betekende dat: het zoeken naar verbinding tussen architectuur en landschap, zowel in abstracte zin als concreet. Bewoners van Leidsche Rijn wonen hier in uiteenlopende groene sferen, waarvan de verscheidenheid wordt ondersteund door de hoogteverschillen op dit terrein. De beplantingen begeleiden de rondgang, en verschieten daarbij van karakter om de variëteit wederom te ondersteunen. Zo uit het concept zich als een voortdurende stroom van bewegingen en verbindingen tussen plekken, waarbij de kruisingen interessante knopen vormen. STROOM is bovendien het vertrekpunt voor een duurzame en gezonde omgeving: een geliefd, natuurrijk en vitaal milieu. Dit zijn belangrijke peilers van de stedelijke ontwikkeling van Utrecht.

Het binnengebied is hiertoe ontwikkeld tot een vitale tuin met vele afwisselingen in de inrichting en beplanting en waar men wordt uitgenodigd om te bewegen, spelen, ontmoeten. Zo worden seizoenbeleving, ecologische waarden en een comfortabel klimaat gewaarborgd. Aanvullende maatregelen worden getroffen ten behoeve van fauna. Materialen zijn gekozen op circulariteit, hergebruik en CO2-reductie. De waterhuishouding wordt vormgegeven als een aantrekkelijk fenomeen: educatief, speels en ecologisch. Hemelwater wordt benut door berging en (vertraagde) infiltratie (sponswerking). Zo wordt er voldaan aan de gemeente-eis om 75% van het hemelwater te bergen en 25% af te koppelen op een wadi.

1. conceptschets, 2. opbouw van de tuin; een combinatie van overzicht, doorzicht en afscherming, 3.hemelwater wordt op het kavel geinfiltreerd
1. conceptschets, 2. opbouw van de tuin; een combinatie van overzicht, doorzicht en afscherming, 3.hemelwater wordt op het kavel geinfiltreerd
04-Utrecht-Stroom
01-Utrecht-Stroom

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Blauwhoed ism KlaassenGroep
Architect KOW Architecten
Selectievorm Gewonnen ontwikkelaarcompetitie
Status uitgevoerd

Scroll naar boven