Spring naar content

Park Triangel

Waddinxveen

Baljon | Projecten | Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel is met 2890 woningen een aanzienlijke uitbreiding van Waddinxveen.

De wijk ligt in de Zuidplaspolder; in de driehoek tussen de Tweede Bloksweg, de spoorlijn en de Zuidelijke Rondweg. Aan deze hoofdvorm ontleent de wijk zijn naam. Het centraal gelegen park geeft het eerste woord van de naam. De wijk maakt zo op een logische wijze Waddinxveen aan de zuidkant af.

Tuinwijk verankerd in de polder.

De informele, geborgen sfeer van het dorpse wonen is, ten behoeve van een efficiënte verkavelingswijze en parkeeroplossing, vertaald met het vocabulaire van de tuinwijk. De tuinwijk is een passend thema, aangezien het de rationele omzetting is van het (Engelse) dorp. Dorps duidt op een overzichtelijke schaal van het woonmilieu, de buurt, de straat, het hof, het pleintje. De herkenbaarheid van het eigen huis wordt opgebouwd met een afwisselende korrel van groot en klein.

Losgestrooide, achteloze informaliteit is bij dit programma niet realistisch. Het gaat nu om een goed gecomponeerde afwisseling, precieze ruimte vorming en architectonische accenten.Het parkeren is zoveel mogelijk teruggedrongen in de koffers tussen de woningrijen. Het laat ruimte in de straten voor groen, spel en ontmoeting.

Er is een sterke  verbondenheid met landschappelijke elementen, zoals de watergangen van de Hollandse droogmakerij en het Lint van tuinderswoningen. Het Centrale Park, de recreatieve ecologische Vredenburghzone, de watergangen, de groene Parklaan en het Lint vormen een landschappelijke structuur waar de buurten zich tegen aan vlijen.

01_Praktriangel
02_Praktriangel

Samen met de buurt herinneringen opbouwen.

Park Triangel heeft een actief projectbureau. Vanaf het moment dat de eerste bewoners in zicht kwamen zijn er met grote regelmaat activiteiten georganiseerd waarbij de bewoners kennis kunnen maken met elkaar en vooral ook met de plek. Het parkeiland - al in een vroege fase opgeleverd - is vaak de uitvalsbasis voor de grotere festiviteiten als een Bouw & Bagger Run en Koningsdag.

Baljon draagt hier vaak aan bij, niet alleen met een ontwerp van het Parkeiland dat uitermate geschikt is voor activiteiten, maar ook door bijvoorbeeld een vorm te vinden voor bewonersparticipatie. We denken mee over de participatievorm en maken de ontwerpen die aan bewoners voorgelegd worden, bijvoorbeeld van de speelplekken in de wijk .
Voor het groene lint zijn hebben we samen met het projectbureau een activiteitenreeks georganiseerd rondom de invulling van een autovrij pad met spelaanleidingen. Op scholen zijn workshop workshop ‘spelen en landschapsarchitectuur’ gehouden, er is een kleurwedstrijd uitgeschreven en een stoepkrijtwedstrijd op het streetartfestival.

Praktisch leverden deze activiteiten inspiratie voor het lijnenspel op de verharding van het pad. Het achterliggende doel is bewoners samen herinneringen te laten opbouwen in hun woonomgeving waar de tekeningen op het lint daarna de tastbare verwijzing naar zijn.

Triangel is een groot en langlopend project. Dit geeft ons de kans niet alleen aan de voorkant te ontwerpen maar betrokken te blijven en bij te dragen aan de openbare ruimte in de bewoonde buurten. Zo kunnen we ook bijdragen in de ontwikkeling van een gemeenschap.

 

bijdragen in de ontwikkeling van een gemeenschap

Een klimaatadaptieve woonomgeving

Voor BPD Ontwikkeling hebben we Park Triangel langs de meetlat van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen gelegd. Het ontwerp is gestart ruim voordat de Leidraad Klimaatadaptief bouwen bestond. Maar de duurzaamheidsambitie heeft geresulteerd in een woongebied dat op veel punten goed scoort op de meetlat.
Een combinatie van factoren leidde tot goede condities voor een integraal systeem om zaken gerelateerd aan wateroverlast, droogte, hittestress, bodemdaling, biodiversiteit en overstromingen het hoofd te bieden:

  • het centraal gelegen parkeiland met daaromheen een robuuste groen-blauwe structuur die uitlopers heeft naar alle deelgebieden van Triangel,
  • een langzaamverkeerverbinding gekoppeld aan de hoofdinfrastructuur begeleid met een dubbele rij bomen,
  • een basisprofiel voor de straten met aan 1 zijde parkeren in combinatie met bomen en aan de andere zijde een doorlopende groenstrook,
  • een netwerk van speelplekken in groenvoorzieningen verspreidt over alle deelbuurten.
05_Praktriangel
07_Praktriangel

Parkeiland en spelen in de buurt.

Triangel kent compacte buurten en een ruim centraal parkeiland met een goed aanbod aan sport -en spelvoorzieningen voor alle leeftijden. In de buurten liggen ontmoetingsplekken en speelplekken voor jonge kinderen. Via groene spillen en landschappelijke lijnen zijn ze met elkaar verbonden tot een fijn netwerk van ommetjes door de buurt.

Thuiskomen via de Parklaan

De relatie tussen de buurten en de Parklaan vormt een belangrijke visueel-ruimtelijke en fysieke gebruikskwaliteit. De gebogen Parklaan zorgt voor een lang en intensief contact met de parkruimte. Het is de ‘voorgevel’ van de buurt. Zo komt iedereen thuis via de parklaan.

Stationsplein  Waddinxveen Triangel

Station Waddinxveen Triangel is een nieuw R-NET station aan de bestaande spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda en ligt centraal in de woonwijk Park Triangel.

Het bestaande spoor ligt op een dijkje in de Zuidplaspolder. Het station zelf is eenvoudig en bestaat uit een perron op dijkniveau en een fiets- en voettunnel onder het spoor.

Het plein zelf is een tapijt van gebakken klinkers met één plooi waardoor een hellingbaan, trappen en een zitrand ontstaan. Op de trappen en de zitrand kun je in de zon of in de schaduw van moeraseiken wachten op een trein, taxi of iemand die je op komt halen.

 

 

Met het verdwijnen van loketten voor kaartverkoop is het stationsgebouw verdwenen van veel nieuwe kleine stations. Dit is jammer omdat het stationsgebouw een station herkenbaar en eigen maakt. Dit was de aanleiding om de fietsenstalling te voorzien van een prominente kap als identiteitsdrager voor dit stationsplein en natuurlijk voor het comfort van de fietser. Vooral forensen maken gebruik van het station waardoor de fietsenstalling de voornaamste ruimteclaim is op het stationsplein.

 

20_Praktriangel
22_Praktriangel
11_Praktriangel

Locatie Sittard Google Maps
Opdrachtgever C.V. Park Triangel
Status uitgevoerd en in ontwerp
© Afbeeldingen Martijn Bravenboer

Scroll naar boven