Spring naar content

Noorderhaven (De Mars)

Zutphen

Baljon | Projecten | Noorderhaven Zutphen

Het plan Noorderhaven is onderdeel van het transformatiegebied De Mars in Zutphen, waar een voormalig industriegebied voor een deel werd omgevormd tot levendig centrummilieu. Het plan voor de openbare ruimte werd naast deze geschiedenis (bolwerken, industrie) gebaseerd op de ligging van het terrein aan de historische binnenstad en het overweldigende landschappelijke gegeven van de IJssel. Het ontwerp exploiteert deze kans door het rivierwater het gebied in te trekken in de vorm van een nieuwe haven. Samen met de cultuurhistorische context – zoals de stadssingel die dwars door het gebied heen liep – uit het ontwerp zich zodoende in een reeks van aantrekkelijke, groen-blauwe plekken zoals deze nieuwe noorderhaven; het centrale waterplein, het park, de Coenensparklaan, de stationsloper en enkele historische panden als blikvangers en smaakmakers.

Naast wonen werden er diverse stedelijke voorzieningen gepland en al ten dele opgeleverd. Zo werden er naast grondgebonden woningen en appartementen ook bedrijfsruimten, winkels en horecagelegenheden ondergebracht in de industriële panden.

Het stedelijke woon-/werkklimaat wordt verder ondersteund door de goede bereikbaarheid via het spoor en de ontsluitingsweg die naar de A1 wordt doorgetrokken. Drie onderdoorgangen van het spoor zorgen voor korte verbindingen met de binnenstad.

Het gewenste beeld van de openbare ruimte wordt vervaardigd met duurzame, mooi verouderende materialen, die in de sfeer wederom aansluiten op de historische stad en de rivier: natuurstenen keien, gebakken klinkers, ambachtelijk metselwerk, en zo voort.

Veel aandacht wordt er in het bijzonder besteed aan het creëren van beleving en bewustwording met betrekking tot het water en de waterhuishouding. Regenwater wordt binnen het gebied geïnfiltreerd, en krijgt ruimte om geborgen te worden in het centraal gelegen waterplein tijdens natte periodes. De zichtbaarheid en mogelijkheden tot interactie met allerlei waterelementen spelen hierin een belangrijke rol.

Zutphen Noorderhaven
Als tijdelijke inrichting werden er vele rode vlaggetjes uitgezet om de contour van de toekomstige haven te markeren en betrokkenen zo te attenderen op deze verandering.
Zutphen Noorderhaven
Nieuwe Noorderhaven gerealiseerd.
19_baljon_zutphen_de-mars_noorderhaven
Zutphen Noorderhaven

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Gemeente Zutphen
Stedebouw KCAP
Status uitgevoerd
© Afbeeldingen Focus op Zutphen

Scroll naar boven