Spring naar content

Ligne

Sittard

Baljon | Projecten | Ligne Sittard

In het hart van de transformatie Zitterd Revisited (masterplan), aan de rand van het historisch stadscentrum van Sittard, vormt Ligne het sleutelproject. Het plein, benoemd tot ‘huiskamer’ van de stad, verbindt diverse publieke functies: hogeschool, bibliotheek, filmhuis, museum, winkels, cafés en woonzorgfaciliteiten. Jo Coenen, architects & urbanists ontwierp hiervoor de totaalvisie die onder meer is gebaseerd op herstel van de open ruimte rond de historische binnenstad en de herprogrammering van de aangrenzende gebieden. Rapp + Rapp en Jeanne Dekkers architectuur zijn de architecten van de bebouwing (nieuwbouw) rond het plein.


Duurzame gebiedsontwikkeling

In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte gaat het erom de nieuwe ontwikkelingen integraal en naadloos aan te laten sluiten op het bestaande. Hierbij wordt rekening gehouden met een intensieve menging van functies. Parkeren geschiedt onder bebouwing en (deels onder) openbare ruimte. De gebruikte materialen zijn solide, tijdloos en verouderen mooi. De bomen in de straten leveren gezonde bijdragen aan het welbevinden van de gebruikers.

Een speciaal ingrijpende aanpassing is de ontkluizing van de Keutelbeek, waardoor een sfeervol landschapselement wordt onthuld en een natuurlijk ecosysteem gereactiveerd. Voor de vleermuizen die eerst in de overkluizing van de beek verbleven is een nieuw onderkomen geregeld in de vorm van een vleermuisbunker op de Schootsvelden, hangende kasten onder de bruggen en verticale openingen in het mergelsteen die toegang geven tot open ruimtes in de constructie achter de kademuur. Het mergelsteen in de kademuur komt uit de omgeving (de Kunrader steengroeve). Onderdeel van de kademuur zijn tevens de spuwers die hemelwater vanaf het plein in de Keutelbeek lozen.

De Schootsvelden hebben een dubbelfunctie: een doelmatig en attractief evenemententerrein en een groene open ruimte. Dat vraagt om een evenwichtige combinatie van dynamiek en rust, van leegte en geborgenheid, van robuustheid en verfijning.

Avondzicht op het plein
Avondzicht op het plein
Sittard Ligne
voor: supermarkt met een parkeerterrein
Sittard Ligne
na: ontwikkeling Ligne en teruggebrachte Schootsvelden en ontkluiste beek
Sittard Ligne
het uiterlijk van de kralen veranderd afhankelijk van het weer, de zichthoek, de positie van de zon en ‘s nachts door het RGB LED licht

Plein

In het hart van het openbare ruimte netwerk ligt het plein, met één zijde open naar de Keutelbeek en een ander naar de Schootsvelden. Door de ligging van aansluitende wegen en gebouwentrees lopen verbindingen kriskras over het plein, wat een levendig beeld oplevert. De boomgroep vormt hierin een rustpunt en aangenaam verblijfsklimaat. Op het raakvlak van plein, beek en veld biedt een royaal zitelement aanleiding om van het uitzicht te genieten. De groene elementen, waaronder zich een parkeergarage bevindt, zijn omrand om voldoende groeiruimte te reserveren.

Deze centrale plek wordt verder verbijzonderd door de natuurstenen bestrating, en door de 24 ‘kralen’ die boven het plein hangen en een geborgen huiskamergevoel teweegbrengen. Elk facet van deze kristallijn kralen breekt het zonlicht op een andere manier, waardoor er een sprankelend, helder en zacht kleurenspel ontstaat met een diversiteit van warme naar koele tinten. ’s Nachts schijnen de kralen van binnenuit, om op een magische manier de verbindingen tussen de verschillende instellingen aan het plein te benadrukken.

Sittard Ligne
het plein is het hart van de ontwikkeling en ligt centraal in het openbare ruimte netwerk
Sittard Ligne
een combinatie van bouwstenen zorgen voor een levendig plein

Een speciaal ingrijpende aanpassing is de ontkluizing van de Keutelbeek, waardoor een sfeervol landschapselement wordt onthuld en een natuurlijk ecosysteem gereactiveerd

Sittard Ligne
plankaart Ligne en Schootsvelden

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Gemeente Sittard-Geleen
Architecten Rapp + Rapp en Jeanne Dekkers architectuur
Status Uitgevoerd
© Afbeeldingen Ben ter Mull, Ebben, MCM productions

Scroll naar boven