Spring naar content

Landgoed de Klokkenberg

Breda

Baljon | Projecten | Landgoed De Klokkenberg Breda

De hoofdopzet van het landgoed De Klokkenberg is een oorspronkelijk plan van Bijhouwer uit 1953. Hij opereerde tussen de verschillende architectuurstromingen: op moderne wijze is het historische landschap verzoend met de kloosterachtige ordening van de bebouwing. In de loop der jaren was een deel van deze ontwerpintenties verrommeld of verloren gegaan.

Voor de herbestemming van dit monumentale sanitorium tot woon- /zorglandgoed maakte BALJON een landschapsplan dat het ontwerp van Bijhouwer in ere herstelde en er in dezelfde geest recreatieve toevoegingen aan gaf. De ontworpen ordening is nadrukkelijk op de oorspronkelijke opbouw gebaseerd en heeft daarbij tot doel om een ruimtelijke als wel ecologische overgang te verduidelijken – die van het hoger gelegen armere zand van het dichte Mastbos naar het lagere, open beekdal van de Mark.

De ligging in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (nu Natuurnetwerk Brabant / NNB) biedt hierbij extra kansen. Een deel van het gebied werd afgegraven om het schone, zoete kwelwater te activeren. Zo werden condities geschikt gemaakt voor de ontwikkeling van een kruidenrijke vegetatie die erg zeldzaam is in Nederland. De zaden hiervoor werden in de omgeving zelf verzameld. Zo zijn de oude ontwerplijnen in het landschap, de waterhuishouding en de ecologie tezamen de leidraad gaan vormen voor de bijzondere herbestemming van dit landgoed.

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Vitalis WoonZorg
Architect Satijnplus
Status Uitgevoerd
Onderscheiding Nominatie Mooi Nederland 2009

05_baljon_breda_klokkenberg
02_baljon_breda_klokkenberg
Scroll naar boven