Spring naar content

Hoogwatergeul

Veessen Wapenveld

Baljon | Projecten | Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Tussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul gerealiseerd. Het is een van de grootste en meest effectieve projecten van Ruimte voor de Rivier en door de inlaat in de pers al getypeerd als een nieuw ‘Deltawerk’.

Het consortium IJsselweide (Boskalis, Van Hattum en Blankevoort, Witteveen en Bos, ZUS en BALJON landschapsarchitecten) heeft deze hoogwatergeul en twee 8 kilometer lange dijken aangelegd.

Tussen Veessen en Wapenveld is een van de grootste en meeste effectieve projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier gerealiseerd - de Hoogwatergeul.

De geul geeft bij extreem hoogwater ruimte aan de rivier en zorgt voor een verlaging van de waterstand tot ver stroomopwaarts. De gronden in de geul kennen een voortgezet agrarische gebruik. Met dat oogmerk is gekozen voor een overstromingsfrequentie van eens in een mensenleven.

Eén van de begeleidende maatregelen is een 80 ha. grote landschapszone met bijzondere ecologische en recreatieve waarden.
Voor verbindingen naar de dorpen op de oeverwal zijn twee bruggen van 800 meter gebouwd, waarvan één voorzien met kleppen als inlaatwerk. De uitlaat bestaat uit een vaste drempel met een sluis.

Lodewijk Baljon was supervisor Ruimtelijke Kwaliteit.

06_baljon_veessen

Het tracé van de nieuwe dijken speelt in op het landschap. De dijken liggen op de overgangen naar de hogere gronden en hebben markante knikken in hun loop; wie het pad op de dijk volgt wordt telkens een verrassend perspectief op het gebied geboden. Langs de Westdijk biedt een gevarieerde ‘landschapszone’ ruimte aan de natuur maar ook aan fietspaden, een kanoroute en een vogelkijkhut. De geul zelf omvat de ruime, open komgronden.

De benodigde kunstwerken – de bruggen, sluis, gemaal, zwaluwwand, vogelkijkhut, e.a. – zijn ontworpen als één familie van objecten: ingetogen en verfijnd. De lange inlaat met zijn stalen kleppen is gecombineerd met een hoogwatervrije brug. Een transparante strekmetalen huid zorgt voor de benodigde afscherming van het gemaal.

13_baljon_veessen
12_baljon_veessen
11_baljon_veessen

Locatie Google Maps
Opdrachtgever consortium IJsselweide iov Waterschap Vallei en Veluwe
consortium IJsselweide Boskalis, Van Hattum en Blankevoort, Witteveen en Bos, ZUS en Baljon Landschapsarchitecten
Selectievorm gewonnen Europese niet-openbare aanbesteding met een Engineering & Construct-contract
Status Uitgevoerd
Onderscheidingen Nederlandse Bouwprijs 2019, Betonprijs 2017 - categorie Natte Waterbouw, VAG-pluim 2016 Rijkswaterstaat - categorie Grote Projecten

Scroll naar boven