Spring naar content

Flaneersteiger Ijsselkade

Doetinchem

Baljon | Projecten | Flaneersteiger IJsselkade Doetinchem

Met een flaneersteiger heeft Doetinchem de eerste stap richting de Oude IJssel gezet. In toekomst zal Doetinchem zich steeds meer gaan ontwikkelen richting een sterkere beleving van de Achterhoek in de stad en een zichtbare en voelbare relatie met de Oude IJssel.

De flaneerstijger vervult een aanjagersrol in deze visie om op termijn een totaaldecor van stadsgroen en -water te creëren en recreatiemogelijkheden langs de Oude IJssel terug te brengen. In goed vier maanden is het project ontworpen, technisch uitgewerkt, zijn vergunningen en subsidie aangevraagd en is het ontwerp gerealiseerd.

De steiger maakt de oever toegankelijk, zowel om te wandelen als om te verpozen. De plekken waar de verbinding met het land zijn gemaakt, zijn uitgewerkt als karakteristieke momenten. Het hoogteverschil wordt hier overwonnen met een draaiende beweging. Door aan de trappen, dan wel de hellingbaan, zitmogelijkheden te koppelen, is de steiger met boeiende plekken verrijkt.

01_baljon_doetinchem_ijsselkade
02_baljon_doetinchem_ijsselkade

De flaneerstijger vervult een aanjagersrol in de visie om op termijn een totaaldecor van stadsgroen en -water te creëren en recreatie-mogelijkheden langs de Oude IJssel terug te brengen.

04_baljon_doetinchem_ijsselkade

Locatie Google Maps
Opdrachtgever gemeente Doetinchem
Status uitgevoerd

Scroll naar boven