Spring naar content

Van Leeuwenhoekpark

Delft

Baljon | Projecten | Delft Van Leeuwenhoekpark

Waar voorheen het spoor door het centrum van Delft liep, is ruimte ontstaan voor grote structurele ingrepen in de stad. Eén ervan is het Van Leeuwenhoekpark. Verankerd in de lange lijnen van de stad en vervlochten in het netwerk van Nieuw Delft, is het park op het tunneldak in ruimtelijkheid, sfeer en gebruik een belangrijke verbinder.

Geïnspireerd op het DNA van Delft vormt het ontwerp een spel van strak en los in wisselwerking tussen lange lijnen en dwarsverbindingen. De vloeiend verlopende loper in het hart van het park wordt geflankeerd door sculpturale, grazige taluds aaneengeschakeld door statige bomenrijen en losse groepen meerstammige bloesembomen. De randen zijn wisselend van vorm en hoogte en nodigen uit als zitrand of innovatieve spelaanleiding. Bruggen markeren het park en vormen de kern van speelvoorzieningen.

Het park op het tunneldak is in ruimtelijkheid, sfeer en gebruik een belangrijke verbinder.

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft bv, Gemeente Delft
In samenwerking met TU Delft, SmitsRinsma, Rots Maatwerk
Selectievorm winnend ontwerp meervoudige opdracht
Status in uitvoering

02_baljon_delft_vanleeuwenhoekpark
delft-fontein---2018-11-13---aerial-copy_met-plasjes

Klimaatlab

In samenwerking met de TU Delft is het experiment rondom het stedelijk microklimaat (urban heat stress) geïntegreerd in het ontwerpproces met het oog op innovativiteit. De TU Delft modelleerde op basis van het voorlopig ontwerp de effecten van zon en wind op gevel en grond. Met deze informatie is het ontwerp verfijnd en zijn vooral de posities van de bomen zo ingezet dat de effecten van hittestress en valwinden beperkt zijn. Op de kop van het park aan het busplein is naar aanleiding van de temperatuurmodellering van de TUDelft een groot waterkunstwerk toegevoegd dat naast verkoeling (speel-)plezier brengt.

Het gerealiseerde park blijft klimaatlab. De TU Delft  plaatst er klimaatmeetpunten.

Delft-fontein_schema-luchttemperatuur-2

Natuurinclusief

De bomen in het park zijn eetbaar voor mens en dier. De soorten zijn onder andere gekozen op bloeitijd zodat er een lang nectarseizoen is en vruchtdracht zodat er voor vogels en kleine zoogdieren voedsel te vinden is. De vlindertuin en de bollen in het gras vergroten de kansen voor vlinders en andere insecten.

De woningen die aan de oostzijde gebouwd worden, hebben in de kavelpaspoorten meegekregen dat er nestkasten ingebouwd moeten worden. De meerstammige bomen op de oostflank in het park zijn een opstap en uitkijkpunt voor de vogels naar de nestenkasten. Zo werken park en gebouw samen in de versterking van de biodiversiteit in de stad.

Tunneltechniek en tunnelobjecten

Het park ligt op het dak van de spoortunnel. De belasting van de tunnel komt nauw; het park mag niet te zwaar én niet te licht zijn. Het reliëf op de tunnel zorgt in de smalle lange parkruimte voor een ruimtelijke beleving en is met uiterste precisie ontworpen om aan de voorwaarden te voldoen.

In het park zijn tunnelobjecten (vluchtluiken en rookwarmteafvoerkanalen) geïntegreerd. Ze zijn opgenomen als parkobjecten: een rozenprieel en zitelementen.

 

 

04_baljon_delft_vanleeuwenhoekpark
05_baljon_delft_vanleeuwenhoekpark
06_baljon_delft_vanleeuwenhoekpark
LB-2017-01-10-Delft-AVL_PSD-totaalplankaart
Scroll naar boven