Spring naar content

De Treffe

Heerenveen

Baljon | Projecten | De Treffe Heerenveen

Waterrijk Landschappelijk Woonpark

In het noordelijke deel van de wijk Skoatterwâld boven Heerenveen verrijst een eilandenrijk op zijn ‘polders’. Een landschappelijk, waterrijk woonpark dat zorgt voor de hechting van de stedenbouwkundige en ecologische structuur van Heerenveen én voor de verbinding tussen de bewoners – De Treffe (De Eilanden) genoemd.

Het half open landschap wisselt af tussen gradiënten van openheid en ruige begroeiing, wat specifieke ecologische kwaliteiten bevordert. Bewoner en natuur kunnen hier goed samen nestelen en ronddartelen in de natuurlijke en avontuurlijke (speel-)omgeving. Tussen de eilanden kan men zich vrijelijk bewegen over kades, langs houtwallen, door veldjes en bosschages. Water vormt een constant aanwezige hoofdstructuur, die doorzichten en overzicht biedt en de grote maten van het omliggende landschap aanhoudt en ervaarbaar maakt. Op deze manier ontstaat er een ware coulissen-werking van het landschap.

Complementair aan de ruimte van het landschap zijn de hoven, waar de woningen omheen zijn geschikt. Ze zijn groen van karakter dankzij enkele grote bomen en inkadering door hagen, maar met name ook vanwege de vele bloeiende beplanting in potten en op pergola’s, zoals ingevuld door de bewoners zelf. De hoven zijn beschut, vertrouwd en intiem; het domein van het collectief en tegelijk ook openbaar toegankelijk – kortom, de plek waar men elkaar ontmoet.

De grote polderlijnen in het plan bieden naast esthetische ook ecologische kansen.

Biodiverse venen

De grote lijnen in het plan bieden naast esthetische ook ecologische kansen. Zo is de lengte aan bloemrijke oeverzones aanzienlijk en dit resulteert in een bron van nectar voor bijen en vlinders en potentiële groenverbindingen met andere nabije natuurwaarden.
Van het plangebied is 80% gereserveerd voor een natuurlijke, recreatieve inrichting die openbaar toegankelijk is. Dit gebied wordt ingevuld door zes componenten ter bevordering van de biodiversiteit: kruidenrijk grasland, open water, overgang water – land (taluds en plas/draszones), singels met gemengde begroeiing van struiken en bomen, boomgroepen in grasland en moerasbos. Elk landschapscomponent heeft een specifieke ecologische meerwaarde voor het gebied en brengt zijn eigen flora en fauna met zich mee.

06_baljon_heerenveen_de_treffe
07_baljon_heerenveen_de_treffe
08_baljon_heerenveen_de_treffe
11_baljon_heerenveen_de_treffe
10_baljon_heerenveen_de_treffe
09_baljon_heerenveen_de_treffe

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Slokker Vastgoed & Lont
Architect TWA Architecten
Selectievorm Gewonnen ontwikkelcompetitie, Europese niet-openbare aanbesteding
Status in uitvoering
© Impressies The Virtual Dutchmen

Scroll naar boven