Spring naar content

Dakpark A9

Amstelveen

Baljon | Projecten | Dakpark A9 Amstelveen

De Rijksweg A9 wordt verbreed. Ten behoeve van het verminderen van de barrièrewerking tussen het zuidelijk en noordelijk deel van Amstelveen wordt de A9 over een lengte van ca. 1,5 km verdiept aangelegd en voorzien van drie overkappingen.

Het dakpark betreft de meest oostelijke overkapping met een lengte van 85m en is een ecologische en recreatieve uitloper van het Meanderpark dat parallel aan de A9 ligt.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de overkapping, de gemeente Amstelveen voor de inrichting van het dakpark.

De overkapping heeft een bijzondere betekenis voor het project The Mayor: het voormalige KPMG-kantoor dat is omgevormd tot een woongebouw. De langzaam verkeersverbinding door de poort van dit gebouw, het “Bovenlandpad” wordt versterkt en loopt straks over de overkapping richting Stadshart.

Bestaande situatie
Bestaande situatie
Toekomstige situatie
Toekomstige situatie

Het dakpark sluit nadrukkelijk aan bij de specifieke natte ecologie van de groene ruimten in Amstelveen als de Braak, het Jacq. P. Thijssepark en het Meanderpark en bij de droge ecologie van het bloemrijke grasland van de zandige schrale bermen van de Beneluxbaan.

Het gebruik is afgestemd op de wensen van de omwonenden. Het dakpark heeft een rustig en ingetogen programma dat bestaat uit:

  • Twee verblijfplekken aan de doorgaande fiets-voetverbin­ding: een uitkijkpunt over de A9 (tegemoetkomend verkeer) en een verblijfplek aan het water
  • informele wandelroute door het dakpark in aanslui­ting op het Meanderpark
  • een veldje waar men in de zon kan zitten en kan verblijven
01_DakparkAmstelveen
Activiteiten
Activiteiten
Beweging
Beweging

Het afwisselende mozaïek van verschillende vegetaties inclusief de oevervegetatie van de vijer zorgt voor beschutting en voedsel voor mens en dier en vormt de basis voor een goede ontwikkeling van het dierenleven.

De vegetatie is zo gerangschikt dat de route overzichtelijk en daarmee sociaal veilig is.

De vijver wordt gevoed met het regenwater van het hele dak. Dit wordt gefilterd in de helofytenfilter met een rijke oevervegetatie en langzaam rondgepompt zodat de waterkwaliteit goed blijft.

Het dakpark is een ecologische en recreatieve uitloper van het Meanderpark.

Watersysteem
Watersysteem
Vegetatie
Vegetatie
Profiel
Profiel

Locatie Dakpark A9, Amstelveen Google Maps
Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
Status Ontwerp

Scroll naar boven