Spring naar content

Cruysbergen

Bussum

Baljon | Projecten | Cruysbergen Bussum

Cruysbergen is een rijk en ‘levend’ landgoed, door de eeuwen heen verrijkt door ingrepen van mensen. Het landgoed is een biotoop, door mensen gemaakt en door de natuur vervolmaakt. De nieuwe bewoners maken een volgende transformatie mogelijk die wederom tot verrijking zal leiden. Zij komen voor deze kwaliteiten: rust, bomen, (antropogene) geomorfologie, vogels en andere dieren, bloeiende planten in het ruige gras, een verstilde vijver en lange zanderijvaarten.

Aan het Levend Landgoed is het landschapsvormende proces af te lezen; een proces waar elke stap in de ontwikkeling een verrijking betekende.

06_Capture

De geschiedenis van de plek is boeiend en leerzaam. Aan het Levend Landgoed is het landschapsvormende proces af te lezen; een proces waar elke stap in de ontwikkeling een verrijking betekende. Wij kunnen nu, door zorgvuldige selectie en bewerking, verder gaan met die dingen uit het verleden die de plek rijker hebben gemaakt. De zanderij liet een kwelmilieu en vaarten na. De renbaan voegde een mooie lange lijn toe. Het MOB-complex zorgde voor stilte, bosvakken en onderkomen voor vleermuizen.

De omvorming van de weide tot schraalgrasland met paddenpoel bieden nieuwe mogelijkheden voor de ecologie van het gebied. De nieuwe bewoners zetten deze natuurontwikkeling voort. Asfalt en bebouwing verdwijnen, de bebouwde of verharde footprint neemt sterk af door de gecomprimeerde opzet van het Levend Landgoed, gebaseerd op minimale bebouwing en maximale natuur. De samenhang, visueel ruimtelijk en ecologisch, met de omringende natuur wordt versterkt. Deze krijgt gestalte door een geleidelijke overgang tussen de open schraalgraslanden en het aaneensluiten van de boomgroepen met spontane bosontwikkeling. Het Levende Landgoed is een belangrijke schakel in het groene netwerk en biedt de gelegenheid tot intense natuur ervaringen dicht bij huis.

Het terrein is een verborgen schat. Niet alleen doordat het afgesloten is, maar ook door de mogelijkheden die de transformatie biedt.

 

02_Capture
08a_Capture
08_Capture
03-LB-1101-MOB-2011-11-28-profiel-terrein-lengterichting
02-LB-1101-MOB-2011-11-28-profiel-terrein-breedterichting

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Giesbers-Rotterdam Ontwikkeling
Architect UNStudio
Selectievorm gewonnen meervoudige onderhandse aanbesteding
Status niet uitgevoerd

Scroll naar boven