Spring naar content

Coolsingel

Rotterdam

Baljon | Projecten | Coolsingel Rotterdam

De Coolsingel is een centrale lijn in de stad die noord en zuid met elkaar verbindt. Door de royale maat is het een ader met allure. Maar het is ook een ‘onwillige’ as; onpersoonlijk van sfeer als gevolg van de modernistische grandeur. Dat effect wordt versterkt door de dominerende verkeersfunctie. Toch ligt de sleutel naar de oplossing eveneens in de bewegingen: Slow down. Kijk om je heen, en verrijk je focus. Je bevindt je op de catwalk van de stad.
Daartoe haalt ons voorstel meer identiteit uit de dwarsbewegingen (oost-west) en schept het daar aanleidingen om te verblijven.

De lange centrale open middenruimte wordt onderstreept en begeleid door de grasbaan, bomenrijen, andere stedelijke groenelementen, karakteristieke verlichting, de brede trottoirs als comfortabele wandelruimte en royale gelegenheid voor verblijf op terrassen.

De gemeente Rotterdam heeft gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding met drie bureaus die geselecteerd zijn op basis van de ‘Oproep opsturen portfolio voor de ontwerpersselectie’, Baljon landschapsarchitecten was één van de geselecteerde bureaus.

Opdrachtgever Stadsontwikkeling Rotterdam
In samenwerking met UNStudio & Philips Lighting-Iconic Projects
Status niet gewonnen meervoudige onderhandse aanbesteding

02_baljon_rotterdam_coolsingel
I:ProjectenRotterdam Coolsingelfase 02 Schets Ontwerp Selecti

Als oplossing voor het weerspannige karakter van de Coolsingel (noord-zuid verbinding) was het voorstel om meer identiteit en verblijfsmogelijkheden te vinden in de dwarsbeweging (oost-west).

08_baljon_rotterdam_coolsingel
I:ProjectenRotterdam Coolsingelfase 02 Schets Ontwerp Selecti
Scroll naar boven