Spring naar content

Clemenspark

Brunssum

Baljon | Projecten | Clemenspark

In het gehucht Oud Merkelbeek in Zuid-Limburg  ligt het Clemensdomein; een prachtige plek op de steile helling tussen het plateau van Doenrade en de bovenloop van de Merkelbekerbeek. Op dit voormalig kloos­terterrein is een reeks monumenten en bijzondere objecten te vinden die exemplarisch zijn voor het rijke en dynamische verleden van deze plek waaronder het Clemens­kerkje en een Lourdesgrot.

Het Clemensdomein heeft veel veranderingen ondergaan. Het klooster is gekomen en weer verdwenen maar de plek is voor velen nog steeds magisch.Op het al jaren braakliggende voormalige kloosterperceel is het Clemenspark aangelegd: een openbaar toegankelijk park waar met landschappelijke middelen het verhaal van de geschiedenis van wordt verteld.

Het terrein wordt beheerd door de stichting Clemenspark die er educatieve en aan natuur en cultuur gerealiseerde activiteiten organiseert en vrijwilligers betrekt bij het beheer van het terrein.

Landschappelijk kader
Landschappelijk kader
15_baljon_bussum_clemensdomein
Nieuwe kloostertuin
Nieuwe kloostertuin

Beleefbare geschiedenis.

De footprint en het assenkruis van de verdwenen grote Paterskerk zijn zichtbaar gemaakt in het terrein. Een verdwenen  vleugel van het kloostergebouw is opgetrokken uit forse hagen. De Beekdaelenroute, een bekende fietsroute, leidt er doorheen.

Een nieuwe kloostertuin

Aan de zuidzijde van het klooster lag een grote moestuin. Deze is weer in leven geroepen en ligt als een taartje in het hellende terrein. In deze tuin gaat de stichting aan de slag met vrijwilligers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Boomgaard en parkeerplaats

Op historische kaarten is te zien dat de landerijen rond de gehuchten en hoeves in dit gebied  vol stonden met fruitboomgaarden. Over de volle lengte van het perceel is een nieuwe boomgaard aangelegd met breed assortiment aan fruit- en notenbomen. De parkeerplaats voor het domein en het dorp is er schijnbaar achteloos ingevoegd. Je parkeert de kersenbomen en loopt via het assenkruis van de verdwenen kerk naar het paviljoen of het Clemenskerkje.

Ruimte voor de natuur

De boomgaard wordt geflankeerd door een houtwal met bloeiende en bes- en noten dragende soorten. Samen met het flora en faunarijke grasland, de fruitboomgaard en een regenwater paddenpoel poel met reptielen en amfibieenmuur versterkt het terrein de biodiversiteit op het terrein.

Waterberging

Het water dat afstroomt van de straten verzamelt in bergingsbassins in het beekdal. Het schone regenwater van de daken op het terrein stroomt via gootjes over het terrein en voedt de paddenpoel. Het kostbare water blijft zo op het terrein ten gunste van de natuur en ter voorkoming van overstromingen.

Een openbaar en toegankelijk park waarbij landschappelijke middelen het verhaal van de geschiedenis vertellen.

08_baljon_bussum_clemensdomein
Concept waterberging
Concept waterberging

Clemenshek: een panorama van de dynamische geschiedenis

Ten tijde van het klooster was het terrein aan de straatzijde volledig omheind.

Op de grens stonden ofwel gebouwen of gemetselde muren met gietijzeren poorten. Met de sloop van de kloostergebouwen is er een gat gevallen in de muur. Een 34m lang hekwerk maakt rand weer compleet. Het hekwerk is een verbeelding van het klooster; een compilatie van beelden en tekeningen van de verdwenen kloosteraanleg samengevoegd tot een nieuw panorama. Een lichtlijn zorgt voor een bijzonder avondbeeld en sluit aan bij de ingrepen met licht elders aan de Beekdaelenroute.

Ruimte voor de voetganger in de straat

De smalle  straten rond het domein zijn heringericht met klassieke materialen en een profiel dat ruimte biedt aan de voetganger. De geparkeerde auto is uit het straatbeeld verdwenen.

01_baljon_bussum_clemensdomein
20_baljon_bussum_clemensdomein
19_baljon_bussum_clemensdomein
Plankaart
Plankaart

Locatie Sittard Google Maps 
Opdrachtgever Gemeente Brunssum en Gemeente Beekdaelen
Status uitgevoerd

Scroll naar boven