Spring naar content

Campus Uilenstede

Amstelveen

Baljon | Projecten | Campus Uilenstede Amstelveen
12_baljon_amstelveen_uilenstede

Door herinrichting van de openbare ruimte is Uilenstede omgevormd tot een herkenbare campus. Op basis van onze visie waarin een sterke identiteit voor de campus is geschetst, is in samenwerking met de bewoners en de gemeente gewerkt aan het inrichtingsplan. Ook de VU, DUWO en Schiphol zijn bij het plan betrokken. Uilenstede is een groene wooncampus geworden met ruimte voor de verschillende aspecten van het studentenleven. Het accent ligt op (flexibel) gebruik, herkenbaarheid en routing. Met enkele stedenbouwkundige doorbraken is het centrum uit het isolement gehaald zodat het nu als levendig hart functioneert.

De reorganisatie van het parkeren van auto’s en fietsen heeft ruimte en overzicht geschept. Door de campus loopt een hoofdroute als rode draad. Deze hoofdroute (het lint) verbindt de markante entrees en is verrijkt met multifunctionele objecten. Buiten leven, wonen, ontmoeten, sport en gezondheid staan centraal. Het lint verbindt buiten en binnen en nodigt uit tot joggen en fietsen; formele en informele sport. Aan het lint liggen sportvelden en staan bijvoorbeeld klimobjecten.

14_baljon_amstelveen_uilenstede
08_baljon_amstelveen_uilenstede

Complexe Opgave

De herinrichting van Campus Uilenstede was een zeer complexe opgave. Vóór de transformatie was de campus een onveilige, onoverzichtelijke en losstaande plek en was er sprake van een enorm parkeerprobleem: de hele campus werd opgeslokt door veel kleine onlogisch geplaatste parkeerplekken voor de auto en fiets. Ook was het watersysteem niet verbonden en stonden er enorme betonnen gebouwenmassa’s uit de jaren ‘60 die de structuur vertroebelden.

Na langdurig isolement functioneert Campus Uilenstede nu als levendig hart dat oproept tot sport, spel, ontmoeting, gezondheid en buitenleven.

1 - situatie voor transformatie: massieve bebouwing
zonder doorgangen; 2 - concept ingreep: groot, centraal plein goed bereikbaar
via openingen vanaf alle zijden; 3 - na transformatie: architectonische elementen om gebruik
te stimuleren en het centrum van identiteit te voorzien
1 - situatie voor transformatie: massieve bebouwing zonder doorgangen; 2 - concept ingreep: groot, centraal plein goed bereikbaar via openingen vanaf alle zijden; 3 - na transformatie: architectonische elementen om gebruik te stimuleren en het centrum van identiteit te voorzien
11_baljon_amstelveen_uilenstede

Transformatie

De uitdaging zat in het zoeken naar structuur. De grootste ingreep was het verbinden van de plek met haar omgeving door doorgaande routes te realiseren die de plek beter verankeren. Door sloop en nieuwbouw zijn barrières in bebouwing weggehaald en verbindingen mogelijk gemaakt. Parkeerplekken voor auto’s zijn geclusterd en naar de randen verplaatst. Parkeerplekken voor fietsen zijn in kleine units bij de entrees van de gebouwen gerealiseerd. De losse waterpartijen zijn verbonden tot een compleet en gezond watersysteem dat een centrale positie in de openbare ruimte heeft gekregen. De moerascypressen in het water springen in het oog. Er is water toegevoegd en de waterkwaliteit is sterk verbeterd.

Iconische Elementen

Om de onoverzichtelijke situatie op Campus Uilenstede aan te pakken is naast het verbeteren van de verbindingen een relatief eenvoudige ingreep met veel effect gedaan. Aan de herkenbare route met een opvallend hoofdpad in drie richtingen is een familie van karakteristieke informatiedragers toegevoegd.

10_baljon_amstelveen_uilenstede

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
Architecten Next architects (centrum), Studioninedots (oost)
Status uitgevoerd
Nominatie LCOR Award Beste Openbare Ruimte 2018

Scroll naar boven