Spring naar content

Buitenplaats Prinsenveld

Exel

Baljon | Projecten | Buitenplaats Prinsenveld Exel

Binnen de planologische kaders van een ‘Nieuw Landgoed’ is met brede lanen en boomweides een nieuwe woning in het agrarische landschap verankerd. In de luwte van snelgroeiende bomen ontwikkelen zich bosschages die tezamen met de houtwallen, het gemengde bos en de open velden een biodivers mozaïek van natuurontwikkeling hebben gevormd op het landgoed. De waterpartij die de markante laanstructuur onderbreekt, draagt in belangrijke mate bij aan deze biodiversiteit. Deze dient als extra waterberging in tijden van hoogwater, waardoor het waterplasniveau fluctueert en er een dynamische oever ontstaat met een verscheidenheid aan (o.a. zeldzame) fauna.
De interessante ecologische inrichtingen en ontwikkelingen kunnen grotendeels beleefd worden door bezoekers, aangezien de slotgracht die het privégedeelte begrenst slechts 10% van het landgoed isoleert van het publiek toegankelijke gebied (90%).

Het biodiverse mozaïek van natuurontwikkelingen op het landgoed is voor iedereen toegankelijk.

c page wide 09_baljon_buitenplaats_prinsenveld
b-03_baljon_buitenplaats_prinsenveld
a-10_baljon_buitenplaats_prinsenveld

Locatie Google Maps
Opdrachtgever Beekman
Status Uitgevoerd

Scroll naar boven