Spring naar content

Bijlmerbajes

Amsterdam

Baljon | Projecten | Bijlmerbajes Amsterdam

Gevangenisterreinen worden door grenzen gekenmerkt. Toch hadden de architecten (Pot en Pot-Keegstra) van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam destijds juist de meest humane penitentiaire inrichting ter wereld voor ogen. In samenwerking met o.a. ABC, Royal HaskoningDHV, UNStudio, Plegt-Vos en Fakton ontwierpen Baljon landschapsarchitecten het voorstel om de plannen voor de transformatie van dit terrein in dezelfde geest voort te zetten. Zo werden verbinding en diversiteit de leidraad voor het ontwerp; een openbaar, toegankelijk eiland met de aantrekkelijke kracht van een mix aan voorzieningen, sociale doelgroepen en creatieve uitingen.

Op een inventieve wijze is de cultuurhistorische waarde van de voormalige gevangenis geïnterpreteerd. Zo worden niet alleen de zes cellentorens behouden, maar blijft ook de voormalige Kalverstraat die de deze torens ondergrond met elkaar verbond op een unieke manier vertegenwoordigd als de ‘Kalversingel’ die de ruggengraat van het plan vormt.

06_baljon_amsterdam_bijlmerbajes
03_baljon_amsterdam_bijlmerbajes

In dezelfde humane geest als van de oorspronkelijke bajesarchitecten moet de transformatie van dit gebied gaan over het overstijgen van grenzen; verbinding en diversiteit.

De Kalversingel vormt samen met de ‘watertuinen’ aan de voet van de torens eveneens een onmisbare schakel in ecologie en duurzaamheid. Deze structuur omvat een waardevolle ecologische drager, een ‘watermachine’ voor het opvangen, filteren, bergen en benutten van hemelwater en wordt gecombineerd met een kabels- en leidingenstraat daaronder.

Het plan is tevens uitgewerkt om bij te dragen aan doelen als schone lucht, mobiliteit en een circulaire economie.

05_baljon_amsterdam_bijlmerbajes
04_baljon_amsterdam_bijlmerbajes

Locatie Google Maps
Opdrachtgever ABC
Architect UNStudio
Status 2e plaats ontwikkelcompetitie

Scroll naar boven