Spring naar content

Beach Resort Kamperland - Ontwikkelvisie

Kamperland

Baljon | Projecten | Beach Resort Kamperland – Ontwikkelvisie

Aan de Oosterschelde ligt ‘de camping’ waarmee het voor Roompot allemaal begon. Het kampeerterrein van weleer is de afgelopen ruim 55 jaar ontwikkeld tot een veelzijdig vakantiepark dat een breed publiek aanspreekt en bedient. Van een camping met focus op de schoolvakanties heeft Roompot Kamperland zich dus ontwikkeld tot een jaarrond Beachresort.

Na de verhuizing medio 2019 van het hoofdkantoor van Roompot naar Goes staat nu een grote hoeveelheid aan kantoorruimte leeg en zijn vele parkeerplaatsen niet meer in gebruik. In combinatie met de ouderdom van het park (waaronder het zwembad van bijna 40 jaar oud), de versnipperde bebouwing en de wijzigende wensen en verwachtingen van recreanten, is dit hét logische moment om het park met een kwaliteitsslag toekomstbestendig te maken.

En het gaat dan niet alleen om een facelift, maar om het herzien van de totale structuur via een fundamentele transformatie en verduurzaming; een kwaliteitsslag door een ruimtelijkere opzet per eenheid/accommodatie waarbij het voor dit gebied kenmerkende landschap op het park beleefbaar is.

Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van het park, is de transformatie naar een robuust en beleefbaar watersysteem. Het zichtbare water bepaalt de beleving en de mogelijkheden recreatie en natuur een gezamenlijke plek te geven binnen de ontwikkeling. Daarnaast heeft de waterhuishouding in het park een directe relatie met haar omgeving. De transformatie biedt een mogelijkheid bij te dragen aan de opgaven in de regio, zoals ecologie, verzilting en droogte).

01_baljon_Kamperland_Beach-resort_01
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_02
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_09

groen/blauwe structuur en velden
De nieuwe ruimtelijke opbouw van het park bestaat uit een raamwerk van beplantingen en waterzones. Daarbinnen liggen velden met verschillende karakters. Deze structuur zorgt voor grote diversiteit en een rijke ruimtelijke ervaring. Ook naar buiten toe zal het park zich openen en is de overgang tussen open akkers en de opgaande beplanting rond de recreatieverblijven en voorzieningen zachter. Zichten het park in, en uiteraard vanuit het park naar het omringende landschap, vormen een boeiende wisselwerking.

waterstructuur en werking systeem
De grootste uitdagingen voor aantrekkelijk zichtbaar water in het park worden gevormd door wisselende beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit. De visie op een gezonde waterstructuur hangt daar dan ook nauw mee samen. Basis voor een waterhuishouding, haalbaar binnen de randvoorwaarden, is het streven naar het vasthouden van water als het kan, water afvoeren als het moet en de waterkwaliteit zoveel mogelijk verbeteren. Het watersysteem wordt daarom ingericht als een ‘intern circulerend systeem’, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het beschikbare (regen)water binnen de grenzen van het park.

01_baljon_Kamperland_Beach-resort_04

de landschappen binnen het raamwerk
Binnen het groene raamwerk liggen diverse karakteristieke velden.
De landschappen bieden verschillende vormen van verblijf en verpozing:
• duinen over de dijk
• duinvallei en kolken
• kreek en aan de kreek
• beplantingssingels en boszoom
• jaarplaatsen aan de kreek of aan de boszoom

duinvallei
De kern van het duinlandschap wordt gevormd door de duinvallei. Op het laagste punt ligt een reeks van vijvers of kolken. Meestal staat hier water in, maar bij aanhoudende droogte vallen ze mogelijk korte tijd droog.

kreek
De andere lange open ruimte in het park wordt bepaald door een doorgaande kreek. Het water kan enkel decimeters fluctueren, maar ook bij langdurige droogte blijven er minimaal 80 cm diepe delen. Op deze wijze blijft het water gezond, en kan de natuur zich hier goed ontwikkelen.

helofytenfilter
Het water dat in natte perioden wordt ingelaten uit de omgeving is rijk aan nutriënten (voedingstoffen). Om te voorkomen dat dit tot ongewenste groei van algen leidt, wordt het water langs moerasplanten gevoerd, zoals Gele lis en mattenbies, die voedingsstoffen opnemen. Aan het eind stroomt het water in de buffervijver: de seizoensberging waarmee het systeem zo nodig kan worden aangevuld.

Hooidijk
Belangrijk onderdeel van de transformatie van het park is de versterking van de relatie met het Sophiastrand. Door de duinen die al aan de zeezijde tegen de dijk aan zijn gegroeid over de dijk heen te trekken ontstaat een hechte verbinding. Het nieuwe landschap vormt ook een aantrekkelijke basis voor een nieuwe vorm van verblijf en zal ook doorwerken in de centrumbebouwing.

01_baljon_Kamperland_Beach-resort_05
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_07
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_06
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_09
01_baljon_Kamperland_Beach-resort_09

Locatie Beach Resort Kamperland Google Maps
Opdrachtgever Roompot Projects
Hydrologie en waterhuishouding Aveco de Bondt
Status Ontwikkelvisie

Scroll naar boven