Spring naar content

A2

Maastricht

Baljon | Projecten | A2 Maastricht

Met een breed en multidisciplinair team werkte team Baljon aan een ontwerp voor de A2 tunnel in Maastricht. De eveneens brede opgave betrof naast het ontwerp van de tunnel zelf, het tunneldak als park met stadstraat en de bijbehorende knooppunten, ook het op zowel stedelijk als landschappelijk wijze verbinden van de oostelijke wijken met de stad en de opleving en beleefbaarheid van de noordelijk gelegenlandgoederenzone.

Waar de N2 voorheen als een asfaltrivier de stad doorkliefde, verdwijnt nu het snelwegverkeer in een tunnel waarboven een Singel wordt aangelegd: een twee kilometer lange openbare ruimte waarin water in verschillende gedaanten een hoofdrol krijgt - als bron, fontein, beekloop, rivierloop, vijver, retentiebekken, waterplein, waterkelder, bluswaterbassin en meer. Regenwater uit de wijken en opgestuwd grondwater stromen via deze Singel naar de verdroogde maar cultuurhistorisch en ecologisch rijke landgoederenzone.

Met het snelwegverkeer onder de grond en een park met stadsstraat op het tunneldak kan de stad opgelucht ademhalen en gezond van oost naar west en vice versa. Zowel via de oostelijke wijken als via de Singel kan men de stad uit en het landschap in.

Het knooppunt Kruisdonk is ‘omgedraaid’: de A79 voegt voortaan in op een hoger gelegen A2. Een ruimtebesparende oplossing die het spectaculaire snelwegpanorama dramatiseert: de Kruisberg af, het Maasdal in.
Ondanks de zeer positieve beoordeling - ”het plan heeft de buitengewoon complexe problemen op een werkelijk integrale wijze opgelost” - werd het consortium Unie van Maastricht tweede in de aanbesteding.

Opdrachtgever VolkerWessels, Heijmans
In samenwerking met Rijnboutt, KCAP, ZwartsJansma
Status Niet gewonnen PPS aanbesteding

Structuur Singel
Structuur Singel

De Singel voedt de cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle landgoederenzone, die voorheen verdroogd was, met water uit de stad.

01_02_baljon_maastricht-A2
07_baljon_maastricht-A2
289-090331-c05b-02
09_baljon_maastricht-A2
Scroll naar boven