stedebouwkundige opgaven
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

Buiten Vennep Haarlemmermeer

Groen door Rood. Wonen in lage dichtheid (5 wo/ha) en natuurontwikkeling in één! Door middel van waterbeheer en begrazing worden in de kale droogmakerij paradijselijke woonmilieus gecreëerd. Met 27 ha woningbouw kan 160 ha nieuwe natuur worden gerealiseerd. Deze natuur is openbaar toegankelijk, vormt een overgangsgebied tussen Nieuw Vennep en het Strategisch Groen Project, en vervult een rol in de wateropgave (vasthouden en bergen). De manier waarop die natuur op gang gebracht wordt is een oer-Hollandse: met grondwerk en waterbeheer. Door het kleiige gebied plas/dras te zetten ontstaat een natuurexplosie. Verschillende beheerstrategieën leiden vervolgens tot een staalkaart van natuurlandschappen, waarbinnen toepasselijke woonvormen met het landschap kunnen vergroeien.

ASLA AWARD 2004 – Award of Honor Analysis and Planning van de American Society of Landscape Architects

 • 2002 - 2003
 • Faro, Vista
 • AM, BPF, RoTij, Ymere
Normal_something
Twitter