ProfielTeamVacaturesOverzichtPrijzen


Landschapsarchitectuur is opgebouwd uit ambacht, theorie en kunstzin.

Onze werkzaamheden lopen uiteen van tuin tot stad. Constante factor in onze projecten is de belangstelling voor de ambachtelijke kant van het vak, inclusief nieuwe technieken en materialen. Naast schoonheid, gaat het om bruikbaarheid, maakbaarheid en beheerbaarheid.

Wij werken aan uiteenlopende projecten, doorgaans binnen strakke kaders van budget en programma van eisen. De vaak complexe situaties waarin we opereren dwingen ons de ontwerpoverwegingen helder naar voren te brengen. De landschappelijke en stedebouwkundige context vormen de aanleiding voor de opzet van het ontwerp. Wij zoeken naar oplossingen die het karakter van de plek versterken. Veel valt ook te ontlenen aan het uiteenrafelen van het programma.

In onze vakopvatting is een architect de vernuftige ontwerper en de slimme integrator in ingewikkeld samengestelde processen. Door te tekenen, analyseren we de situatie en het programma; door te tekenen, onderzoeken we de context en de potenties; door te tekenen, maken we de consequenties van gekozen uitgangspunten, voorwaarden en normen aan de opdrachtgever zichtbaar. Uiteindelijk brengen we – door te ontwerpen – alle mogelijke aspecten samen, integraal.