15 MEI 2019

onderzoek CID in Den Haag door team All-Inclusive City gepubliseerd

Het onderzoek voor het CID in Den Haag door team All-Inclusive City is in enkele bladzijden samengevat.

Normal_den-haag-cid-2019-05-15

De samenwerking van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten met WAM architecten, Stadfactor, Smartland, Witteveen + Bos, Observatorium, De kabelfabriek, Goudappel Coffeng en Studio Schotanus heeft het afgelopen jaar de omgeving van het Centraal Station van Den Haag aan een ontwerpend onderzoek onderworpen.
In het kader van het BNA-onderzoek naar De Stad van de Toekomst zijn voor vijf testlocaties van 1 × 1 km in 5 steden door 10 teams plannen scenario’s ontwikkeld die tonen hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Lees meer: link naar de bladen

Twitter