infrastructuur
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

Zaancorridor

De ontwerpstudie Kansen voor de Zaancorridor richt zich op de ruimtelijke ontwikkelingen langs de stationsknooppunten tussen Amsterdam en Heerhugowaard. ‘Transit oriented development’ staat centraal. Tien multidisciplinaire teams onderzochten vijf stationslocaties. Wij onderzochten Krommenie-Assendelft dat ruimtelijke knelpunten kent als de barrièrewerking van spoor, N203 en tunnel en de gestagneerde ontwikkeling van het geplande centrum dorpse rond het station met braakliggende terreinen als gevolg.
De Zaancorridor ligt in waardevol (natuur)landschap. Deze kwaliteit is alleen te behouden en te benutten wanneer op de schaal van de corridor wordt bepaald waar ruimte is voor uitbreiding en waar niet. De landschappelijke kwaliteiten van Krommenie-Assendelft drukken we uit in Park Assenie; een centraal park dat de kernen Krommenie en Assendelft bindt en waar het knooppunt onderdeel van uitmaakt.

 • BNA onderzoek
 • januari - juli 2014
 • Korth Tielens architecten, Anik See, TNO Mobility
Normal_something
Twitter