stedebouwkundige opgaven
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

Waalfront Nijmegen

Het landschap, met de daarin aanwezige cultuurhistorische lagen, bepaalt het raamwerk van het Masterplan.
Negen deelgebieden volgen uit de landschappelijke lijnen. Ze ontlenen
hun karakter aan de context, het
daarop afgestemde programma en de bebouwingstypologie. In dit 30 ha grote gebied is de rivier altijd de aanleiding geweest tot ingrijpen in het landschap.
Zo vestigden de Romeinen hier een grote handelsstad, vormde fort Krayenhoff deel van de vesting aan de rivier en kwam de Nijmeegse industrialisatie hier op gang.

Tussen het landschappelijke raamwerk
kan het mozaïek van bouwvelden flexibel worden ingevuld. De Handelskade, dicht
bij de binnenstad tussen Haven en spoor, is de eerste uitwerking.

NRP Gulden Fenix 2017 categorie Gebiedstransformatie, nominaties Rabo Vastgoedprijs 2018 en NEPROM-prijs
voor locatieontwikkeling 2017 voor Handelskade

 • 2005 - 2006
 • Dok architecten
 • 2010 -
 • OB Waalfront
Normal_something
Twitter