stedelijke inrichting
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

Ligne Sittard

De gemeente Sittard-Geleen werkt aan de vernieuwing en verbetering van het centrum van Sittard onder de naam Zitterd Revisited. Een stedelijk project, waarmee de gemeente het vestigingsklimaat van het oude en het nieuwe centrum wil versterken. Jo Coenen, architects & urbanists ontwierp hiervoor de totaalvisie die onder meer is gebaseerd op herstel van de open ruimte rond de historische binnenstad en de herprogrammering van de aangrenzende gebieden.
Ligne vormt het sleutelproject in deze ontwikkeling. Op deze locatie worden onderwijs, cultuur en commerciële functies in één gebied gebundeld.
Binnen het plan is veel aandacht voor detaillering en materialisering van de openbare ruimte in relatie tot de architectuur, functies en het zichtbaar maken van de te ontkluizen Keutelbeek.
In het project zijn maatwerk ontwerpen voor de bruggen, verlichting en meubels opgenomen.

 • Rapp + Rapp en Jeanne Dekkers architectuur
 • Gemeente Sittard-Geleen
Normal_something
Twitter