parken
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

landgoed De Klokkenberg Breda

Vooruitlopend op de herbestemming van het monumentale sanitorium tot woon/zorg-landgoed is het landschapsplan in uitvoering. Aan het plan van Bijhouwer uit 1953 is af te lezen hoe hij opereerde tussen de verschillende
architectuurstromingen: op moderne wijze is het historische landschap verzoend met de kloosterachtige ordening van de bebouwing.
De ontworpen ordening is nadrukkelijk op de oorspronkelijke opbouw gebaseerd en heeft tot doel de ruimtelijke overgang vanaf het Mastbos naar het beekdal, die nu is versnipperd, te verduidelijken. Oude lijnen in het landschap, de waterhuishouding en de ecologie vormen de leidraad. De ligging in de Ecologische Hoofdstructuur biedt extra kansen.

 • Vitalis WoonZorg
 • 2007 -
 • 2009 -
 • Satijnplus
Normal_something
Twitter