parken
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something
  • Thumb_something

Delft Van Leeuwenhoekpark

Waar voorheen het spoor door het centrum van Delft liep, is ruimte ontstaan voor grote structurele ingrepen in de stad. Eén ervan is het Van Leeuwenhoekpark. Verankerd in de lange lijnen van de stad en vervlochten in het netwerk van Nieuw Delft, is het park op het tunneldak in ruimtelijkheid, sfeer en gebruik een belangrijke verbinder.

Geïnspireerd op het DNA van Delft vormt het ontwerp een spel van strak en los in wisselwerking tussen lange lijnen en dwarsverbindingen. De vloeiend verlopende loper in het hart van het park wordt geflankeerd door sculpturale, grazige taluds aaneengeschakeld door statige bomenrijen en losse groepen meerstammige bloesembomen. De randen zijn wisselend van vorm en hoogte en nodigen uit als zitrand of innovatieve spelaanleiding. Bruggen markeren het park en vormen de kern van speelvoor- zieningen. In samenwerking met de TU Delft wordt het experiment rondom het stedelijk microklimaat (urban heat stress) geïntegreerd in het ontwerpproces met het oog op innovativiteit.

Normal_something
Twitter