recent
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something
 • Thumb_something

Bijlmerbajes Amsterdam

Het terrein van de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam is door grenzen gekenmerkt. Het ontwerp voor deze transformatie legt nieuwe verbindingen; een openbaar, toegankelijk eiland met de aantrekkelijke kracht van een mix aan voorzieningen. In het plan in samenwerking met o.a. ABC, Royal HaskoningDHV, UNStudio, Plegt-Vos en Fakton blijven de zes cellentorens behouden. Op een inventieve wijze is de cultuurhistorische waarde van de voormalige gevangenis geïnterpreteerd. Zo is de Kalversingel in het hart van het plan een unieke vertaling van de voormalige Kalverstraat die de onderlinge torens ondergronds met elkaar verbond. Samen met water en groen aan de voet van de torens vormt de Kalversingel de ruggengraat van het plan en is eveneens een onmisbare schakel in het duurzaam benutten van hemelwater in combinatie met een kabels- en leidingenstraat daaronder.

 • ABC
 • UNStudio
 • 2017
 • 2e plaats ontwikkelcompetitie
Normal_something
Twitter