07 MEI 2021

In de Stadstuin in Leidsche Rijn Centrum worden meters gemaakt.

Normal_2021-02-24-lb-cool-landscape_linked

Deze foto is te leuk om niet te delen.

#GemeenteUtrecht #JCAU en #VanWijkAannemersbedrijfNieuwegein

30 APRIL 2021

Biopartner 5, binnen en buiten circulair, biodivers en wijs met water

Normal_img_6125

Op het Leiden Bio Science Park wordt de laatste hand gelegd aan Biopartner 5. BioPartner biedt laboratorium- en kantoorruimte aan startende en groeiende ondernemers die onderzoek doen voor de ontwikkeling van medicijnen en vaccins. Met veel plezier maakte BALJON landschapsarchitecten het ontwerp voor de buitenruimte binnen en buiten het gebouw!
Het gebouw is circulair en energieneutraal. Gebouw en buitenruimte werken intensief samen.
De entree is een wintertuin met rijke beplanting in de volle grond. Binnen en buiten bestaat de gevel van de begane grond uit schanskorven met gebroken baksteen en met aarde en zaden gevulde jute kussens die op het punt staan te ontkiemen. In de binnentuin ontluiken de varens en de hostas met skal keurmerk. Het regenwater cascadeert in de waterschalen. Dit water wordt het gebufferd onder de kas voor bevloeiing van de tuin in droge tijden.

#PopmaenTerSteege, #KoninklijkeGinkelgroep, #Heem, #ArjenvanReden

19 APRIL 2021

Communicerende vaten sport en wonen in Wezep

De locatie van de Wezepse voetbalvereniging WHC is toe aan renovatie.

Normal_baljon_nieuws_2021-04-19_wezep_sport-en-wonen

BALJON landschapsarchitecten werkt in opdracht van de gemeente Oldebroek aan het haalbaarheidsonderzoek voor het verplaatsen van de voetbal- en mogelijk ook de tennisvereniging van Wezep naar een nieuwe locatie aan de rand van het dorp. De huidige locaties komen dan beschikbaar voor woningbouw voor verschillende doelgroepen. De woningbouw genereert financiële ruimte voor investering in nieuwe sport accommodaties.
De belanghebbenden van beide locaties worden betrokken door middel van online werkateliers. Aan beide locaties wordt parallel gewerkt.

13 APRIL 2021

Publicatie Stad van de Toekomst online

BNA onderzoekt stopt. Met veel plezier werkten BALJON landschapsarchitecten mee aan de onderzoeken naar de Stad van de Toekomst en Onderweg – Transit Oriented Design in de Zaancorridor.

Normal_baljon_nieuws_bna_onderzoek_2021-04-13

Deze en andere publicaties van BNA onderzoek zijn inmiddels te downloaden via de
kennisbibliotheek van de BNA.

Veel dank JuttaHinterleiter voor het trekken van de boeiende en goed georganiseerde onderzoeken. We wensen je veel succes en plezier bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de TUDelft

29 MAART 2021

Woningen de Treffe Coronaproof in de verkoop

In de wijk Skoatterwâld in Heerenveen wordt het nieuwbouwplan ‘De Treffe’ ontwikkeld. Hier worden 61 woningen ontwikkeld in een weelderig waterrijk parklandschap ontworpen door BALJON landschapsarchitecten.

Normal_baljon_nieuws_treffe_heerenveen_2021-03-29

Het ontwerp is geënt op het landschap van de veenontginningen en vertaald naar een rijk woonlandschap met diepe zichten en ruimte voor een wandeling en natuurlijk spelen.

Slokker Vastgoed maakte van de start verkoop een feestelijke dag.

18 MAART 2021

Waterfront Harderwijk krijgt 7 miljoen euro van rijk voor woningbouwimpuls

Met deze bijdrage krijgt de 3e fase met 900 woningen extra impuls.

Normal_baljon_nieuws_hardewijk-waterfront-2021-03-18

BALJON landschapsarchitecten heeft het plan voor de openbare ruimte opgesteld, in vervolg op de eerste delen van het Waterfront: de omvangrijke transformatie van het verouderde industrieterrein naast de historische binnenstad waar het Baljon al 15 jaar aan werkt.
Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad. De Kades, het gebied tussen de Lelyhaven en de N302, krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter. Er wordt extra in de openbare ruimte geïnvesteerd, gericht op klimaatadaptatie en biodiversiteit, bijvoorbeeld extra straatbomen en drijvende vegetatie-eilandjes.

26 FEBRUARI 2021

Publieksprijs - SKG Award voor Duurzame gebiedsontwikkeling

Het Waterfront Harderwijk dingt mee naar de Publieksprijs 2021. Met veel plezier werken wij al jaren aan de grote diversiteit aan openbare ruimtes van deze ontwikkeling.

Normal_baljon_nieuws_hardewijk-waterfront-2021-02-26

Via deze link kan tot 29 maart gestemd worden. Waterfront Harderwijk staat als 4e in de lijst.
En hier lees je er meer over.

24 FEBRUARI 2021

GERMAN DESIGN AWARD for COOL landscape BERGAMO

During the International Meeting ‘I Maestri del paesaggio’ 2017 in Bergamo, the Piazza Vecchia in the historic Cità Alta temporarily transformed into a cool square.

Normal_baljon_nieuws_german-design-award_cool-landscape

Both meanings of the word cool apply:
a statement and a spatial experience. The Piazza was crowned with a cloud of balloons that cast a shadow. A space for walking, sitting, dancing sheltered from urban heat stress. Gently moving the balloons had a relaxing hypnotising effect. The melting of the large block of ice sparked the public debate about climate change. But it was also an intriguing object to experience: feel it and see the simple cube shape transform into a sculptural object.

Statement of the jury:
The installation made of white balloons in combination with the melting ice cube draws a lot of attention and arouses curiosity. A project that not only fascinates, but also encourages reflection and in turn discussion about our environment and climate.

17 FEBRUARI 2021

vacature ervaren landschapsarchitect / -ontwerper

Kom jij ons team versterken?

Normal_2021-02-17-vacature_linked

12 FEBRUARI 2021

Voorlopig Ontwerp Het Fortuyn van Voorschoten vastgesteld

Tussen de prachtige Korte Vliet en het oude lint van de Leidseweg wordt het Fortuyn van Voorschoten ontwikkeld.

Normal_website-_voorschoten_a1_plankaart

De ontwikkeling van 129 woningen in een duurzame omgeving grenzend aan een landgoederenbiotoop én de omlegging van één van de ontsluitingswegen van Voorschoten komen hier bij elkaar in één project.

Privétuinen, parkeerhoven en groene hoven zorgen samen voor een prettig woonmilieu waarin waterberging, natuurlijk spelen, minimaliseren van hittestress, versterken biodiversiteit én een fijnmazig netwerk voor de voetganger aansluitend op het aangrenzende landgoederenlandschap samengaan.
BALJON landschapsarchitecten heeft het Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan opgesteld en met de omgeving besproken. De uitwerking naar Definitief Ontwerp is gestart.

Het ontwerp is gemaakt in opdracht van Synchroon en in samenwerking met
Zeinstra Veerbeek Architecten.

Lees meer hier

11 FEBRUARI 2021

In Leidsche Rijn Centrum krijgt de Stadstuin vorm

De glazen puien en de inrichting van de tuin worden de komende maanden afgerond en dan verwelkomen we u graag in de Stadstuin.

Normal_lb_2021-02-11_website-lrc_photos

Het Plantsoen van Boedapest, alias De Stadstuin, ligt boven de bogen, verbindt de verschillende niveaus in de Cultuuras én is een publieke tuin voor de mensen in Leidsche Rijn Centrum.
Langs de rand kun je straks flaneren door de loofgang en uitkijken over de boerderij met de Vrijstaat en de school. Binnen de rijk beplantte tuin, vind je rust in twee omsloten tuinen en reuring rond de trappen en op het gazon waar ruimte is om te picknicken. De ruimtes onder de Stadstuin gaan plaats bieden aan culturele instanties en/of ateliers.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de tuin met onderliggende bebouwing onder supervisie van JCA en in opdracht van de gemeente Utrecht.

20 JANUARI 2021

Filmpje over Clemenspark in het kader van de LEADER subsidie

Met veel plezier delen we dit filmpje over het ontwerp voor het Clemenspark dat mede door de toekenning van de LEADER subsidie gerealiseerd wordt.

Normal_baljon_nieuws_2021_clemensdomein-brunssum

LEADER is een in heel Europa beproefde aanpak voor versterking van leefbaarheid en economie van het platteland op basis van initiatieven uit de lokale gemeenschap.

Met een hecht team – Stichting Clemenspark, Gemeente Beekdaelen, gemeente Brunssum, SmitsRinsma, Rotsmaatwerk, Baljon landschapsarchitecten – bereiden we de uitvoering voor. Het DO is bijna gereed.

05 JANUARI 2021

Team BPD/VanWonen, KCAP, Barcode, BALJON landschapsarchitecten wint tender Bebouwbare dijk Nijmegen met het plan De Waalhoven.

Wonen in een landschap aan de dijk; een verstedelijkt landschap dat ruimte biedt aan een bijzondere reeks woonmilieus.

Normal_baljon_nieuws_2021-01-05_waalhoven-nijmegen

Het zijn concentraties van bebouwing, elk met een karakteristieke opzet: terpen, zwermen, het fort en rond de aanlanding van de stadsbrug ‘de Oversteek’ heel specifiek als een Bebouwde Dijk.
Niet aan de voet van de dijk, maar door de dijk te verbreden, er op en er aan. De bebouwing te gast vraagt om een geconcentreerde vorm: bebouwing in clusters, waar de bewoners op elkaar betrokken kunnen leven: ‘De Waalhoven’, volgens de typologie van het collectieve hof. Een opzet die zich rijk geschakeerd laat uitwerken en het beste kan maken van het landschap. De gebouwen wortelen in het landschap.
Het plan is verbonden met de rivier; het gaat daarbij om uiteenlopende verbanden: visueel, functioneel, cultuurhistorisch en ecologisch. De ruimtebeleving wordt gedragen door 2 doorgaande steunlijnen: de dijk en de nieuw te graven singel. Deze zorgen voor de binding in het grotere geheel.
Doordat alle auto’s onder de bebouwing worden geparkeerd, is er alle ruimte om van dit duurzame landschap te genieten.

Het plan De Waalhoven is van de combinatie BPD/VanWonen
en is ontwikkeld in samenwerking met onder andere KCAP, BARCODE en BALJON landschapsarchitecten.

09 DECEMBER 2020

News from Jordan: The Sarhan Library Park is open!

The redesign of the Sarhan Library Park is completed and the project is handed over to the Municipality.

Normal_baljon_nieuws_2020-12-09_jordanie-sarhan-library-park_www

Sarhan is one of the Municipalities in the Mafraq Governorate in Jordan that face a huge influx of Syrian refugees and have to deal with the strong pressure on services and infrastructure as a result of it. The Library Park redesign is one of the projects in the programme for Improvement of Public Spaces and Green Infrastructures through Labour Intensive Measures, funded by GIZ and implemented by VNG International.

Men and Women, both Jordanian and Syrian were involved as cash workers. They helped realise the project and gained skills that will increase their chances on the job market.

LODEWIJK BALJON landscape architects made the design, consulted with the community and was responsible for the esthetical supervision of the construction phase.
We thank the teams from GIZ and VNG International for the opportunity to work on this special project and we thank Sam Sam water for the hydrological advise that enabled us to make a sustainable design using rain water.

02 DECEMBER 2020

Watertrap als verhaal van het leven voor begraafplaats Elzenhof

Begraafplaats Elzenhof in Harderwijk wordt fors uitgebreid.
De uitbreiding wordt met het ontvangstgebouw verbonden door een 125m lang waterelement, dat een hoogteverschil van 4m overbrugt.

Normal_baljon_nieuws_elzenhof-harderwijk_2020-12-02

RotsMaatwerk en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkten samen aan het ontwerp, wonnen de ontwerpwedstrijd en realiseren nu deze unieke cascade.

De onderlegger was een referentieontwerp van de hand van Niek Heijboer, landschapsontwerper bij de gemeente. BALJON en RotsMaatwerk hebben het stokje overgenomen en een ontwerp gemaakt dat net als een muziekstuk ritme, rust en variatie kent. Door het hoogteverschil kan het water, net als het leven, versnellen, rimpels vertonen en tot rust komen.

De cascade wordt uitgevoerd in graniet; een materiaal waarin de verschillende texturen perfect zijn te realiseren. Om de watereffecten te testen is een proefopstelling gemaakt. De resultaten en bevindingen zijn gebruikt om het ontwerp te verfijnen.

In het voorjaar wordt het uitgevoerd.

01 DECEMBER 2020

Start Bouw De Kade Maassluis

Aan de Delflandse Dijk, tussen Nieuwe Waterweg en Metrospoor is de bouw gestart van de Kade; een buurtje op het voormalige terrein van Conline Coatings.

Normal_baljon_nieuws_maassluis_de-kade_2020-12-01

Hier woon je aan groene scheggen waarin gespeeld zal worden. Vanuit de scheggen zijn er diepe zichtlijnen naar de dijk en de Hollandse luchten boven het water. Bewoners van de appartementen op de koppen hebben zicht over het water van de Nieuwe Waterweg.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de openbare ruimte. Het Stedenbouwkundig Plan is van DOK architecten.

05 NOVEMBER 2020

Clay Paver Award voor Brusselplein Leidsche Rijn Centrum

Met trots nam Lodewijk Baljon de Clay Paver Award in ontvangst voor
het Brusselplein in het centrum van Leidsche Rijn.

Normal_baljon_nieuws_claypaver-award-brusselplein-leidsche-rijn-centrum_2020-11-04

Het project won Goud in de categorie Public and Commercial space.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten doneerde het prijzengeld aan het UMC Utrecht. Hier wordt de Child Health Campus gerealiseerd; een veilige en uitnodigende omgeving rond de kinderziekenhuizen waar mensen samenkomen en samen bewegen.

04 NOVEMBER 2020

DSL publication Crossing Borders

The DSL publication Crossing Borders discusses internationalisation in Landscape Architecture. Two members of the BALJON teams enjoyed contributing to this book.

Normal_baljon_nieuws_publicatie-dsl_2020-11-04

Read the interview with Marie-Laure Hoedemakers on how design of public spaces can contribute to social objectives like strengthening communities for and with local inhabitants and refugees in Jordan.

Read about the experiences Yvo Suijs had as a student and working as a recent graduate in Cape Town, South Africa. Yvo currently works at LODEWIJK BALJON landscape architects.

06 OKTOBER 2020

Bijenhotel aangeboden aan de eerste bewoners van De Treffe in Heerenveen

In De Treffe, onderdeel van Skoatterwâld, worden 60 energie-neutrale woningen gebouwd; in een weelderig, waterrijk en publiek toegankelijk parklandschap, geënt het oorspronkelijke veenontginningslandschap.

Normal_baljon_nieuws_heerenveen_treffe_2020-10-06

Gezond leven, ook voor de gebruiker en bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied staan centraal in het ontwerp en de aanpak van alle betrokken partijen.

Dank!
#Lont, #Slokker, #TWA #gemeenteHeerenveen

11 SEPTEMBER 2020

Excursie recent gerealiseerde projecten

Met stralend najaarsweer bezocht Team BALJON

Normal_2020-09-21_excursie

de druk bezochte Boulevard van Schagen in Domburg, de eetbare tuin voor mens en dier van het Bestuurscentrum van de Rabobank in Utrecht die groeit als kool en een particuliere tuin met de omvang van een landschapspark.

Veel dank aan onze opdrachtgevers voor de gastvrije ontvangst.

08 SEPTEMBER 2020

Dakpark Meander over de A9 bij Amstelveen

Rijksweg A9 bij Amstelveen wordt in de periode 2020 t/m 2025 verbreed. Over een lengte van 1,5km wordt de weg verdiept aangelegd en voorzien van 3 overkappingen.

Normal_2020-09-07_amstelveen_a9_daktuin_www

Voor de 85m brede overkapping Meander maakte BALJON landschapsarchitecten het ontwerp voor het dakpark.
Het park verbindt Amstelveen Noord en Zuid voor langzaam verkeer én is een schakel in de ecologische structuur van Amstelveen. Het zand op het dak van de tunnel wordt benut voor de ontwikkeling van schraal bloemrijk grasland. Een gesloten watersysteem voedt een ven met natuurlijke oevers.

25 AUGUSTUS 2020

Op het Leiden Bio Science Park verrijst het nieuwe laboratorium Biopartner 5.

Inmiddels is het hoogste punt bereikt van het donorskelet een hergebruikte stalen constructie van een nabij gelegen gebouw.

Normal_2020-08-25_1-biopartner_www

Popma en Ter Steege Architecten ontwierp een demontabel gebouw met “een keur aan ideeën om het verbruik van grondstoffen, energie en water te verminderen”. Voor de binnentuin, groene gevels, entree en inrichting van het atrium maakte BALJON landschapsarchitecten het ontwerp gestoeld op dezelfde principes. In de binnentuin wordt het regenwater via waterschalen naar een buffer geleid, verhardingen zijn hergebruikt en de schanskorfgevel wordt zo voorbereid dat varens en andere soorten zich er in zullen vestigen. We kijken uit naar de gevels en aanleg van de buitenruimte!

07 AUGUSTUS 2020

Het Groene Lab is OPEN!

De vernieuwde tuin van het Rijksmuseum Twenthe groeit als kool en is in gebruik als Groen Lab.

Normal_2020-07-31_tuin-rmt_fotografie-lotte-stekelenburg-www

BALJON landschapsarchitecten maakte het ontwerp voor de vernieuwing en vergroening van de tuin. De hoogteverschillen van de bestaande tuin werden gehandhaafd. Rond de muurtjes die de lange lijnen vormen werd de tuin opengescheurd en rijk beplant. Een deel van de plantvakken is elk jaar beschikbaar voor een kunstenaar die de tuin als Groen Lab gebruikt. Dit jaar is dat Claudy Jongstra.

Samen met Studio Claudy Jongstra organiseert het Museum workshops in de tuin. Ook tijdens de workshops is de tuin open voor bezoekers en voor een kopje koffie.
Bijen en hommels maar ook kleine koolwitjes, zandoogjes en citroenvlinders hebben de tuin al gevonden.

03 AUGUSTUS 2020

Provincie Limburg kent LEADER- subsidie toe aan het Clemenspark

BALJON landschapsarchitecten maakte in samenspraak met de Stichting Clemenspark en de betrokken gemeentes Beekdaelen en Brunssum het ontwerp voor het Clemenspark.

Normal_2020-07-31-clemensdomain-www

Bij het Idyllische Clemenskerkje in Oud Merkelbeek ligt een verlaten en sterk hellend perceel met een rijk verleden. Tot in de jaren ’70 stond hier een fors kloostercomplex. Deze geschiedenis wordt hier met landschappelijke middelen weer beleefbaar gemaakt: enkele wanden en contouren van klooster- en kerkgebouwen worden weer zichtbaar gemaakt met hagen en muurtjes, op de plek waar de kloostertuin lag wordt een eco-leertuin aangelegd en op de helling wordt een dorpsboomgaard geplant. Aan de oostrand vormt een dichte houtwal van noten- en bessendragende soorten de ecologische verbinding tussen het beekdal van de Merkelbeekerbeek en het plateau. Het beekdal van het weinig zichtbare beekje wordt verrijkt met een kikkerpoel met amfibie wand uit de lokale Kunradersteen.

Nu de LEADER-subsidie rond is, kan de uitwerking starten en de uitvoering voorbereid worden. De stichting zal met vrijwilligers een deel van het werk zelf verzetten.

13 JULI 2020

Blauwe Kamer over transformatie fabrieksterrein tot woonwijk ENKA Ede

Normal_2020-07-06-blauwe-kamer_enka_img_2965_web-baljon

Lees in de Blauwe Kamer #2 2020 de plankritiek over de transformatie van fabrieksterrein tot woonwijk van ENKA in Ede.

BALJON landschapsarchitecten ontwerpt al sinds 2010 met veel plezier aan de openbare ruimte op ENKA. Leuk om te lezen dat er waardering is voor de groene straten, het informele voetgangersnetwerk en het benutten van bestaande beplantingen en historische elementen. In de planontwikkeling is er een parkeernorm gehanteerd die onvoldoende inspeelt op de kans die een intercity stationslocatie biedt. We delen de mening van auteur Annemieke Molster dat dit leidt tot een te groot ruimtebeslag voor parkeren. We zien hier voorzichtig verandering in komen en hopen dat in de laatste plandelen een lagere parkeernorm wordt gehanteerd.

08 JULI 2020

Oud Vliegkamp Valkenburg transformeert

In het Hangaargebied is de vergroening en verduurzaming van gebouwen en terrein in volle gang.

Normal_2020-07-08-valkenburg-www

Overtollige verhardingen zijn verwijderd en vervangen door natuurlijke vegetaties, hemelwater wordt afgekoppeld en het water naar wadi’s gevoerd. Vlinders en bijen genieten al volop.
BALJON landschapsarchitecten ontwerpt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. SmitsRinsma adviseert en de Koninklijke Ginkelgroep voert uit.

29 JUNI 2020

Het Groene Lab is binnenkort open!

Op zondag 5 juli wordt in Rijksmuseum Twenthe de vernieuwde binnentuin – ontworpen door BALJON landschapsarchitecten – en de tentoonstelling ‘Inner Vitality’ van Claudy Jongstra geopend.

Normal_ls_200603_tuin_rmt_dsc4582-www_2

De opening is vanaf 19.00u via een live verbinding op de site van het museum te volgen. Marie-Laure Hoedemakers licht het vernieuwde ontwerp van de tuin toe en Claudy Jongstra geeft een rondleiding door de tuin en de installatie.

Bekijk hier alvast de documentaire over de totstandkoming van de vernieuwde binnentuin en de tentoonstelling ‘Inner Vitality’.

Lees meer:
www.rijksmuseumtwenthe.nl
tijdschriftdetuin.nl

26 JUNI 2020

O&O-plein Universiteit Twente uitgebreid

De verbouwing van het Techmed Centre is gereed en het kennisplein (O&O-plein) is verlengd naar ontwerp van BALJON landschapsarchitecten. Het plein heeft hiermee het langverwachte groene kader gekregen en het Techmed Centre staat nu aan het plein.

Normal_img_5191-www

22 JUNI 2020

BALJON landschapsarchitecten wint tender voor de herinrichting van winkelcentrum Belgiëplein in Amsterdam.

In samenspraak met bewoners en winkeliers gaan we het winkelcentrum herontwerpen tot het toekomstbestendige wijkcentrum en dé ontmoetingsplek voor bewoners van Nieuw Sloten. GROEN is het sleutelwoord!

Normal_belgieplein_img_1730_www-lb

18 JUNI 2020

In Bangalore - India, office building HUB 4 nears completion

The perforated skin, designed by UNStudio is yet to be installed, and the realization of the landscape, design by BALJON landscape architects, is ready for take off.

Normal_2020-06-18_india_www-lb_hubs-28-11-19

This is the first building of the mixed-use development Karle Town Centre; the Masterplan is designed in collaboration by UNStudio and BALJON landscape architects. Living, working, culture, entertainment, retail, hotels and restaurants, combined will create the Garden City of the 21st century. It will be a sustainable and lush environment, taking the tradition of Bangalore with its public space shaded by the canopy of big trees, to the future. The outdoor space will be largely car free, with multilevel roads, logistics and parking underground.

15 JUNI 2020

Rijntje heeft haar eigen fanclub!

BALJON landschapsarchitecten ontwierp voor de Wenenpromenade in Leidsche Rijn Centrum een mollige granieten koe als speelobject. Al snel werd ze Rijntje gedoopt.

Normal_rintje-fanclub-www-baljon

Van Rijntje werd een knuffel gemaakt en nu heeft ze ook haar eigen fanclub.

27 MEI 2020

Bewoners Oud Merkelbeek succesvol geïnformeerd in Coronatijd

Met de herinrichting van het Clemensdomein en de straten er omheen wordt het verhaal van de geschiedenis van dit Kloosterdomein verteld. Parkeren op straat wordt daarvoor opgeheven.

Normal_lb-2020-5-25-clemensdomein-fence_logo-a3_lb-www

Bewoners zijn enthousiast over de plannen en tevreden over de alternatieve wijze van informeren die in Coronatijd nodig is. Ze ontvingen de plannen met samenvatting per e-mail, er zijn posters opgehangen op het domein en vragen werden telefonisch beantwoord.
Het project kan zonder vertraging door!

20 MEI 2020

De eetbare tuin voor mens en dier bij het Bestuurscentrum van de Rabobank in Utrecht is af!

De bloemrijke tuin, op het dak van de parkeerkelder, is een nectarkroeg voor bijen en vlinders. De terrassentuin is een fruittuin en kruidentuin, waar medewerkers van de bank lunchen, werken, vergaderen, schoffelen en snoeien.

Normal_2020-05-20-rabotuin-www-lb

Samen met groenaannemer De Enk Groen en Golf, beplantingsadviseur Annemieke Langendoen en uitvoeringsbegeleider Arjen van Reden realiseerde BALJON landschapsarchitecten deze transformatie van stenige ruigte tot weelderige tuin.

31 MAART 2020

Installatie Spiegelkraan en Praambanken

In aanvulling op het vorig jaar gerealiseerde waterkunstwerk op het Kerkplein in Hoogeveen is nu ook het spiegelpaviljoen met de loungebanken geplaatst.

Normal_2020-03-31-hoogeveen-spiegeldak_baljon-site

Het paviljoen is geïnspireerd op de walkranen die hier vroeger aan de Hoofdvaart stonden. De loungebanken herinneren aan de Hoogeveense pramen die hier hun lading losten. Het dak spiegelt de reflectie van het water waarin, als de fonteinen even stil zijn, de kerk zichtbaar is. Rots Maatwerk maakte spiegelvijver, paviljoen en banken naar het ontwerp van BALJON landschapsarchitecten.
Als het leven in Hoogeveen weer zijn gewone gang neemt, hopen we foto’s te maken waar op de werking zichtbaar is.

30 MAART 2020

Mocht u de komende tijd ons niet kunnen bereiken op ons vaste nummer

mobiel zijn wij ook bereikbaar.

Normal_unnamed

Lodewijk Baljon
Marie-Laure Hoedemakers, directeur,
Robert van der Horst, directeur,
Wouter Evers, associate partner,
Marita Koch,
Jos Nijkamp,
Jan Verstegen, bureausecretaris,

09 MAART 2020

Tuin Rijksmuseum Twente wordt WERKPLAATS voor kunstenaars

Normal_2020-03-09-enschede-rmt

De uitvoering van HET GROENE LAB voor kunstenaars die werken met botanische materialen is gestart. De tuin is, 25 jaar na het oorspronkelijke ontwerp, wederom van de hand van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. In de zomer van 2020 staat de tuin in bloei en kan Claudy Jongstra als eerste kunstenaar deze weelderige tuin in gebruik nemen.

Lees meer

29 FEBRUARI 2020

Het Tamboerplein Hoogeveen wordt buitenpodium én ontmoetingsplek

De Tamboer in Hoogeveen wordt een cultuurhuis voor alle cultuurvoorzieningen van de stad. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de openbare ruimte rond het complex waaronder het Tamboerplein aan de Hoofdstraat.

Normal_2019-11-20-perspect-regenboog

28 JANUARI 2020

In Leidsche Rijn Centrum zijn de bogen van de Stadstuin in aanbouw

Normal_2020-02-28-lrc-stadstuin

Aannemer van Wijk bouwt de bogen die het fundament zijn van het door BALJON landschapsarchitecten ontworpen Plantsoen van Boedapest, alias de Stadstuin.
Dit plantsoen is een schakel in de Cultuur-as én overbrugt het hoogteverschil tussen de boerderijen op het oude land en Leidse Rijn Centrum. De ruimten achter de bogen, vergelijkbaar met de werfkelders in Utrecht, zullen functies huisvesten die passen in de Cultuur-as.

14 JANUARI 2020

Eerste bomen geplant voor Dangsan-project in Seoul

Normal_2020-01-04-dangsan-seoul

Na projecten in Suwon, Daegu en Ilsan wordt volop gewerkt aan de landschapsinrichting van het 6e project van BALJON landschapsarchitecten voor HDC in Zuid Korea.
Fantastische lijn van pijnbomen (Pinus densiflora) slingert zich tussen de gebouwen door en vormt een beschuttend gebaar voor de bewoners.

11 DECEMBER 2019

BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de hoven van het Hessenbergweggebied

Normal_20191211-sportpark-spieringhorn

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaan wij met de betrokken ontwikkelaars werken aan deze hoven in transformatiegebied Amstel III. De geschakelde hoven bieden gezonde, uitnodigende en klimaatbestendige buitenruimte voor bewoners en gebruikers van dit gemengde gebied.

24 OKTOBER 2019

Park in Sarhan (Jordanië) wordt eendrachtig door bewoners en Syrische vluchtelingen uitgevoerd

Normal_20190930-jordanie-uitvoering

Het park is een van de locaties uit het programma voor Green Infrastructures through labour intensive measures van GIZ. Het gaat om aanleggen van groene infrastructuur en community empowerment.

22 OKTOBER 2019

In uitvoering: Eetbare tuin voor mens en dier voor het Bestuurscentrum van de Rabobank

Normal_20191022_rabotuin_web

Het werk van aannemer De Enk in Utrecht vordert gestaag. Deze week zijn bomen en kunstwerken in de daktuin geplaatst. Ondertussen wordt de traditionele vijver tot een natuurlijke, zelf-zuiverende vijver omgevormd. En de contouren van het pad dat door de bloementuin slingert worden zichtbaar.

15 OKTOBER 2019

Blauwe Kamer in gesprek met: Marie-Laure Hoedemakers – partner LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Normal_20191015-ml-blauwe-kamer-web

Lees in de Blauwe Kamer #3 wat haar inspireert, hoe ze denkt over ontwerpen voor ontheemden, de opgaven in de verdichtende stad en ontwerpen aan de grote transities:
“Het Klimaatakkoord en het besluit van het gas af te gaan; de noodzaak van duurzame en klimaatbestendige steden is niet langer toekomstmuziek. Het gaat echt gebeuren en dat heeft gevolgen voor hoe wij plannen maken. Eerst een stedenbouwkundig ontwerp en vervolgens een inrichtingsplan voor de openbare ruimte, dat werkt simpelweg niet meer”.

30 SEPTEMBER 2019

Artikel in TOPOS “The difficult path to green rebuilding” besteedt aandacht aan het programma van GIZ in Jordanië

Normal_20190930-jordanie-topos

Daar gaan het revitaliseren van groene infrastructuur en community empowerment hand in hand. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt met GIZ, VNGI en lokale stakeholders aan 6 locaties.

19 SEPTEMBER 2019

Koninklijk paar loopt door spiegelvijver in Hoogeveen

Normal_20190919-heerenveen

De vijver, fonteinen en paviljoen voor het Kerkplein zijn ontworpen en gerealiseerd door BALJON landschapsarchitecten en Rots Maatwerk. Het is een Design en Build contract op basis van een door de gemeente meegegeven referentieontwerp voor de spiegelvijver van REDscape.
Het paviljoen wordt binnenkort gebouwd.

Bekijk de foto’s van het koninklijk bezoek

28 AUGUSTUS 2019

Aanplant ter afronding 1e fase ontwikkeling Vlnena in Brno

Normal_20190828-dsc_0636

Op de plaats van de oude wolfabriek “Vlnena” achter het station in Brno verrijst een stadsontwikkeling. In de 1e fase zijn diverse kantoorgebouwen op een grote parkeerkelder gebouwd. Ze omsluiten een Esplanade gevormd door een archipel van groene eilanden. Terwijl de duizenden vaste planten volgens een zorgvuldige compositie worden uitgezet, worden op de achtergrond de volgende delen gebouwd. Links het gerestaureerde stadspaleis van de textielbaron, waar in het voorjaar een goed restaurant met een fijne tuin komt.

24 JULI 2019

COOL Piazza Vecchia in Bergamo on the DEZEEN Award longlist

Normal_20190724-lb-cool-landscape-11

The temporary transformation of Piazza Vecchia raised the issue of COOL. It has a double meaning. On the one hand the physical side: the consequences of climate change. On the other hand the light-footed: style, fashion and posture.
Above the Piazza was a cloud of balloons that supported climbers for a green atmosphere: sheltered, embraced and protected from Urban Heat Stress. In the evening, the balloons turned into a sky full of softly glowing moons. In the centre there is a large block of ice that melts and thus makes the influence of climate change tangible.

Read more about the project

05 JULI 2019

Landschappelijk wonen wint in Heerenveen

Normal_20190626-heerenveen

Het team van TWA Architecten en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, in samenwerking met onder meer Slokker, Lont, Sweco en Buiting ecologie, plaatst 60 woningen in vijf compacte clusters. Daarmee ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van een bijzonder landschap, aantrekkelijk voor mens en natuur.

27 JUNI 2019

Golvende brug bij het station van Hoofddorp wint City_Brand&Tourism Landscape Award bij de Triënnale Milaan

Normal_20190627-city-brand-undulating-bridge-hoofddorp

Eerder is dit project van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten bekroond met de International Lamp Lighting Award en de German Design Award.

11 JUNI 2019

Ligne Sittard is deze maand het Project in beeld in BLAUWE KAMER EZINE

Normal_20190611-ligne-bk-ezine

Lees meer over het ontwerp Ligne, de lijn van plein naar vesting, het levendige stadsplein, de ecologie van de ontkluisde beek en de identiteit van stadsgracht en schootsvelden

BLAUWE KAMER EZINE

15 MEI 2019

onderzoek CID in Den Haag door team All-Inclusive City gepubliseerd

Het onderzoek voor het CID in Den Haag door team All-Inclusive City is in enkele bladzijden samengevat.

Normal_den-haag-cid-2019-05-15

De samenwerking van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten met WAM architecten, Stadfactor, Smartland, Witteveen + Bos, Observatorium, De kabelfabriek, Goudappel Coffeng en Studio Schotanus heeft het afgelopen jaar de omgeving van het Centraal Station van Den Haag aan een ontwerpend onderzoek onderworpen.
In het kader van het BNA-onderzoek naar De Stad van de Toekomst zijn voor vijf testlocaties van 1 × 1 km in 5 steden door 10 teams plannen scenario’s ontwikkeld die tonen hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Lees meer: link naar de bladen

11 APRIL 2019

Boombakken markeren Zessprong in de Schootsvelden van Sittard

Normal_20190411-sittard_project-ligne-15190408

Als sluitsteen van het Ligne-project zijn 28 boombakken op het kruispunt van 6 wegen en paden over de Schootsvelden geplaatst. De plek is het koppelstuk tussen de historische binnenstad en het nieuwe stadsdeel Ligne, opgebouwd uit hogeschool, bibliotheek, winkels, cafés, museum, bioscoop en (zorg-)woningen. Bij grote evenementen worden de bakken tijdelijk verplaatst, zodat ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld het Oktoberfeest. Aan Ligne heeft LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten 10 jaar gewerkt.
De bakken zijn compleet geleverd door Boomkwekerij Ebben.

04 APRIL 2019

Leidsche Rijn Centrum genomineerd voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling

Normal_20190404-18167-40

De jury heeft vijf projecten genomineerd voor de editie van 2019. Stadshart Lage Zijde (Alphen aan de Rijn), Gasthuyspoort (Breda), Strijp-S (Eindhoven), Nieuw Crooswijk (Rotterdam) en Leidsche Rijn Centrum (Utrecht) maken kans. De prestigieuze prijs wordt uitgereikt aan een gemeente en één of meer marktpartijen gezamenlijk die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben opgeleverd, dat architectonisch, stedenbouwkundig en commercieel uitblinkt.
Op 16 mei tijdens de Dag van de Projectontwikkeling wordt de winnaar bekend gemaakt.

foto: Luuk Kramer
Lees hier meer over het project

01 APRIL 2019

Waterkunstwerk met Paviljoen voor Hoogeveen

Normal_20190321-hoogeveen

RotsMaatwerk en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten winnen de aanbesteding voor het waterkunstwerk op het Kerkplein. De beoordelaars geven het ontwerp een 9, omdat het uitdrukking geeft aan het DNA van Hoogeveen, Kerkplein aan Hoofdstraat schakelt, en spektakel, afwisseling, interactie en desgewenst ook rust biedt. Wij kijken uit naar de realisatie!

18 MAART 2019

Kinderworkshop in Culemborg

Normal_20190318-culemborg

In de wijk Sprokkelenburg hebben kinderen meegedacht over hun (toekomstige) woonomgeving. Ze bouwden maquettes met zand, hout en papier, kregen lekker vieze handen en brachten zo hun ideeën in beeld voor de speelplek in hun buurt. Met deze ideeën maakt LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten een ontwerp voor de speelplek.

07 MAART 2019

Westhalplein in Enka (Ede) bijna gereed

Normal_20190307-enka

Een ensemble van de historische bebouwing en nieuwe woningbouw vormen de kaders van het plein. Met voor de plek gemaakte objecten en stoer materiaalgebruik verwijst het ontwerp voor het Westhalplein van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten naar het industriële verleden van Enka. Het ontwerp van het boomrooster verbeeldt de plattegrond van de kunstzijdefabriek uit 1922 waar de Westhal van resteert. Na de stedelijke transformatie blijft het industriële verleden hier voelbaar.

05 MAART 2019

In Utrecht is de woonwijk Haarzicht in uitvoering

Normal_20190304-utrecht-haarzicht-bouw

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de openbare ruimte op deze historische grond. In het park wordt de geschiedenis zichtbaar gemaakt. De bewoningssporen van IJzertijd tot Middeleeuwen komt op dit moment aan het oppervlak.
Kijk en luister naar archeoloog Eric Graafstaal.

04 MAART 2019

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is partner van Natuurpro

Normal_20190304-natuurpro

Lees meer over Natuurpro; het kennisnetwerk van natuurprofessionals

20 FEBRUARI 2019

Eetbare kantoortuin voor het Bestuurscentrum Rabobank

Normal_2018-10-18-rabotuin

In Utrecht is de uitvoering gestart van de Rabotuin. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp een eetbare tuin; eetbaar voor mens en dier. De 6000 werknemers van het bestuurscentrum kunnen er vanaf de zomer lunchen, werken met zonne-energie, vergaderen, wandelen, presentaties houden en kleine evenementen organiseren.
Het beplantingsplan biedt naast fruitbomen, bessensoorten en kruiden een rijk pallet aan vaste planten, bloeiende heesters en hagen die gericht gekozen zijn voor insecten en vogelsoorten die al in de binnenstad van Utrecht voorkomen. Zo is de bloementuin niet alleen een weelderige langbloeiende tuin maar ook een nectarkroeg voor bijen en vlinders.

14 FEBRUARI 2019

verbreding directie LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Marie-Laure Hoedemakers wordt partner en vormt samen met Lodewijk Baljon en Robert van der Horst de directie. Wouter Evers wordt associate partner.

Normal_20190213_tw-baljon-directie-corr-for-online-use-hr

Het bureau is 30 jaar geleden opgericht door Lodewijk Baljon en sinds 2014 vormt hij samen met Robert van der Horst de directie. De verbreding is in lijn met de ontwikkeling van de opgaven waar het bureau aan werkt.

Marie-Laure Hoedemakers is landschapsarchitect (WUR 1995). De bijdrage die de landschapsarchitectuur kan leveren aan klimaatadaptatie, energietransitie en het vergroten van de biodiversiteit in stad en land hebben haar bijzondere aandacht. Ze is betrokken bij het ontwerp voor het Park en Klimaatlab Van Leeuwenhoek op de spoortunnel in Delft; de herinrichting van de Boulevard van Schagen in de duinen van Domburg; de Kwaliteitsatlas Landschap voor het voormalige Vliegkamp Valkenburg en de Vergroeningsstrategie voor het Hangaargebied. Met team All Inclusive heeft ze ontwerpend onderzoek verricht voor de Stad van de Toekomst in het CID-gebied te Den Haag, waarin de transitieopgaven voor mobiliteit, klimaat, energie en circulariteit centraal staan. Buiten Nederland wordt gewerkt aan het Masterplan voor een centrum stedelijke ontwikkeling in Bangalore, India; en in Jordanië, waar veel Syrische vluchtelingen zijn opgenomen, ontwerpt ze een duurzame openbare ruimte in een kamp met 100.000 bewoners en voor de plaatsen in de omgeving (‘host communities’).
Ze is Dorpsbouwmeester in Nunspeet, doceert aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en is vakcoördinator Stedenbouw en Landschap van het Professional Experience Programme (PEP).

Wouter Evers studeerde Tuin- & Landschapsarchitectuur aan de Erasmus Hogeschool, Brussel. Hij werkt bij BALJON landschapsarchitecten als ontwerper en senior projectleider aan omvangrijke, complexe projecten, waar belangen van uiteenlopende partijen worden afgewogen. Zijn expertise spitst zich toe op het doorontwikkelen van het Structuurontwerp tot Definitief Ontwerp. Hij bewaakt de hoofdlijnen, heeft oog voor detail en biedt praktische oplossingen die tot maakbare en beheerbare ontwerpen leiden. In goed overleg met opdrachtgever en aannemer draagt hij zorg voor de esthetische begeleiding van de uitvoering.
Hij is als projectleider verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte bij stedelijke transformaties, zoals Enka – Ede, Waterfront – Harderwijk, Noorderhaven – Zutphen, en het landschapsplan voor de Hoogwatergeul – Veessen-Wapenveld.

06 FEBRUARI 2019

Nederlandse Bouwprijs voor Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Normal_20190108_veessen

“De Hoogwatergeul is een toonbeeld van landschappelijke schoonheid; een prachtig staaltje Hollandse delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Hier komt alles samen. Het resultaat wanneer een interdisciplinair team van architecten, landschapsarchitectenen ingenieurs samenwerken.”, aldus de jury.
Het project won eerder de Betonprijs en de Projectpluim van Rijkswaterstaat en was genomineerd voor de InfraTech Innovatieprijs.
Uitgevoerd als Design en Build door Combinatie IJsselweide met Van Hattum en Blankenvoort, Boskalis, ZUS, BALJON landschapsarchitecten, Witteveen+Bos, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en kwaliteitstoetsers Jan Brouwer en Harm Veenenbosch.

18 JANUARI 2019

Lees over onze projecten Hoogwatergeul Veessen Wapenveld en Enka Terrein Ede

Normal_20190116-gelderse-prijs

Lees over onze projecten Hoogwatergeul Veessen Wapenveld en Enka Terrein Ede in de boeken ‘Landscape Architecture Europe #5’ en ‘Landschap nieuwe stijl’ behorend bij de Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018.

17 JANUARI 2019

STADgesprek Toekomstbeelden voor leven in Den Haag

Normal_20190117-den-haag-cid

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de ontwerpende onderzoeken voor de Stad van de Toekomst en Panorama Nederland waarin de transitieopgaven voor mobiliteit, klimaat, energie en circulariteit centraal staan. Team All Inclusive presenteert en neemt deel aan het gesprek.

22 januari, Bibliotheek Stadhuis Den Haag 16.00-18.00u

Lees meer

16 JANUARI 2019

German Design Award Undulating Bridge

Normal_20190110_gda-brug-met-logo

Jury statement
What makes the design of this two-in-one bridge so captivating is its gently undulating form constituting an arch in one bridge and a trough in the other – features that in and of themselves make the structure distinctive. Another outstanding aspect of the design is the succinct perforated tree pattern in the railing, whose atmospheric effect is most powerful in the dark.

The bridge enables two possible routes and therefore has a flared shape. The two curved lines of the bridge in plan are strengthened by a vertical motion. The arc lifts cyclists over the water, while a hollow leads pedestrians closer to it. The bridge has a distinctive smooth and graceful shape. With a pattern of tree branches, the railing gives specific expression to the setting: it mirrors the characteristic image of a row of the trees silhouetted against the polder sky.

Read more

14 JANUARI 2019

German Design Award Stadstuin Groningen

Normal_20190109_stadstuin-gron-met-logo

Jury statement
This beautifully landscaped garden radiates an atmosphere of peace and harmony in an urban environment and is an extremely pleasant place to spend time in.

LODEWIJK BALJON landscape architects designed the City Garden as a facility for the government office complex and for the benefit of public life. The City Garden forms a link between the office building and the general public, and is an important addition to the outdoor space of the city. It is a garden where the richness of plant life is central, united with a public meeting space: combining vitality and calm. And a strong architectural form is complemented with valuable ecological qualities.

City Garden Kempkensberg Groningen

08 JANUARI 2019

Nominatie Nederlandse Bouwprijs 2019 Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

Normal_20190108_veessen

Jurycommentaar:
De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een enorme ingreep in het landschap maar oogt bescheiden. De jury is van mening dat hier sprake is van een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Hier komt alles samen: klimaatadaptatie, natuurwaarde, verbeterde omstandigheden voor de boeren én een belevingswaarde door nieuwe recreatiemogelijkheden toe te voegen. Volgens de jury is dit het resultaat wanneer een interdisciplinair team van architecten, landschapsarchitecten en ingenieurs gaan samenwerken; een oplossing die doet waarvoor het ontworpen is – hoogwater beheersen – maar die ook mooi opgaat in de omgeving. Hier geldt 1+1=3; iedere betrokkene in de omgeving gaat erop vooruit!

Genomineerden 2019

20 DECEMBER 2018

nieuw stadscentrum in Bangalore

Samen met UNStudio werkt LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aan de ontwikkeling van een nieuw stadscentrum in Bangalore, met winkels, theaters, kantoren, appartementen en hotels.

Normal_2018-12-20-img_8321

Terwijl op de voorgrond medewerkers van het kantoor op de bouwplaats volleyballen, wordt een van de kantoorgebouwen met behulp van een 2-ploegendienst uit de grond gestampt.

03 DECEMBER 2018

Slotmanifestatie Stad van de Toekomst

Normal_2018-12-03-img_8031

10 teams presenteerden de resultaten van de ontwerpstudie in Pakhuis de Zwijger en sloten af met aanbevelingen. De aanbevelingen resulteerden in de agenda 2040.
LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is lid van team All inclusive city en onderzocht Den Haag CID.

Lees meer

01 NOVEMBER 2018

Lezing op de Klimaatbeurs: Van Leeuwenhoekpark, Park en Klimaatlab

Normal_2018-11-01-lezing-delft-klimaatpark

Op 8 november licht Marie-Laure Hoedemakers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten toe hoe klimaatmetingen benut zijn in het parkontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark op de spoortunnel in Delft.

Klimaatbeurs Houten, Hoofdpodium 11.00u – 11.45u. We hopen je daar te zien.

Bekijk hier alvast een sneakpreview van de lezing.

29 OKTOBER 2018

Excursie naar Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en Waterfront Harderwijk

Normal_2018-10-29-excursie-veessen

Het team van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten bezocht eigen werk. Met onstuimig herfstweer fietsten we door het landschap van de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld en voeren we langs het Waterfront Harderwijk.

24 OKTOBER 2018

Bouw woontorens Spaarnelicht in Heemstede is gestart.

Normal_2018-10-24-csm_spaarnelicht_ad022d9edb

Het is de laatste fase van de ontwikkeling van het voormalige ziekenhuisterrein aan het Spaarne, waarvoor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten het stedebouwkundige plan, de openbare ruimte, daktuin en oeverzone heeft ontworpen. Opdrachtgever is Synchroon en architect is Groosman.

09 OKTOBER 2018

Het was weer feest op het Brusselplein: 20 jaar Leidsche Rijn

Normal_2018-10-09-img_4935

Van de Moortel, leverancier van de gele klinkers, viert het met taart (en foto van Luuk Kramer) voor de ontwerpers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

03 OKTOBER 2018

Waalfront Nijmegen genomineerd voor Rabo Vastgoedprijs 2018

Normal_2018-10-03-ger_3420-pano-bewerkt-2018-09-11

De Handelskade is de eerst fase van de transformatie van het industriegebied tussen Waal en stad tot een levendige stedelijke omgeving. Het is een uitwerking van het Masterplan dat LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten samen met Dok architecten maakte. Vervolgens superviseerde LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en tekende ook de inrichting van de openbare ruimte langs de haven en de hoven op de parkeergarage.
De Rabo Vastgoedprijs is een bekroning voor innovatieve vastgoedprojecten. De winnaar wordt 5 november bekendgemaakt.

Bekijk hier de drie andere genomineerde projecten.

02 OKTOBER 2018

Undulating Bridge in Beukenhorst Zuid Hoofddorp nominated for the German Design Award 2019

The Undulating Bridge in Beukenhorst Zuid Hoofddorp is nominated for the German Design Award 2019 in the category Urban Space and Infrastructure.

Normal_2018-09-26_02_p1210660

On February 8, 2019 the Rat für Formgebung of the German Design Council announces the winner in Frankfurt.

Read more about the Undulating bridge

28 SEPTEMBER 2018

Jury Gouden Piramide 2018 waardeert de doorzettingskracht van de opdrachtgevers

De Jury Gouden Piramide 2018 waardeert de doorzettingskracht van de opdrachtgevers en de integraliteit van het project Ligne in Sittard.

Normal_2018-09-28-ligne

Juryoordeel: De ontwikkeling van Ligne is een langlopend proces dat op een aantal momenten met serieuze tegenslag te maken kreeg. Dat die steeds is overwonnen, zegt veel over de overtuiging waarmee de opdrachtgevers aan deze gebiedsontwikkeling hebben gewerkt. Alsof er altijd één oplossing meer voorhanden was dan er problemen waren.

Wij feliciteren het team van Patch 22 met de winst.

26 SEPTEMBER 2018

City Garden Kempkensberg Groningen nominated for the German Design Award 2019

Normal_2018-09-26_dscn9389_optie-2

City Garden Kempkensberg Groningen is nominated for the German Design Award 2019 in the category Urban Space and Infrastructure.
On February 8, 2019 the Rat für Formgebung of the German Design Council announces the winner in Frankfurt.

Read more about the City Garden Kempkensberg

17 SEPTEMBER 2018

Gedeputeerde Staten nomineert het Enka-terrein voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt in een team met AWG/Raven Rumes aan de transformatie van het industrieterrein van de Enka tot een aantrekkelijke woonomgeving met voorzieningen, in de nabijheid van het station, bos en heide.

Normal_2018-09-17-ede

De provincie heeft gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties op het terrein van natuur, landschap, landbouw en architectuur opgeroepen om een landschap dat een opmerkelijke verandering heeft ondergaan met een nieuwe stijl als resultaat, in te sturen. De prijswinnaars van vakjury en publieksjury worden op 22 november bekend gemaakt.

Tot 9 november kan er worden gestemd voor de Publieksprijs!

13 SEPTEMBER 2018

Gouden Piramide voor Ligne in Sittard??

Normal_2018-09-13-sittard

Op 27 september wordt de winnaar van de rijksprijs bekend gemaakt. In een korte documentaire wordt het project gepresenteerd. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt sinds 2009 aan de openbare ruimte van Ligne, de Rijksweg Noord, de Schootsvelden, en de ontkluizing van de Keutelbeek.

04 SEPTEMBER 2018

GEZOCHT: - startende en/of ervaren landschapsarchitect / landschapsontwerper

Normal_2018-09-04-bewerkt_dsc_0252

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt met 15 ontwerpers aan een breed scala van opgaven in binnen- en buitenland. De projecten worden integraal ontworpen, van innovatief concept tot deugdelijke uitvoering. De opgaven betreffen vaak stedelijke ontwikkelingen, maar ook het landelijk gebied. Naast maaiveldinrichtingen worden objecten als bruggen, meubilair, fonteinen en verlichting ontworpen. Duurzaamheid is een hecht verankerd uitgangspunt in ons ontwerpproces.
In het bureau heerst een open en enthousiaste werksfeer. Werken in kleine teams, in wisselende samenstelling, met een heldere structuur draagt daar aan bij. Wij zoeken een collega die zich herkent in onze visie en werkwijze.

Lees hier verder voor de volledige omschrijving.

02 AUGUSTUS 2018

Van Leeuwenhoekpark als ‘laboratorium voor klimaatonderzoek’

Normal_2018-08-02-lb-20171219-delft-11

Het parkontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is meer dan alleen een stadspark. Er worden meetinstrumenten geplaatst die laten zien wat voor (gunstige) invloed bepaalde ontwerpkeuzes hebben op het klimaat. In dit artikel vertellen Projectdirecteur Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft, Isidoor Hermans, en initiator van de TU Delft, Marjolein Pijpers-Van Esch, meer over het park als ‘klimaatlab’.

30 JULI 2018

Locatiebezoeken en Workshops met landelijke gemeenten in Noord Jordanië

Normal_2018-07-30-jordanimg_3197

In de Jordaanse gemeenten Balama en Sarhan werkt LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten met de VNGI en de gemeente Amsterdam aan groene en betere openbare ruimte.
Deze grensgemeenten namen veel Syrische vluchtelingen op en de voorzieningen staan onder druk. In de workshops werden locaties gekozen en het PvE bepaald voor de ontwerpen waar we nu mee aan de slag gaan.
Via het Cash for Work systeem zullen Syrische vluchtelingen de ontwerpen uitvoeren.

05 JULI 2018

Stadstuin Kempkensberg in Groningen wins the City_Brand &Tourism Landscape Award in the categorie “CITY LANDSCAPE”

Normal_2018-07-04-city-brand-2018-06-07

The design was awarded the prize “because of its ability to integrate formal material solutions with a green infrastructure of high ecological value.”

read more about the project Stadstuin Kempkensberg in Groningen

02 JULI 2018

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld op de kieslijst voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2018 (GPRK)

Normal_2018-07-02-165161

Adviseer ook de selectiecommissie door Hoogwatergeul Veessen Wapenveld met 5 sterren te waarderen.

20 JUNI 2018

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld op de shortlist voor de Landzine Award LILA2018

Normal_2018-06-20-aerial-high-water-channel-main-1024x682

Het public kan ook zijn voorkeur kenbaar maken.

Stem voor de Publieksprijs

18 JUNI 2018

Marie-Laure Hoedemakers wordt coördinator PEP landschapsarchitectuur en stedenbouw

PEP is het Professional Experience Programme; het twee jarig beroepservaringsprogramma architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur.

Normal_2018-06-18-pasfoto-ml-zwartwit

Sinds 31 december 2014 is het doorlopen en succesvol afronden van een beroepservaringsprogramma verplicht voor het verkrijgen van de architectentitel.
Marie-Laure volgt Hanneke Kijne op die hoofd landschapsarchitectuur wordt aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

13 JUNI 2018

Twee projecten van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten genomineerd voor de LCOR Award

De ‘Boulevard van Schagen’ in Domburg en ‘Campus Uilenstede’ in Amstelveen zijn, naast de ‘Binnenrotte’ in Rotterdam, genomineerd als Beste Openbare Ruimte 2018.

Normal_2018-06-12-lcor-nominatie

De jury van de Award Beste Openbare Ruimte 2018 prijst het ontwerp van de Boulevard van Schagen ‘vanwege zijn vakmanschap, terughoudend en tijdloos ontwerp. Het ontwerp geeft een natuurlijk beeld, zeer goede zitplaatsen, intimiteit en menselijke maat’.
Ten aanzien van de Campus Uilenstede: de jury looft ‘de integrale analyse van het plan, de manier waarop vroegere barrières als verkeer en parkeren zijn beslecht, de grote aandacht voor veiligheid, verbindingen en toegankelijkheid.’

Op 21 juni wordt de winnaar op het Landelijk Congres Openbare Ruimte bekend gemaakt.

07 JUNI 2018

Architectuurplaquette voor Handelskade

Op 6 juni werden op de PROVADA de architectuurplaquettes uitgereikt door Alijd van Doorn (Heembouw).

Normal_2018-06-07-ger_9936_lr_914x567

Ook de Handelskade Nijmegen kreeg een eigen plaquette. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de kade en de collectieve tuinen.

Lees meer

Groepsfoto gemaakt door Peggy van Mosselaar

07 JUNI 2018

Eerstesteenlegging De Kievit in Antwerpen

Onder grote belangstelling van de media is de symbolische handeling door Christian van Thillo, CEO Persgroep en Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen verricht.

Normal_2018-06-07-img_6174

Het gebouw is ontworpen door Crepain Binst Architecture in samenwerking met LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en huisvest het hoofdkwartier van De Persgroep. Het betekent een belangrijke impuls voor de wijk direct achter station Antwerpen-Centraal.
Het gebouw heeft vier daktuinen, die naast het comfort voor de gebruikers, ook de vorm van het gebouw versterken.

18 MEI 2018

Leidsche Rijn Centrum feestelijk geopend

Normal_2018-0518-img_9377_web

Na meer dan tien jaar ontwerpen en vier jaar bouwen is het eerst deel van het centrum in gebruik genomen. Als ontwerpers is het prachtig de centrale ruimte, het Brusselplein, nu vol met mensen te zien.

18 MEI 2018

Jury Gouden Piramide bezoekt Ligne in Sittard

Normal_2018-05-18-img_6667_web

Onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade bezocht de jury Ligne (1 van de 5 genomineerden uit 70 projecten). De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. De uitslag wordt 27 september door de minister bekend gemaakt.

07 MEI 2018

Leidsche Rijn Centrum genomineerd voor de WAN Urban Challange Awards in de categorie Reclaiming the Streets

In het kernwinkelgebied van Leidsche Rijn Centrum komen cultuur, winkelen en wonen samen. Helder gedefinieerde openbare ruimten; pleinen, straten en een stadstuin, zijn het podium voor het openbare leven.

Normal_2018-05-07-lrc-wan-award_web

In het ontwerp zijn de hoogteverschillen tussen maaiveld en niveau van de overkluizing van de A2 benut om de openbare ruimte auto- en vrachtwagen vrij te maken.
JCAU is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundigplan en voert de supervisie. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt alle openbare ruimte: de straten, pleinen en de Stadstuin in Leidsche Rijn Centrum.

‘Reclaiming the streets, Shortlisted 2018’, Wan Urban Challenge

03 MEI 2018

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp een landschapspark in de wadi tussen Al Za’atari kamp en het gelijknamige dorp.

Met het graven van zijgeulen in de wadi wordt regenwater benut voor het maken van een park waar lokale bewoners en de 80.000 Syrische vluchtelingen samen gebruik van kunnen maken.

Normal_2018-05-03-jordanie_web

Dit project is als voorbeeldproject besproken tijdens de recente Think Thank bijeenkomst in Amman. De gemeente Amsterdam en de VNG Internationaal werken middels deze Think Thank aan het vergroten van het draagvlak voor de transitie van kamp naar stad en aan een gezamenlijke toekomst voor de lokale bevolking en de vluchtelingen.

Lees meer in het Ezine van de Blauwe Kamer

30 APRIL 2018

Boulevard Harderwijk geopend

Na een spectaculaire show van theatergezelschap CloseAct openden Gelders gedeputeerde Bea Schouten en wethouder Teeninga de Boulevard van Harderwijk.

Normal_2018-04-30-opening-boulevard-harderwijk

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maakte het ontwerp voor het boulevardgebied. Door de realisatie van een havenkom, vijf ophaalbruggen, promenades aan weerszijden van het water, herinrichting van terrassen en het reorganiseren van het parkeren is Harderwijk weer hecht verbonden met het water. De Boulevard vormt een aantrekkelijk verblijfsgebied aan de voet van de stadsmuur.

Lees meer:
‘Zeemeerminnen openen boulevard Harderwijk’, de Stentor
projectbeschrijving Waterfront Harderwijk, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten

26 APRIL 2018

Zuiderzeeharing bij de Vischpoort in Harderwijk.

Normal_2018-04-26-harderwijk_web

De Zuiderzeeharing, tot de aanleg van de Afsluitdijk een bron van bestaan in Harderwijk, is uitgestorven. De herinnering wordt nu levend gehouden door bijna duizend exemplaren van blinkend rvs. Het idee van David Pluister-Van Til is uitgewerkt door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten als onderdeel van de ontwikkeling van het Waterfront.

26 APRIL 2018

Stationsplein fier onderdeel van Apeldoorn als European City of Trees

Normal_2018-04-26-apeldoorn_web

De eretitel is toegekend mede vanwege de bijzondere uitstraling van de dennen op het Stationsplein. De bomen groeien goed door de speciale standplaats constructie. Iets waar de gemeente Apeldoorn, dankzij de inzet van Anton Dekker, al lang veel aandacht aan geeft.

Lees hier het artikel op Boomzorg

26 APRIL 2018

Werk in uitvoering: Handelskade Nijmegen

Handelskade ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten nadert voltooing.

Normal_2018-04-18-handelskade-p1410879_web

In 2005/2006 stelden we, in samenwerking met DOK architecten het Masterplan voor het Waalfront op. De stoere, maar warme, Handelskade dicht bij de binnenstad tussen Waalhaven en spoor, is de eerste uitwerking.

13 APRIL 2018

Schepen in de Noorderhaven van Zutphen

Zaterdag brak het lang verwachte moment aan waarop de door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen haven vol schepen ligt.

Normal_2018-04-13-gvr2018zutphen_mg_7694a_web

De nieuwe haven, gegraven op de plek waar ooit de vestinggracht lag, is een belangrijke plek in de transformatie van industrieterrein De Mars. Het gebied, dicht tegen de historische binnenstad gelegen, vormt een waardevolle aanvulling van de stad. De haven zorgt voor een sterke binding met de IJssel. De komende jaren wordt het stedebouwkundige ensemble gecompleteerd met bebouwing: appartementen, stadswoningen en horeca. Het plan is ontworpen in samenwerking met KCAP.

Bekijk een video op de Stentor. Meer foto’s van de haven zijn
hier te vinden en alle projectinformatie staat bij Noorderhaven Zutphen.

12 APRIL 2018

Waterspeelplaats Parkeiland Triangel geopend

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp een waterspeelplaats voor jonge kinderen op het Grote Parkeiland in de wijk Triangel in Waddinxveen.

Normal_2018-04-09_waterspeelplaats_web

Tijdens de opening van de waterspeelplaats werd een team van parkwachters voorgesteld aan de buurt. Dit team gaat er voor zorgen dat het park schoon, heel en veilig blijft.
Marie-Laure Hoedemakers lichtte het ontwerp van het park tijdens een rondwandeling toe aan de parkwachters.

Lees meer…

10 APRIL 2018

Nominatie Gouden Piramide voor Ligne Sittard

De rijksprijs voor goed opdrachtgeverschap is een belangrijke erkenning voor de inzet van de mensen die een ingewikkeld project tot een mooi einde hebben weten te brengen. Veel partijen zijn betrokken.

Normal_2018-04-09-ligneplein-bewerkt_p1400846_web

De gemeente Sittard-Geleen, in combinatie met Hogeschool Zuyd en Bouwontwikkeling Jongen, heeft een groep ontwerpers aangestuurd: Jo en Geert Coenen als stedebouwkundige, de architecten Rapp+Rapp/Jonathan Penne, Jeanne Dekkers en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten voor de openbare ruimte.
De jury: “In een voorheen verwaarloosd gebied net buiten de historische binnenstad, staat nu een multifunctioneel complex met onder meer een hogeschool, een bibliotheek, een filmhuis, woningen en winkels. Voorzieningen als de filmzaal en de bibliotheek worden door verschillende gebruikers gedeeld. Verbetering van de openbare ruimte maakt deel uit van het project. Ligne toont de waarde van integraal opdrachtgeverschap met een lange adem. Het is een rijk project met een belangrijke stedenbouwkundige belofte voor het centrum van Sittard.” Naast het vrijmaken van het schootsveld is ook de beek ontkluisd.

bekijk hier alle nominaties

09 APRIL 2018

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten wint met STROOM de tender Leeuwesteyn in Utrecht Leidsche Rijn

Met Blauwhoed, Klaassen Groep en KOW Architectenarchitecten wint LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten de tender voor bouwveld 8 in Leeuwesteyn. Inspiratie vormde het thema STROOM: een voortdurende beweging die de verschillende plekken vormt en samenbindt

Normal_2018-04-09_cam1bijgesneden_web

Het hof, met 45 bijzonder duurzame woningen, omsluit een binnentuin. Rondom het bouwveld is een hoogteverschil van een meter. Dit hoogteverschil is benut voor de half verdiepte parkeergarage. In het ontwerp is het te overbruggen hoogteverschil nog eens extra benadrukt door er twee niveaus aan toe te voegen. De hoogteverschillen zorgen voor een speelse en bijzondere beleving van de binnentuin. Het nodigt uit om naar buiten te gaan. Daarnaast bieden de niveaus extra privacy in de privétuinen en stimuleren ze op een simpele manier de dagelijkse beweging.
Een ingenieus systeem van watermuren, tuinbakken en wadi’s zorgen voor het opvangen van regenwater. Het water kunnen bewoners gebruiken. Het zichtbaar overstorten van het water in de wadi, draagt bij aan de bewustwording van duurzaam omgaan met water. Ook is de wadi een geweldige plek om te spelen. Zo leren kinderen spelenderwijs wat de kracht van water is.

bekijk hier het artikel op de website van Blauwhoed

30 MAART 2018

Apeldoorn genomineerd voor European City of Trees 2018

Het Stationsplein, ontworpen door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, wordt hoog gewaardeerd:

Normal_2018-03-30-bomen-stationsplein-apeldoorn_web

‘De bomen op het Stationsplein staan symbool voor de unieke verbinding van de stad met de Veluwe. Landelijk staat het plein bekend als een bijzondere combinatie van groen verweven met kunst en innovatie.’
De prijs wordt verleend door de European Arboricultural Council (EAC).

bekijk hier het artikel op de Stentor

28 MAART 2018

Meubilering voor Leidsche Rijn Centrum ontworpen als onderdeel van de openbare ruimte

In China wordt, onder kritische aanwijzingen van Robert van der Horst van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en Hugo Rots van Rots Maatwerk, de laatste hand gelegd aan de boombanken voor het Hof van Bern.

Normal_2018-03-28-meubilering-lrc_web

Dit is een van de pleinen in het nieuwe Centrum van Leidsche Rijn, dat 16 mei open gaat.
De banken bieden, gevarieerde, mogelijkheden te zitten en zorgen voor voldoende grond bij de bomen die er worden geplant. Onder het Hof van Bern ligt namelijk, zoals onder grote delen van het Centrum, een parkeergarage en expeditieruimten.
De heren zijn zichtbaar tevreden met het resultaat.

16 MAART 2018

Een toevoeging aan de Burcht in Praag op de tekentafel

Met Studio 8 architecten uit Praag werkt LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aan het ontsluiten van het klooster van St Joris, naast de gelijknamige basiliek.

Normal_2018-03-16-prague_castle_st_george_web

Expositieruimten voor kerkschatten en faciliteiten voor horeca verrijken de burcht (8 miljoen bezoekers per jaar) met een extra, meer bedachtzame, route. Een van de kloostergangen zal een tuin omsluiten. Het andere hof wordt overkapt. Tussen basiliek en klooster is ook ruimte voor een verborgen tuin.

07 MAART 2018

Boulevard van Schagen: met Pasen klaar voor gebruik

In Domburg wordt ook in dit prachtige maar koude weer hard doorgewerkt om de met zeebalkons geflankeerde wandelroute door de duinen te realiseren voor de start van het toeristenseizoen.

Normal_2018-03-01-domburg_balkon

De top van de Hoge Hill is bereikt en het pad slingert weer door de duinen. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maakte in samenspraak met een klankbordgroep van ondernemers, bewoners en natuurorganisaties het ontwerp voor de herinrichting van de Boulevard van Schagen.

28 FEBRUARI 2018

Golvende Brug nominatie voor WAN Best Bridge Award

In ijzig koud London is de WAN Award naar de brug over de Bosporus gegaan. De elegante Golvende Brug in Hoofddorp bleef in de kou staan.

Normal_2016-06-30-golvende-brug-01

Maar het jurycommentaar blijft hartverwarmend:

“A pleasantly restrained design combining simple engineering with artistic ambitions of the designers.” Cezary Bednarski

“The side elevation views are very pleasing where the parapet displays maximum transparency and imagery. It is also particularly pleasing when lit at night and mirrored in the water. Deck structure is well and simply detailed.” Richard Hornby

“Structurally simple yet architecturally sophisticated, this unusual solution to a typical urban problem. The design offers visual interest and, by highlighting the ‘ordinary’ setting, makes the sense of place ‘special’. The submission makes clear the rigorous attention to detail, making certain that an interesting idea would be a success when realised.” Martin Knight

22 FEBRUARI 2018

Dennen bekronen de tweede aanlegfase van het Strandeiland in Harderwijk

In 2014 ontving de eerste fase van het Strandeiland al de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Hiermee kreeg Harderwijk eindelijk een openbaar strand aan het Wolderwijd.

Normal_2018-02-21-harderwijk-pinussen-strandeiland

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt sinds 2006 aan de grootscheepse omvorming van de parkeer- en industrieterreinen die de historische stad omgaven: het Waterfront. Het plan zorgt er onder andere voor dat het water weer voor de stadsmuur komt te liggen.

19 FEBRUARI 2018

Garden City of the 21st Century in Bangalore

Samen met UNStudio werkt LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aan het masterplan voor de ontwikkeling van een stadscentrum met winkels, theaters, kantoren, appartementen en hotels.

Normal_2018-02-14-india-presentation

De inspiratie voor dit duurzame centrum ligt in de traditie van de stad Bangalore: weelderige, bloeiende bomen. Het veelzijdig en complexe plan is in een schemerige vergaderkamer aan een ambitieuze opdrachtgever gepresenteerd.

15 FEBRUARI 2018

Nieuw station voor Waddinxveen: Triangel

Op de lijn Alphen-Gouda is een station toegevoegd, genoemd naar de nieuwe wijk Triangel.

Normal_2018-02-14-waddinxveen-opening-staton

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is de ontwerper van het stationsplein en de opvallende fietsenstalling, die als ‘stationsgebouw’ een markant herkenningspunt vormt. De eenden in de klok verwijzen naar de mascotte van de wijk Triangel. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt sinds 2010 aan het stedebouwkundig plan en de inrichting van de openbare ruimte van deze nieuwe wijk met 2.700 woningen, scholen en een centraal park.

13 FEBRUARI 2018

Bomen voor het Waterfront Harderwijk

Normal_2018-02-13-harderwijk-ebben-bomen-uitgbezocht

122 lindes zijn op de kwekerij van Ebben door de groenaannemer Sight, de gemeente en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten uitgezocht. Ze gaan de lange boog, die de Boulevard als ruggengraat in het Waterfront vormt, begeleiden.

09 FEBRUARI 2018

Presentatie Van Leeuwenhoekpark Delft druk bezocht

Zo’n 700 geïnteresseerden zijn tijdens ‘Nieuw Delft Presenteert’ op 3 februari meer te weten gekomen over de plannen voor het nieuwe Van Leeuwenhoekpark in Delft.

Normal_2018-02-09-delft-bijeenkomst-nieuw-delft

De ontwerpers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten gingen in gesprek met geïnteresseerden. Aan de hand van informatiepanelen en de 2,5 meter lange maquette is het Voorlopig Ontwerp voor het park op het dak van de spoortunnel toegelicht.

07 FEBRUARI 2018

Boeiend bureaubezoek aan Leidsche Rijn Centrum

Het team van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft een kijkje genomen bij de uitvoering van hun ontwerpen voor Leidsche Rijn Centrum.

Normal_2018-01-15-bureau-excursie-lrc

Dat is een complex project door de omvang en de bijna volledige onderkeldering voor parkeren en expeditie. Op het centrale plein, het Brusselplein, legt Rots Maatwerk het 30 meter lange sculpturale waterelement aan en de eerste bomen zijn door Ebben en Agterberg geplant in bijzondere standplaatsvoorzieningen. Met het stellen van de granieten banen door Van Wijk worden de straatprofielen zichtbaar. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is al meer dan 10 jaar bezig met de openbare ruimte van dit gebied, waarvan enkele stukken al zijn opgeleverd, zoals het Berlijnplein, de Grauwaartsingel en de Vleutensebaan. De eerste fase van het winkel- en woongebied LRC Kern gaat 16 mei open.

31 JANUARI 2018

Geselecteerd voor onderzoek naar De stad van de toekomst, locatie Den Haag CID

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is met het team WAM architecten, Stadfactor, Observatorium, De Kabelfabriek, Witteveen+Bos, TNO Mobility en Smartland uitgekozen voor het ontwerponderzoek ‘De stad van de toekomst’.

Normal_2018-01-31-bna-de-stad-van-de-toekomst

Dit laboratorium voor ruimtelijke ideeën wordt door BNA Onderzoek georganiseerd. In de studie wordt gezocht naar nieuwe manieren van stedebouw in de huidige tijd van snelle veranderingen en grote transities. Dit gebeurt aan de hand van een testlocatie van 1×1 km in het hart van Den Haag: het CID, Central Innovation District. In het kader van dit onderzoeksprogramma gaan in 5 steden telkens 2 teams aan de slag.

05 JANUARI 2018

Golvende Brug / Undulating Bridge genomineerd voor de WAN Best Bridge Award

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station en het duurzame kantorenpark Beukenhorst Zuid / Park 20 l 20 in Hoofddorp.

Normal_01_ab9v9122

Eerder ontvingen we de Special Mention bij de Lamp Lighting Awards 2015 en een nominatie voor de Nationale Staalprijs 2017. Nu is de brug genomineerd voor de WAN Best Bridge Award.

De 6 finalisten zijn te vinden op de site van World Architecture News.

28 DECEMBER 2017

Wat heeft 2017 LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten gebracht?

2017 was voor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten een jaar met hoogtepunten. Veel projecten zijn in uitvoering. We hebben aan diverse prijsvragen gewerkt en de nodige gewonnen. En we kregen nieuwe opgaven erbij, waaronder uitdagingen in het buitenland.

Normal_2017-12-19-jaaroverzicht-2017-lb

Benieuwd naar de projecten waar wij met plezier aan hebben gewerkt? Scroll of swipe door het jaaroverzicht.

Namens het hele team wenst LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten u een goed 2018

14 DECEMBER 2017

Werk in uitvoering: banken wachten op hun bestemming in de duinen van Domburg

De Boulevard van Schagen, over de duinenrij van Domburg, wordt naar ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aangelegd.

Normal_2017-12-11-domburg---werk-in-uitvoering-3

De contour van het licht slingerende pad is al zichtbaar en straks is daarlangs volop zitgelegenheid om van strand, zee en duinen te genieten: specifiek ontworpen ‘Zeebalkons’ bieden plek om te verblijven. Het plan zorgt er ook voor dat het bezoek van badgasten niet de ontwikkeling van natuurwaarden belemmert.

11 DECEMBER 2017

Ontwerp voor het Ettegerpark in Zutphen door bewoners goed ontvangen

Het plan voor het Ettegerpark, onderdeel van de veelzijdige ontwikkeling Noorderhaven in Zutphen, is aan de bewoners gepresenteerd.

Normal_2017-12-11-bewonersavond-ettegerpark

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten stelt een gevarieerde groene ruimte voor, met plaats voor sporten en natuurlijk spelen. Het park wordt een plek voor de buurt, het gehele jaar bruikbaar. De historische Stads Aeck uit 1647, gevonden bij de aanleg van de verbinding onder het spoor naar de binnenstad, wordt in het park begraven. Op deze wijze wordt dit bijzondere relict geconserveerd. Bovengronds wordt het zichtbaar gemaakt als onderdeel van een speelplek.

07 DECEMBER 2017

Pilot Projects for creating green public space were welcomed with enthusiasm in Al Za’atari Refugee Camp in Jordan

Normal_2017-12-05-nieuwtje-ml-naar-midden-oosten

Despite the arid climate, problematic floods occur in Al Za’atari camp after winter rains. To avoid flooding two pilot projects were designed where flood protection by rain water harvesting and the realisation of green public space go hand in hand. LODEWIJK BALJON landscape architects travelled to Jordan with the Team of the City of Amsterdam and the VNGI and presented the pilot proposals to the UNHCR, representatives of local authorities and the NGO’s involved in the camp.

27 NOVEMBER 2017

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wint Betonprijs 2017

In de categorie Natte Waterbouw heeft de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld de Betonprijs 2017 gewonnen.

Normal_2017-11-30-betonprijs-vw

Combinatie IJsselweide, waar LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten deel van uitmaakt en tevens supervisor van is, heeft o.a. samen met architect ZUS gewerkt aan het enorme inlaatwerk, waarachter de Hoogwatergeul ligt. Tussen twee 8 km lange dijken stroomt hier, bij extreem hoogwater (eens in een mensen leven) het water van de IJssel. Zolang de inlaat gesloten blijft, is de ruimte voor de landbouw.

Uit het Juryrapport: ‘Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Hier wordt ruimte aan het water geboden, terwijl de natuurlijke en agrarische functies behouden blijven. Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerken ineens zijn poëtische betekenis.’ ‘Dit soort ingenieuze constructies leidt tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.’

23 NOVEMBER 2017

Water krijgt de ruimte in Harderwijk

Harderwijk ligt weer direct aan de Zuiderzee! Vandaag is het laatste stuk land weggegraven, waardoor de Vischpoort opnieuw aan open water ligt.

Normal_2017-11-23-harderwijk-dijkdoorbraak

Voor de stadsmuur, waar tot voor kort een enorm parkeerterrein lag, ontstaat een havengebied, met Strandeiland en imposante boulevard naar het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. Hiermee krijgt het hart van de ontwikkeling voor het Waterfront gestalte.

20 NOVEMBER 2017

Weer een puzzelstuk op zijn plaats in Leidsche Rijn Centrum

Afgelopen weekend is op indrukwekkende wijze de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht geplaatst.

Normal_2017-11-20-nieuwtje-plaatsing-brug-lrc

Met het oog op de groei van Leidsche Rijn en daarmee het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn heeft het laatste stuk spoor tussen Utrecht en Woerden met deze ingreep vier sporen gekregen. De brug is aan de oever van het kanaal opgebouwd, daarna dwars door het plangebied van Leidsche Rijn Centrum Oost en via de Vleutensebaan aangevoerd, een traject van 800 m. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt al sinds 2006 aan de omvangrijke ontwerpopgave van de openbare ruimte voor Leidsche Rijn Centrum. We hebben met bewondering gekeken hoe een brug van 3000 ton daar nu nog doorheen kan rijden.

08 NOVEMBER 2017

vacature voor landschapsarchitect / landschapsontwerper gesloten

Normal_2017-03-27-excursie-ligne

06 NOVEMBER 2017

Stem op Campus Uilenstede voor de Amstelveense Architectuurprijs 2017

Het landschap van Campus Uilenstede, ontwerp door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, is genomineerd voor de Amstelveense Architectuurprijs 2017 in de categorie ‘utiliteitsbouw’.

Normal_2017-11-06-stemmen-amstelveense-architectuurprijs-2017

Stemmen voor de Publieksprijs kan door de keuze (4. Uilenstede) te mailen naar: architectuurprijs@amstelveen.nl. Op 16 november 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt. Onder de stemmers met motivatie wordt een dinercheque t.w.v. € 200,- verloot.

02 NOVEMBER 2017

Tentoonstelling ‘Bye Bye Bajes’ verlengd tot 10 december

De tentoonstelling in de voormalige Bijlmerbajes, waarbij de vijf plannen voor de herontwikkeling van dit gebied zijn te zien, is verlengd tot 10 december. In woord en beeld is ook het plan ‘Parkwijk Bargoen’ te zien.

Normal_2017-10-05-visual-vijver

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten stelde ‘Parkwijk Bargoen’ op in samenwerking met o.a. ABC Planontwikkeling, ABC Nova B.V., UNStudio, Royal HaskoningDHV, Plegt-Vos Infra & Milieu en Fakton.

Binnen dit plan blijven de zes cellentorens behouden en wordt op slimme wijze gebruik gemaakt van de voormalige, ondergrondse transportgang: de Kalverstraat. Samen met water en groen aan de voet van de torens vormt de Kalversingel de ruggengraat van dit plan. Het is tevens een beeldende verwijzing naar de cultuurhistorie. De expositie vindt plaats in deze Kalverstraat. Op 10 en 12 november organiseert het ARCAM een rondleiding door de tentoonstelling en over het terrein.

31 OKTOBER 2017

Park 20|20 is genomineerd voor de Circular Economy Award, stemt u ook?

Stemmen op Park 20|20 voor de Circular Economy Award, categorie Werklocatie kan nog tot en met 1 november.

Normal_01_ab9v9122

Als één van de genomineerde werklocatielandschappen geldt Park 20|20, gelegen in het duurzame kantorenpark Beukenhorst-Zuid bij het station van Hoofddorp, als mogelijk beste voorbeeld op het gebied van de circulaire economie. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is betrokken bij de openbare ruimte van dit gebied.

13 OKTOBER 2017

Wij zoeken een landschapsarchitect / landschapsontwerper met enkele jaren ervaring

Klik hier voor meer informatie.

Normal_2017-10-13-vacature

13 OKTOBER 2017

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten gaat groen!

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten stapt over op groene stroom. Het laatste zonnepaneel is gelegd.

Normal_2017-09-21-lb-zonnepanelen---groene-stroom

Duurzaamheid is al lang een centraal thema in onze ontwerpen. In recente projecten zoals het COOL Landscape in Bergamo, Italië wordt de klimaatverandering tastbaar gemaakt. Hier smelt een groot blok ijs om de opwarming van de aarde zichtbaar te maken. Binnen het ontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark in Delft wordt regenwater hergebruikt en samen met de TU Delft wordt gewerkt aan een gunstig microklimaat door slimme keuzes en plaatsing van beplanting, waterpartijen en hoogteverschillen. Daarnaast heeft in Brno (Tsjechië) de laatste fase van kantorenpark Spielberk de hoogste BREAAM certificering * * * * * outstanding in use gekregen.

09 OKTOBER 2017

Het ijs is gesmolten, ‘i Maestri del Paessaggio’ in Bergamo is voorbij.

Het internationale ‘i Maestri del Paessaggio’ in Bergamo, Italië is ten einde. De tijdelijke transformatie van het Piazza Vecchia naar ‘COOL Landscape’ door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten vormde het hart van dit bijzondere evenement.

Normal_2017-10-02-bergamo_het-was-een-bijzonder-evenement

Een wolk van ballonnen en een brok smeltend ijs bood aanleiding voor leuke foto’s en filmpjes. Het eveneens door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aangedragen thema COOL vestigt de aandacht op de rol die water en groen in de stad kunnen bieden om de urban heat stress te verminderen. Het was een feest om dit jaar zo nauw bij deze manifestatie betrokken te zijn.

05 OKTOBER 2017

'Bye Bye Bajes' de tentoonstelling in de voormalige Bijlmerbajes is geopend

Architectuurcentrum Amsterdam exposeert vanaf 3 tot 30 oktober de vijf ingediende plannen voor de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in de voormalige gevangenis.

Normal_2017-10-02-tentoonstelling-bijlmerbajes-geopend

Wij feliciteren de winnaars met hun indiening voor het Bajes Kwartier. In het plan ‘Parkwijk Bargoen’ dat LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten opstelde in samenwerking met o.a. ABC Planontwikkeling, ABC Nova B.V., UNStudio, Royal HaskoningDHV, Plegt-Vos Infra & Milieu en Fakton blijven de zes gevangenistorens behouden.

27 SEPTEMBER 2017

Daegu in Zuid-Korea heeft een landschap met kleur en identiteit

In Daegu, de derde stad van Zuid-Korea realiseert LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten het landschap voor de bewoners van 2300 woningen. De woontorens zijn door UNStudio van een dynamisch gevelbeeld voorzien.

Normal_boomkronen

In het hart tussen de 25 verdiepingen hoge woontorens zijn grote hoven gevormd. Een promenade verbindt de hoven met elkaar die door diverse beplantingskeuzes elk een eigen sfeer hebben. Onlangs heeft Block 2 de landschapsarchitectuurprijs ‘Daegu Metropolitan City Landscape Architecture Award’ gekregen. Dit filmpje laat het resultaat zien.

18 SEPTEMBER 2017

Piazza Vecchia omarmd met een wolk van ballonnen

Tot 24 september is de tijdelijke transformatie van het Piazza Vecchia naar COOL Landscape’ in Bergamo te ervaren (ontwerp: LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten).

Normal_2017-09-14-bergamo-vogelvlucht

Tijdens het internationale evenement ‘i Maestri del Paessaggio’ is het plein voorzien van een wolk van ballonnen. De ballonnen bieden steun aan klimplanten en bieden schaduw tegen stedelijke hittestress. Daarmee wordt de discussie over klimaatverandering aangewakkerd; een thema dat tevens door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is aangedragen.

13 SEPTEMBER 2017

Start graafwerkzaamheden nieuwe Stadshaven Harderwijk

De graafwerkzaamheden voor de nieuwe Stadshaven voor de stadsmuur van Harderwijk zijn begonnen.

Normal_2017-09-13-waterfront-harderwijk

De Stadshaven is onderdeel van het door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen plan Waterfront Harderwijk. Met deze ingreep wordt Harderwijk weer een stad aan het water. Kort na de graafwerkzaamheden wordt de Boulevard aangelegd, waarover bewoners, bezoekers en ondernemers vanaf volgend zomerseizoen kunnen flaneren. Benieuwd naar de werkzaamheden? Live te volgen via de webcam.

11 SEPTEMBER 2017

Feestelijke opening Ligne in Sittard

Met de feestelijke opening van de openbare ruimte van Ligne, is de verbinding met het historisch centrum van Sittard officieel verzegeld.

Normal_2017-08-28-feestelijke-opening-sittard

De realisatie van het Ligneplein met bijbehorende Schootsvelden en de ontkluizing van de Keutelbeek naar ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten nadert daarmee voltooiing. In samenwerking met Rots Maatwerk is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het realiseren van een lichtgevende kralenwolk boven het Ligneplein. Grote granieten banken bieden bezoekers en bomen een plaats in de nieuwe huiskamer van Sittard.

07 SEPTEMBER 2017

The temporary transformation of the Piazza Vecchia to 'COOL landscape': opening Sept. 7th

From 7th to 24th September Bergamo is the centre of landscape architecture. LODEWIJK BALJON landscape architects designed this year’s temporary installation ‘COOL landscape’ on the central square of the Citta Alta.

Normal_2017-09-07-bergamo-opening

This year’s theme COOL landscape, also proposed by LODEWIJK BALJON landscape architects, can be interpreted in two ways: on the one hand it touches the professional meaning regarding urban heat stress as a (new) responsibility for landscape architects. The second meaning relates to fashion, appearance, attitude and style. Both meanings of COOL make it an interesting topic for the debate about the future of garden and landscape design. Furthermore, Lodewijk Baljon will be one of the speakers during the International Meeting from 22th to 23th September.

31 AUGUSTUS 2017

Publicatie 'Onder weg!' voor de ontwerpstudie Zaancorridor is digitaal beschikbaar

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft in 2014 deelgenomen aan de ontwerpstudie ‘Designing TOD – kansen voor de Zaancorridor’.

Normal_2017-09-06-ontwerpstudie-_designing-tod-_-kansen-voor-de-zaancorridor_

Samen met Korth Tielens architecten en TNO Smart Mobility is ontwerpvoorstel Park Assenie gedaan, met als motto: ‘Snippergroen maakt plaats voor spoorpark’. Het voorstel transformeert de spoorzone van Krommenie-Assendelft tot een langgerekt, centraal park dat de landschappen ten oosten en westen van het dorp met elkaar verbindt. In de online publicatie ‘Onder weg!’ zijn 15 ontwerpen voor Transit Oriented Development aan de Zaancorridor gebundeld. Geïnteresseerd? Via de website van de BNA is de publicatie te downloaden.

24 AUGUSTUS 2017

Team Amsterdam realiseert eerste publieke ontmoetingsplek in vluchtelingenkamp Za'atari in Jordanië

Normal_2017-08-18-za_atari-eps-2

Samen met vluchtelingen is de eerste van 18 Emerging Public Spaces in het Za’atari Refugee Camp in Jordanië gerealiseerd. Team Amsterdam werkt in opdracht van de VNGi aan betere en diverse openbare ruimte in het kamp. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de volgende 4 EPS.

31 JULI 2017

Voting for LILA 2017 Popular Choice Awards city garden Kempkensberg is now open!

Voting is now open! City Garden Kempkensberg located in Groningen is nominated for the LILA 2017 Popular Choice Awards in the category ‘Projects’.

Normal_2017-07-31-lila-award-groningen-kempkensberg

This extraordinary roof garden designed by LODEWIJK BALJON landscape architects at the base of a 92 meter high office building, includes both indigenous vegetation and a range of exotic perennials and bulbs. In the garden people are walking and jogging, locals stay and relax and at the same time the City Garden is a peaceful spot to enjoy the richness of nature.

20 JULI 2017

Dream Green in Al Za’atari Refugee Camp in Jordan

LODEWIJK BALJON landscape architects joined the Amsterdam Team that is commissioned to make a development strategy for Al Za’atari Refugee Camp in Jordan.

Normal_2017-07-04-za_atari-blog-ml

The development strategy for the camp anticipates on the long term future of the site. A storm water plan that avoids flooding and makes use of rainwater for greening is one of the components of this strategy. In May the Amsterdam Team visited the camp. Curious how we experienced this trip? You can read it here.

06 JULI 2017

‘Nijmegen Omarmt de Waal’ is winnaar van de Gulden Fenix in de categorie Gebiedstransformatie

Een buitengewoon enthousiaste jury beloont het Waalfront in Nijmegen met de NRP Gulden Feniks. ‘Door de slimme en esthetische kwaliteit van de uitvoering’ is de jury erg te spreken over wat er aan de Waaloever tot stand is gebracht.

Normal_2017-07-06-nrp-gulden-feniks-waalfront

Het gebied omvat meerdere grote projecten. Ruim tien jaar geleden is de aftrap gegeven met het Masterplan Waalfront, ontworpen door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en Dok architecten. Vervolgens is de Stadsbrug, de Oversteek gebouwd en het Ruimte voor de Rivier project bij Lent aangelegd. Van het Waalfront wordt druk gebouwd aan de Handelskade.

NRP, het Platform voor Transformatie en Renovatie, reikt elk jaar de NRP Gulden Feniks prijzen uit aan de beste, mooiste en meest innovatieve (gebieds)transformatie- en renovatieprojecten van Nederland. “De maatschappelijke impact van Nijmegen omarmt de Waal is enorm. Het is een fantastisch voorbeeld van hoe je klimaatproblematiek kunt aanwenden voor stadsvernieuwing. Nijmegen heeft de Waal weer in haar hart gesloten”, stelt de jury.

27 JUNI 2017

I'Park Daegu BL2 in Korea is bekroond met de 'Dague Metropolitan City Landscape Architecture Award'

In Daegu, de derde stad van Zuid-Korea, heeft Block 2 van het project MyPark-Wolbae (2100 appartementen met diverse voorzieningen) de landschapsarchitectuurprijs ‘Daegu Metropolitan City La

Normal_gebouwen-en-kleuren

Het ontwerp is gemaakt door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten in samenwerking met de architectuur van UNStudio. “The Landscape Award is for the luxurious landscape design that poured the breath of the master of contemporary landscaping art into the complex, and made efforts to make it a relaxed and healing space with green community facilities.”

26 JUNI 2017

Bouw Leidsche Rijn Centrum bereikt hoogste punt

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt al jaren aan diverse ontwerpen voor Leidsche Rijn Centrum. Op 26 juni is de mijlpaal gevierd dat het hoogste punt van de bouw aan het Brusselplein is bereikt.

Normal_2017-06-29-lrc-hoogste-punt

Eind dit jaar worden de eerste appartementen, winkels en horeca van de nieuwe kern van Utrecht opgeleverd. De grand opening voor publiek van het totale centrum wordt in het tweede kwartaal van 2018 verwacht.

23 JUNI 2017

Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier bezoekt Hoogwater Geul Veessen-Wapenveld

Het kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier heeft de Hoogwater Geul Veessen-Wapenveld geïnspecteerd. Het oordeel is bijzonder positief. De integrale kwaliteit van dit omvangrijke project is hoog.

Normal_2017-06-23-veessen-wapenveld

Een compliment voor alle betrokkenen, waaronder de ontwerpers van de Combinatie IJsselweide: LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en ZUS. Eerder kende Rijkswaterstaat al de ProjectPluim toe.

16 JUNI 2017

COOL: de tijdelijke gedaanteverwisseling voor het Piazza Vecchia in Bergamo

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt tijdelijke gedaanteverwisseling voor het Piazza Vecchia in Bergamo (Italië). Het plein is het centrale punt van de manifestatie ‘i Maestri del Paesaggio’.

Normal_2017-06-21-bergamo

Met het thema COOL wordt enerzijds het serieuze aspect over klimaatverandering en Urban Heat Stress aan de kaak gesteld, alsmede de ‘coole’, frivole kant die betrekking heeft op esthetiek en mode. Van 7 tot 24 september 2017 zal Piazza Vecchia COOL zijn.

10 MEI 2017

Waalfront genomineerd voor maarliefst twee prijzen

Maarliefst twee nominaties voor het Waalfront in Nijmegen waar LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten aan werkt.

Normal_2017-05-10-nominaties-waalfront

NRP Gulden Feniks nomineert het Waalfront als onderdeel van de gebiedstransformatie ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Het deelplan ‘Handelskade’ komt in aanmerking voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017.

Het Waalfront is de transformatie van een verouderd industrieterrein dichtbij de binnenstad op basis van het Masterplan uit 2007 dat is ontworpen door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten in samenwerking met DOK architecten.

26 APRIL 2017

Een uitdaging in Jordanië: vluchtelingenkamp Za'atari

LODEWIJK BALJON staat voor een speciale uitdaging. Samen met de gemeente Amsterdam en een team van adviseurs, werken we aan een zoning plan voor het verbeteren van de openbare ruimte in het vluchtelingenkamp Za’atari in Jordanië.

Normal_2017-04-26-jordanie-zaatari

20 APRIL 2017

Harderwijk als stad aan het water: daar horen bruggen bij

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt het gezicht van Harderwijk aan het water in het kader van Waterfront Harderwijk.

Normal_2017-04-20-brug-harderwijk-4

Vandaag plaatst de aannemer twee ophaalbruggen die de nieuwe Strandboulevard verbindt met de Boulevard aan de zijde van het Dolfnarium.

De hijswerkzaamheden zijn live te volgen via de webcam op: www.waterfrontharderwijk.nl .

12 APRIL 2017

De bouw van Leidsche Rijn Centrum vordert

Normal_2017-04-12-bouwbezoek_lrc

De ontwerpers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten mochten een kijkje nemen op de bouwplaats van Leidsche Rijn Centrum en door de winkelstraten wandelen, hier de Parijsboulevard, waar de contouren van de openbare ruimte zichtbaar zijn. Eind dit jaar gaan de eerste winkels open en worden woningen en kantoren opgeleverd.

07 APRIL 2017

Geleenbeek in Sittard stroomt weer openlijk

Het is zover! ‘De Keutelebeak struimp weier sjoan door de nuje bedding.’

Normal_2017-04-07-sittard_water-stroomt-in-de-beek

De Geleenbeek die jarenlang onzichtbaar is geweest, stroomt sinds vandaag weer openlijk door het centrum van Sittard. De ontkluizing van de beek is onderdeel van het ontwerp voor Ligne en de Schootsvelden van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. De Keutelebeak struimp weier sjoan door de nuje bedding.

05 APRIL 2017

presentatie ontwerp Van Leeuwenhoekpark tijdens Architectuurcafé Delft

Voor een goed gevulde zaal zijn gisteravond tijdens het Architectuurcafé de drie plannen voor het Van Leeuwenhoekpark in Delft gepresenteerd.

Normal_2017-04-05-architectuurcaf_-vlh-park-delft-2

Naast het ‘polderplan’ van LANDLAB studio voor architectuur, presenteerde Sant en Co hun ‘tuinenplan’ met als afsluiting het winnende schetsontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten over de ‘lange loper’.

Gastheer Wytze Patijn gaf bewoners en geïnteresseerden ruimschoots de mogelijkheid voor vragen en opmerkingen. Het thema microklimaat werd veel besproken. Aankomende maanden zal het team van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten zich storten op het voorlopig ontwerp voor het schetsontwerp op het dakpark.

03 APRIL 2017

Spoorzonecafé #5 - Plannen voor het Van Leeuwenhoekpark

Op 4 april bent u vanaf 20.00 welkom in het PrinsenKwartier in Delft voor de vijfde editie van het ‘Architectuurcafé’. Wytze Patijn, stadsbouwmeester Delft, organiseert in samenwerking met DelftDesign een lezingenreeks over stedenbouw en architectuur.

Normal_winnaar-delft-van-leeuwenhoekpark

Morgenavond staat in teken van het Van Leeuwenhoekpark in Delft, waarbij LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten haar winnende ontwerp komt toelichten. Tevens zullen LANDLAB studio voor landschapsarchitectuur en Buro Sant en Co hun prijsvraaginzendingen voor het dakpark uitleggen.

31 MAART 2017

Brug geslagen in Sittard tussen plein van Ligne en de Schootsvelden

De brug tussen het plein van Ligne en de Schootsvelden in Sittard is geslagen!

Normal_2017-03-31-brug-sittard

Afgelopen dinsdag zijn de brugelementen geplaatst naar ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en deze is nu al begaanbaar. De breed uitlopende brug vloeit over in natuurstenen boombanken, geleverd door Rots Maatwerk bv.

28 MAART 2017

Plaatsing brug over de Geleenbeek in Sittard

De werkzaamheden in Sittard nemen vaart: vandaag is de brug over de Geleenbeek geplaatst.

Normal_2017-03-28-brug-sittard

Deze verbindt het plein van Ligne, via de Schootsvelden, met de binnenstad. Het is de derde door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen brug en is onderdeel van Zitterd Revisited.

27 MAART 2017

Boeiende excursie door zuidelijk Nederland en België

Afgelopen weekend heeft het team van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten zich laten inspireren tijdens een boeiende excursie door zuidelijk Nederland en België.

Normal_2017-03-27-excursie-ligne

Het project Ligne (Sittard), waar in het kader van Zitterd Revisited de openbare ruimte wordt ontworpen, omvat onder meer het ontkluizen van de Geleenbeek over meer dan 200 m. De nieuwe bodem van de beek is, tijdens de werkzaamheden, even toegankelijk.

23 MAART 2017

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt het Van Leeuwenhoekpark in Delft

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten wint de meervoudige opdracht voor het Van Leeuwenhoekpark in Delft.

Normal_winnaar-delft-van-leeuwenhoekpark

Het inspiratieteam bestaande uit Wytze Patijn, Jaap van den Bout, Paul Achterberg, Marjolein Pijpers, Liesbeth Jansen, Marc du Pon kiest voor dit plan omdat het van een stoere eenvoud, robuust maar ook nog stuurbaar is. Met de referentie van de loper als gracht met bruggetjes er overheen, haakt dit ontwerp aan op het Delftse DNA.

22 MAART 2017

Feestelijke start bouw van de eerste woningen in Molenbeek, Nunspeet

Op 21 maart werd met de onthulling van het bouwbord en veel confetti het startsein gegeven voor de bouw van 20 sociale huurwoningen.

Normal_2017-03-22_nunspeet-molenbeek-feestelijke-opening-start-bouw

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maakte het ontwerp voor deze groene, duurzame en dorpse uitbreiding. Binnenkort starten we met het SP voor de tweede fase.

17 MAART 2017

Grote opkomst bewonersavond in Delft voor het Van Leeuwenhoekpark

Waar voorheen het spoor door het centrum van Delft liep, ontstaat ruimte voor de realisatie van een park: het Van Leeuwenhoekpark. Een gecompliceerde opgave bovenop een tunnel, maar dat is een prettige uitdaging voor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Normal_2017-03-17-delft-bewonersavond

Vervlochten in de lange lijnen en dunne dwarsverbindingen van de stad Delft, gebruikt het ontwerp dit DNA van Delft. Omsloten met grazige glooiingen is in het midden van het park een loper uitgerold geschikt voor veelzijdig gebruik.

Onderzoek naar het stedelijk microklimaat (urban heat stress) door de TU Delft rond dit park wordt geïntegreerd in het ontwerpproces. Al vroeg in de ontwikkeling worden de (toekomstige) bewoners betrokken. Tijdens een bewonersavond, georganiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft, konden inwoners en deskundigen hun mening geven. Een vier meter lange maquette zorgde voor positieve feedback, kritische vragen en voedde de discussie.

16 MAART 2017

LODEWIJK BALJON landschaps architecten heeft een stageplaats beschikbaar

Voor de aanvulling van ons team zijn we per direct of augustus/september op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste:

stagiair(e) van een landschapsarchitectuuropleiding aan hogeschool, academie of universiteit voor minimaal een half jaar.

Normal_2017-03-16-lb-groepsfoto_vacature-stagiair

Op verschillende schaalniveaus wordt gewerkt aan diverse opgaven als tuin, park, terreininrichting, inrichting stedelijk gebied, infrastructuur en stedenbouw in binnen- en buitenland.

Heb je oog voor detail en ervaring met AutoCAD, het Adobepakket en SketchUp, dan nodigen we je uit om te reageren.

Je sollicitatie, voorzien van cv en beknopt portfolio richten aan:

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten
t.a.v. Marie-Laure Hoedemakers
Postbus 1068
1000 BB Amsterdam
of mail MarieLaure@baljon.nl

09 MAART 2017

The collaborative process with CTP explained in this video

Commissioned by CTP we design the outdoor space of several business parks in Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Romania and Hungary. The collaborative process is explained in this video.

Normal_2017-03-15-filmpje-ctp

Many projects were realised in recent years, with more to come. This year’s planting concerns 1.600 trees, and is supplied by Ebben Nurseries shown in this video .

02 MAART 2017

Zeebalkons voor de Boulevard van Schagen in Domburg

De door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen Boulevard is een licht slingerend pad over de duinenrij van Domburg.

Normal_2017-03-02-nieuwtje-domburg

De wandelaar heeft afwisselend zicht op zee, strand, duinen en markante gebouwen. De Zeebalkons bieden plek om te verblijven en van het panorama te genieten.
Gemeente en klankbordgroep hebben het definitieve ontwerp van de eerste fase met enthousiasme ontvangen. De uitvoering start in het najaar.

23 FEBRUARI 2017

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld feestelijk in gebruik genomen

Op 23 februari is de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld feestelijk in gebruik genomen. De officiële handeling, bij de 800 meter brede inlaat, werd verricht door minister Melanie Schultz van Haegen en dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

Normal_2017-02-23_klein_nieuwsbericht-_veluwse-deltawerken__-geul-van-8-km-beschermt-tegen-hoogwater_lodewijk-baljon-landschapsarchitecten

Het Design & Build-contract is uitgevoerd door Combinatie IJsselweide (Boskalis en Van Hattum en Blankevoort) met als ontwerpers ZUS en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. Lodewijk Baljon is ook supervisor Integrale Ruimtelijke Kwaliteit van het consortium. De begeleiding vanuit de opdrachtgever is in handen van Harm Veenenbosch en Jan Brouwer. De afgelopen jaren zijn twee ruim 8 km lange dijken aangelegd, een 800 meter lange brug met 60 kleppen als inlaatwerk en diverse andere kunstwerken gebouwd. Er is ook een natuurrijke landschapszone van 80 ha. ingericht in dit Ruimte voor de Rivier project. Het project heeft onlangs de Project Pluim van Rijkswaterstaat gekregen.

10 FEBRUARI 2017

Team Volle Grond ontwerpt voor het Erasmusveld Den Haag

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten pitchte in de tweede ronde met veel plezier het ontwerp van team Volle Grond (met DOK en Arjan van Timmeren) voor het Erasmusveld in Den Haag.

Normal_2017-01-18-promenade-view

De jury waardeert de attractief gepresenteerde integrale visie en is erg te spreken over de collectiviteitsgedachte achter de ‘3-kappers’ en de uitwerking van de ecozone met eilandjes die aantrekkelijk zijn voor mens en natuur. Helaas zijn we niet als eerste geëindigd. We feliciteren team Proeftuin Erasmushof met de winst.

24 JANUARI 2017

VOLLE GROND 1 van de 4 winnaars prijsvraag Proeftuin Erasmusveld

Architectuur Lokaal en BPD schreven een prijsvraag uit voor Proeftuin Erasmusveld in Den Haag en zoeken naar nieuwe vormen van gezond, stads samenwonen.

Normal_2017-01-26-volkstuin-nooitgedacht

De inzending VOLLE GROND van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, DOK architecten en Arjan van Timmeren, professor duurzaamheid bij de TUD is een van de 4 winnaars.
Op 2 februari 2017 maakt BPD tijdens een bijeenkomst bij Urban Farmers in Den Haag bekend, welk ontwerp zal worden uitgevoerd.

lees meer op Architectuur Lokaal

12 JANUARI 2017

Dorpsbouwmeester Molenbeek Nunspeet

Normal_nunspeet

Marie-Laure Hoedemakers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is benoemd tot dorpsbouwmeester van de wijk Molenbeek in Nunspeet en superviseert de architectuur. Deze rol is de kroon op het werk na het opstellen van het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, waterplan, inrichtingsplan openbare ruimte en de kavelpaspoorten voor de vrije kavels. Vorige week werd de eerste omgevingsvergunning afgegeven.

20 DECEMBER 2016

Ontwerpwedstrijd Kievitsplein in Antwerpen gewonnen

Nieuw hoofdkantoor voor de Persgroep, door
Crepain Binst Architecture en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Normal_kievit_lr

Het Kievitplein, de momenteel onderbenutte zuidkant van station Antwerpen-Centraal, krijgt met dit nieuwe gebouw een levendige impuls.
Het gebouw omvat onder meer een grote transparante sokkel die qua vorm inspeelt op de historische spoorwegbedding. Het gebouw zal vier daktuinen tellen. Ook de inpassing in de stedelijke ruimte is onderdeel van het ontwerp. Het geheel past binnen de plannen om het Kievitplein en omgeving de komende jaren stevig op te waarderen. In het gebouw komen publieke functies, zoals horeca.

08 DECEMBER 2016

Robert van der Horst supervisor Sprokkelenburg

De gemeente Culemborg geeft in Sprokkelenburg grote vrije kavels uit binnen een sterk landschappelijk kader.

Normal_2017-01-culemborg

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp het stedenbouwkundig plan en stelde kavelpaspoorten op die de kopers grote vrijheid bieden, mits ze binnen de landschappelijke kaders bouwen. Samen met Tessa Stahlie van het Gelders Genootschap en gemeentelijk projectleider Anne-Louise Vader begeleidt Robert van der Horst de architectuur.

22 NOVEMBER 2016

Project Pluim van Rijkswaterstaat voor HoogWaterGeul Veessen-Wapenveld

Normal_vw-pluim-p1150304_web

Uit het juryoordeel:
“In het gebied rond Veessen-Wapenveld is een landschapsvolgend ontwerp gemaakt voor een hoogwatergeul die een groot gebied omvat. De nieuwe dijken zijn zorgvuldige ingepast. Door een koppeling gebiedsontwikkeling zijn kansen ontstaan voor versterking van het landschap, verbeteren van de toegankelijkheid en versterken van recreatieve mogelijkheden. Momenteel wordt het inlaatwerk in combinatie met een brug uitgevoerd: een complex waterbouwkundig werk. De bruggen vormen een beeldbepalende ingreep in het open, landelijke gebied en zijn zorgvuldig vormgegeven met als ambitie de weidsheid van het landschap te versterken.”

Meer over de HoogWaterGeul Veessen-Wapenveld bij Combinatie IJsselweide, bij het waterschap Vallei en Veluwe en op deze site.

14 NOVEMBER 2016

Flinke beplantingsstructuur voor bedrijventerreinen CTP

Ontwikkeling bedrijventerreinen CTP in Midden-Europa gaat gepaard met aanplant flinke beplantingsstructuuur.

Normal_ctp-beplanting-web

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt en boomkwekerij Ebben levert en superviseert de aanplant. Op de foto de uitbreiding met een nieuwe logistieke hal in het Tsjechische Bor.
Onlangs zijn, ter voorbereiding van een nieuwe plantactie, 20 CTParken in Hongarije, Slowakije en Tsjechië geschouwd.

Lees meer over CTP projecten

07 NOVEMBER 2016

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt Boulevard Domburg

De Gemeente Veere en de klankbordgroep kiezen unaniem voor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten las ontwerpers voor de Boulevard in Domburg.

Normal_domburg-web

Tussen de zee en Domburg ligt een smalle en druk gebruikte duinzone. In samenspraak met bewoners en gebruikers wordt de duinboulevard subtiel aangepakt. Domburg zoekt een smaakvolle inpassing van de functionele eisen in het natuurlijke duinlandschap; een ontwerp dat recht doet aan het karakter van Domburg als stijlvolle, kleinschalige badplaats. Recent verwierf Domburg de status van Heilzame Zeebadplaats.

28 OKTOBER 2016

Nominatie VAG-pluim Rijkswaterstaat voor Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een van de ruim 30 Ruimte voor de Rivierprojecten.

Normal_hoogwatergeul_nominaties-projectpluim

De hoogwatergeul voegt een nieuwe dimensie toe aan de IJsselvallei. Ter weerszijden van de hoogwatergeul zijn dijken van 11 km lang aangelegd, twee nieuwe lijnen die het landschap van de vallei volgen, respectievelijk langs de oeverwal en de polder. Om het hoogwater toe te laten en af te voeren is een indrukwekkende familie van kunstwerken gebouwd: de Kerkdijk, een inlaat van 800 meter lang, de 2 bruggen bij de uitlaat in de Werversdijk en een nieuw gemaal. De kunstwerken benadrukken de stroomrichting. Tussen de Westdijk en de Grote Wetering is een fraaie landschapszone ontstaan die een natuurlijke verbinding vormt tussen Veluwe en IJssel. Een fietsroute, met rustpunten en vogelkijkhut maken het gebied beleefbaar.
Realisator is Waterschap Vallei en Veluwe met de aannemerscombinatie IJsselweide (Boskalis en Van Hattum & Blankevoort met LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en ZUS architecten), geadviseerd door Harm Veenenbos en Jan Brouwer. Het project is onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling voor natuur, recreatie en toerisme.

27 OKTOBER 2016

binnentuin woonzorgcentrum St Jozef Deventer in uitvoering

Als onderdeel van een transformatie van het Deventer ziekenhuis uit de Wederopbouw-periode is een nieuw woongebouw toegevoegd.

Normal_deventer-img_9162-lichter-web

Het vormt een beschut carré: een omsloten tuin waar grote groene eilanden als kussens in liggen. Elk eiland krijgt een eigen kleur en textuur. Daartussen kan men zich vrij bewegen.
De terreinaanleg wordt door een bouwcombinatie (LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, SmitsRinsma en Dusseldorp) ontworpen en gerealiseerd.

17 OKTOBER 2016

I Maestri del Paesaggio in Bergamo staat volgend jaar in teken van COOL

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft het thema voor deze manifestatie en conferentie bedacht. Daar bij hoort ook het ontwerpen van een tijdelijke gedaanteverandering van het Piazza Vecchia.

Normal_2016-10-bergamo

Het begrip COOL heeft twee kanten. Het serieuze aspect gaat over klimaatverandering en Urban Heat Stress. De frivole kant heeft betrekking op esthetiek en mode. Dat laatste is terug te voeren op het in de Italiaanse Renaissance ontstane begrip Sprezzatura; de kunst iets moeilijks doen op een wijze alsof het moeiteloos gaat. I Maestri del Paesaggio is van 6 tot 24 september 2017.

22 SEPTEMBER 2016

CITY TALK #3 PUBLIEKE RUIMTE

In Architectuurcentrum AORTA werd een avond gewijd aan publieke ruimten – verbinder van vele wensen. Marie-Laure Hoedemakers sprak er over de grote opgaven voor de openbare ruimte in de stad.

Normal_aorta_sander-de-knecht-web

Sander de Knecht maakte een beeldverslag van de avond. Lees meer over deze avond op het
blog van Architectuurcentrum AORTA.

24 AUGUSTUS 2016

Lodewijk Baljon geeft lezing voor Sweco Architects in Stockholm

De voordracht op de jaarlijkse bijeenkomst van de ontwerpers van Sweco gaat over de ontwikkelingen in het vak en de trends in de landschapsarchitectuur.

Normal_lb-2016-08-26_presentation-sweco

30 JUNI 2016

Golvende Brug genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2016

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station (NS en Zuidtangent) en het duurzame kantorenpark
Beukenhorst Zuid / Park 20l20.

Normal_2016-06-30-golvende-brug-01

De nominaties zijn te vinden op nationalestaalprijs.nl

26 JUNI 2016

Noorderhaven in Zutphen geopend

Onder grote belangstelling is het gedicht van de stadsdichter onthult.

Normal_2016-06-30_zutphen_img_7647

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft de nieuwe haven aan de IJssel ontworpen als onderdeel van de openbare ruimte van de transformatie van oude industriegebied tot woonwijk.

07 JUNI 2016

Flaneersteiger Doetinchem maakt IJsseloever toegankelijk

De flaneersteiger is de eerste stap in de verbinding tussen binnenstad en Oude IJssel. In goed vier maanden is het project ontworpen, technisch uitgewerkt, vergunningen en subsidie aangevraagd en uitgevoerd.

Normal_05_img_6970-plus-web

De plekken waar de verbinding met het land zijn gemaakt, zijn uitgewerkt als karakteristieke momenten. Het hoogteverschil wordt hier overwonnen met een draaiende beweging. Door aan de trap, dan wel de hellingbaan, zitmogelijkheden te koppelen, is de steiger een fijne plek om te verblijven.
Het dek is, bijzonder duurzaam, van bamboe gemaakt. Kijk ook op de projectpagina van de Flaneersteiger.

27 MEI 2016

Molenbeek biedt Nunspeet de ruimte voor bijna 600 nieuwe woningen

Met het onthullen van een bouwbord gaven wethouder Jaap Groothuis en projectleider Arjan Dickhof op 27 mei het startsein voor de realisatie van de eerste fase van de nieuwe woonwijk Molenbeek in Nunspeet.

Normal_2016-06-07-nunspeet-img_6938-web

Tegelijkertijd werd ook de website www.molenbeeknunspeet.nl gelanceerd. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maak(te) hiervoor het stedenbouwkundig plan, het BKP, het inrichtingsplan openbare ruimte en superviseert de architectuur.

20 MEI 2016

Feestelijke opening Parkeiland Park Triangel

Tijdens het Woonfestival op zaterdag 28 mei opent wethouder Kees de Jong het Parkeiland van de nieuwe wijk van Waddinxveen. Het AD interviewde Marie-Laure Hoedemakers over het ontwerp.

Normal_waddinxveen-parkeiland-krant-img_6852_web

Lees meer op www.parktriangel.nl en kijk verder op onze site over het Parkeiland.

12 MEI 2016

Campus Uilenstede feestelijk geopend

Hoewel de werkzaamheden pas na de zomer zijn afgerond, is gevierd dat de belangrijkste ingrepen gereed zijn.

Normal_amstelveen-p1340356

Een nieuwe ruimtelijke structuur, mogelijk gemaakt door gerichte sloop van enkele gebouwen, verbindt de delen van de campus. De beweging van de bewoners verlopen langs centraal gelegen lijnen; wel zo levendig en overzichtelijk. Karakteristiek rood meubilair vormt markante entrees en ontmoetingsplekken.

20 APRIL 2016

twee vacatures bij LODEWIJK BALJON landchapsarchitecten

De vacatures zijn gesloten

Normal_team_p1290762

24 MAART 2016

"How the Undulating Bridge Shows us an Excellent Example of Architectural Impact"

Lees op Landscape Architects Network het artikel over de Golvende Brug in Hoofddorp.

Normal_beukenhorst_l1280196_web

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station (NS en Zuidtangent) en het duurzame kantorenpark Beukenhorst Zuid / Park 20l20.

23 MAART 2016

Leerlingen planten knotwilgen op het Grote Parkeiland Triangel

Tijdens Boomplantdag 2016 plantten basisschoolleerlingen 40 knotwilgen in het park in wording in Waddinxveen.

Normal_2016-03_parkeiland_triangel_boomplantdag_2016

Na de aanplant van de bomen volgt de aanleg van de avonturenspeeltuin. Op 28 mei gaat het park open voor publiek. Meer foto’s van de Boomplantdag op de projectsite van Park Triangel.

15 MAART 2016

Voorzitter VONSS gemeenten neemt IBA rapport KANSEN VOOR EEN TOERISTISCH ATTRACTIEF LANDSCHAP in ontvangst

Marie-Laure Hoedemakers van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten presenteerde het onderzoek KANSEN VOOR EEN TOERISTISCH ATTRACTIEF LANDSCHAP aan bestuurders en ambtenaren van de landelijke gemeenten die de Westschil van Parkstad vormen.

Normal_iba_img_0241_web

Samen met de opdrachtgever, IBA Parkstad directeur Jo Coenen, bood ze het rapport aan de VONSS gemeenten aan. De studie is de voedingsbodem voor nieuwe IBA projecten.

14 MAART 2016

Landschap tussen appartementen in Daegu in aanleg

Het project Wolbae, inmiddels de tweede fase, heeft een bijzonder kleurenschema gekregen van UNStudio.

Normal_dague_img_1022_web

Grote pijnbomen, kenmerkend voor het heuvellandschap rond Daegu, vormen de ruggengraat van de beplanting. Voor de 3.000 appartementen zijn de nodige voorzieningen gebouwd: winkels, sport- en fitnessfaciliteiten, kinderopvang, bibliotheek, gemeenschapsruimten, sociëteit en horeca.

09 MAART 2016

Uitbreiding van tuin in de omgeving van Praag wordt aangeplant

Bijzondere perenbomen vormen het uitgangspunt van het ontwerp. Op diepladers zijn 12 stuks van kwekerij Ebben naar Cejkovice getransporteerd.

Normal_tuin-vos_p1330495_web

04 MAART 2016

Eerste selectie International Competition Valley of Life Istanbul

De jury, waaronder Lodewijk Baljon, heeft uit 46 portfolio’s vijf teams gekozen die een ontwerp voor de meer dan 6 kilometer lange groenzone en de aansluiting op de stad gaan maken.

Normal_12779082_198791853816471_5030931367841875621_o

Met dit strategische project wil de stad Beylikdüzü een duurzame structuur in de metropool van Istanbul scheppen. 4 Juni vindt de laatste juryronde plaats.

03 MAART 2016

Lezing aan de Technische Universiteit Istanbul

Normal_img_0446_web

Samen met de mede juryleden voor de Valley of Life competitie Fuensanta Nieto (Nieto Sobejano Arquitectos) en Sasa Begovic (3LHD architects) heeft Lodewijk Baljon een lezing gegeven over Meaningful Urban Space.

18 FEBRUARI 2016

Natuurstenen meubilair voor Ligne – Sittard

In China wordt met precisie gewerkt aan grote granieten banken, die tevens ruimte zullen bieden aan de wortels van bomen. De extra grond binnen de zeer royale banken is nodig, aangezien het Cultuurplein op een parkeerkelder wordt aangelegd.

Normal_img_6003-klein

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is nauw bij de uitvoering van hun ontwerp betrokken.
Kijk ook eens op de projectsite van Sittard-Ligne en bij onze samenwerkingspartners SmitsRinsma en Rotsmaatwerk.

08 FEBRUARI 2016

9 kilometer lange landschapszone Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Voor de Hoogwatergeul bij de IJssel tussen Veessen en Wapenveld wordt tussen de bestaande Grote Wetering en de nieuwe dijk een 9 kilometer lange Landschapszone aangelegd.

Normal_image001

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de verbreding met natuurvriendelijke oevers als een van de maatregelen om het gebied ecologisch en esthetisch aantrekkelijk te maken.

Meer foto’s van de vorderingen zijn te zien op IJsselweide Hoogwatergeul.

02 FEBRUARI 2016

Monumentale boom schept bijzondere plek in ENKA-woonwijk Ede

Door de bodemsanering van het voormalige industrieterrein van ENKA zijn slechts enkele bomen blijven staan.

Normal_enka-boom-img_1860_web

Met zorg omarmt het stedebouwkundig plan deze boom; een mooi uitgangspunt voor het ontwerp voor de woonomgeving van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Kijk ook eens op de projectsite van ENKA en bij de architecten Humblé Martens van deze woningen.

29 JANUARI 2016

Het Waterfront transformeert industrieterrein in Harderwijk

Het Zuidereiland heeft sinds de zomer zijn eerste bewoners en nu ook de eerste bomen. Het is het begin van een nieuw woongebied op twee eilanden. Deze zijn onderdeel van de omvorming van het verouderde industriegebied van Harderwijk.

Normal_harderwijk-img_1910_web

Bij de ontwikkeling van het Waterfront hoort ook de het verwijderen van het parkeerterrein tussen de historische binnenstad en het Dolfinarium. Ook hier speelt water straks weer de hoofdrol. Eerder is het Strandeiland al goeddeels aangelegd. Dat is inmiddels een geliefde plek geworden en is door de provincie in 2014 bekroond met de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit.

Mulleners + Mulleners zijn de betrokken architecten van het Zuidereiland. Kijk ook op de projectsite van Waterfront.

22 JANUARI 2016

Ligne in Sittard krijgt bijzonder verlichting

In het hart van de ontwikkeling van Ligne, het nieuwe centrum in aanvulling op de binnenstad met bibliotheek, museum, filmhuis, hogeschool en winkels, ligt het Cultuurplein.

Normal_p1330305-web

Boven het plein komen 24 kralen te zweven. Overdag zorgt de bekleding van de facetten van de kralen voor een kleurrijke reflectie van het zonlicht. ’s Avonds is LED de lichtbron. Een proefmodel schitterde onlangs, met de toren van de St.-Petruskerk op de achtergrond. De verlichting is ontworpen door LODWEIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen als onderdeel van het plan voor de openbare ruimte. Voor de uitvoering wordt het idee door ontwikkeld in samenwerking met Rots Maatwerk.

06 JANUARI 2016

Lodewijk Baljon spreekt op symposium The Future of Urban Light

Normal_image001

Ter gelegenheid van het Amsterdam Light Festival. wordt op 14 januari een bijeenkomst gehouden over de toekomst van de stadsverlichting. Andere gastsprekers zijn o.a. Chintan Shah Van Tvilight (Connected Urban Lighting) en Nicola Villa (Digital Innovation Strategist.

23 DECEMBER 2015

Parkeiland Triangel in Waddinxveen in uitvoering

De aanleg van het parkeiland is in volle gang; op de zuidpunt is de steiger al gebouwd.

Normal_20151221_waddinxveen-nieuws-steiger

Parkeiland Triangel vormt het groen–blauwe hart van de wijk en is het grootste van twee eilanden. Het water loopt met brede oevers door in de aanliggende woonbuurten. De lanen die de entree van de wijk vormen, raken aan het park. Wie thuiskomt werpt altijd eerst een blik op het park.

Kijk ook op de projectsite van Park Triangel.

17 DECEMBER 2015

‘De spelende mens’

Na de start op de Dag van de Openbare Ruimte, reist de tentoonstelling ‘De spelende mens / Homo Ludens’ door naar de TU in Delft.

Normal_2015-12-spelende-mens-apeldoorn

Op 5 januari is de opening. Marie-laure Hoedemakers, medewerker van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten geeft een presentatie over het project Stationsplein Apeldoorn, dat samen met het Timorplein Amsterdam onderdeel is van de tentoonstelling.

26 NOVEMBER 2015

Hoogwatergeul trekt nieuwe lijnen in het landschap langs de IJssel tussen Veessen en Wapenveld

Eens in een mensenleven zal bij extreem hoogwater het water van de IJssel over de weilanden stromen. Daartoe worden twee 8 kilometer lange dijken aangelegd en een 800 meter lang inlaatwerk gebouwd.

Normal_2015_09_hoogwatergeul_denisguzzo1111pxfb-0058_webnews

14 NOVEMBER 2015

Feestelijke ingebruikneming Mars en Kostverloren onderdoorgangen in Zutphen (1)

Normal_2015-11-zutphen-onderdoorgangen-1

De uitwerking van de Marsonderdoorgang geeft het eerder het uiterlijk van een poort dan een tunnel. Het is een schakel voor auto en fiets tussen de nieuwe Coenensparkweg en de IJsselkade en vormt een nieuwe toegang tot Zutphen. De weg voert langs de Noorderhaven, die op dit moment wordt gegraven. Deze werken zijn ontworpen door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Meer foto’s op Focus op Zutphen en kijk ook bij De Stentor.

14 NOVEMBER 2015

Feestelijke ingebruikneming Mars en Kostverloren onderdoorgangen in Zutphen (2)

Normal_2015-11-zutphen-onderdoorgangen-2

De Kostverloren vormt een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de historische binnenstad en de nieuwe stad die door transformatie van het industrieterrein zal ontstaan.
De ontwerpen van de onderdoorgangen zijn een integraal werk van Railinfrasolutions, architect Maurer United (Kostverloren), stedebouwkundige KCAP, lichtkunstenaar Herman Kuijer en zijn ingebed in het openbare ruimte plan van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. De kunsttoepassing is begeleid door de kunstenaars Jan van IJzendoorn en Jan Samson.

Meer foto’s op Focus op Zutphen en kijk ook bij De Stentor.

31 OKTOBER 2015

WATERKRACHTBRUG VOOR IBA IN ZUIDERLUCHT

Het culturele maandblad Zuiderlucht vertelt deze maand de verhalen van IBA PARKSTAD.
In Molens als motor voor het landschap leest u over het IBA Kandidaatproject.

Normal_iba-2015-11-02

Parkstad werkt op een unieke manier aan haar toekomst: door het organiseren van een Internationale Bau Austellung (IBA). De IBA organisatie deed een Open Oproep tot het indienen van vernieuwende projecten en verkoos het projectvoorstel Waterkrachtbrug tot Kandidaatproject. In het laboratorium IBA PARKSTAD willen wij met het project Waterkrachtbrug de mogelijkheden onderzoeken voor het opwekken van groene stroom met kleinschalige hydro-installaties op de plek van verdwenen of niet meer functionerende watermolens. De nieuwe watermolen wordt geen gebouw maar een brug; een Waterkrachtbrug die een schakel vormt in het recreatieve en ecologische netwerk van de beek.

Wilt u meer weten? Mail: marielaure@baljon.nl.

16 OKTOBER 2015

Bureauexcursie Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Met regelmaat bezoeken we gezamenlijk projecten waar we nu aan werken, of juist al weer jaren in gebruik zijn. Zo zien we zien we het spektakel van de uitvoering, of ervaren we hoe onze plannen groeien.

Normal_veessen-wapenveld_dsc_2298_kl

Onlangs waren we, op een druilerige dag, in het gebied Veessen-Wapenveld om de aanleg van de dijken, kunstwerken en de ecologische zone te bekijken. Indrukwekkend door de omvang van de ingrepen, waaronder twee nieuwe Dijke van 8 kilometer lengte. Het gebied daartussen, 600 tot 1500 meter breed, zijn boerderijen gesloopt en beplantingen gerooid en wordt zo voorbereid eens in een mensenleven bij extreem hoogwater een bypass voor de IJssel te zijn. Tussen de bestaande Grote Wetering en de westelijke dijk is een ecologische zone van 80 hectare ontworpen.

18 SEPTEMBER 2015

Opening bioscoop aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum

Deze zomer is de inrichting van het Berlijnplein opgeleverd. Het is het eerste en het grootste plein van het centrum van Leidsche Rijn. Cinemec is na het bedieningsgebouw en de markthal Perron 9 het derde gebouw op het plein.

Normal_lrc-bioscoop-img_0295-kl

Directeur Gerben Kuipers en wethouder Kees Geldrof knipten symbolisch het lintje door met op de achtergrond de plankaart van Leidsche Rijn Centrum. Op de site van Cinemec staan foto’s van de opening en het Berlijnplein by night, ook is er een filmpje.

17 SEPTEMBER 2015

de Noorderhaven in Zutphen krijgt vorm

De uitvoering van De Noorderhaven is in volle gang.
De damwanden zijn nagenoeg geslagen; de contouren van de haven zijn goed zichtbaar.

Normal_zutphen_csi110911_3967

Binnenkort begint men met het, ten dele, bekleden van de damwanden met verticaal metselwerk.
Nog dit jaar wordt de IJsseldijk door gestoken en zal het rivierwater de haven vullen.
De Noorderhaven is onderdeel van de gebiedsontwikkeling de Mars, waarmee tegen het centrum, achter het station en aan de IJssel een nieuw stuk stad verrijst.

05 AUGUSTUS 2015

Bouw van Ligne in Sittard vordert

Als eerste is de duikerbrug over de stadsgracht opgeleverd. De bebouwing, een rijk geschakeerd complex op een grote parkeerkelder met bibliotheek, museum, filmhuis, hogeschool, winkels en woningen krijgt al vorm.

Normal_sittard-vordert

De uitvoeringsvoorbereiding voor de inrichting van de openbare ruimte is, op het uitwerken van enkele bijzondere objecten (boombanken en kralenverlichting) na, gereed. Het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten omvat een deel van de voormalige schootsvelden, het ontkluizen van de Keutelbeek, het cultuurplein, de Rijksweg Noord en enkele tussenliggende straten.

Kijk ook op www.ligne-sittard.nl.

21 JULI 2015

Stadstuin Groningen genomineerd voor de European Award for Ecological Gardening 2015

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft de Stadstuin ontworpen voor het Rijkskantoor Kempkensberg (Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst), voor het openbare leven van Groningen en ter versterking van de ecologische waarden.

Normal_2015-08-26_stadstuin

De jury heeft de 22 beste projecten genomineerd, waaronder de Stadstuin, welke innovatief en duurzaam zijn, een voorbeeldfunctie hebben en bijdragen aan bewustmaking bij het publiek voor ecologisch tuinieren. Op 10 oktober 2015, in Tulln Oostenrijk, zullen de winnaars bekend worden gemaakt tijdens het symposium “Gardens of the future – New garden spaces in Europe”.

29 JUNI 2015

projecten van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten open bij DAG VAN DE BOUW 2015

Normal_nieuws-dag-vd-bouw-2015-06-13-2a

Meer over Leidsche Rijn Centrum en Waterfront Harderwijk op onze site.

13 JUNI 2015

projecten van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten open bij DAG VAN DE BOUW 2015

Normal_nieuws-dag-vd-bouw-2015-06-13-2b

Meer over Sittard Ligne, Zutphen de Mars en Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld op onze site.

12 JUNI 2015

SPECIAL MENTION voor Undulating Bridge / Golvende brug in Hoofddorp bij Lamp Lighting Solutions Awards 2015

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station (NS en Zuidtangent) en het duurzame kantorenpark Beukenhorst Zuid / Park 20l20.

Normal_undulating-bridge2

“The SPECIAL MENTION is given for a project that provided an imaginative response to an otherwise functional foot bridge crossing and in particular for the integration of a decorative lit element into the balustrade.”

De prijs bekroont projecten met een duidelijke synergie tussen architectuur, interieurontwerp, landschapsarchitectuur en licht. De Lamp Lighting Solutions Awards waardeert creativiteit, innovatie en duurzaamheid. In totaal waren, uit 54 landen, 598 projecten ingezonden voor vier categorieën van de prijs. De hoofdprijs is voor de verlichting van de Hondsrugtunnel in Emmen.

04 JUNI 2015

Golvende Brug / Undulating Bridge in Hoofddorp genomineerd voor de European Lamp Lighting Solutions Awards 2015

Na twee voorronden is de Golvende Brug doorgedrongen tot de finale in de categorie
’Urban and Landscape Lighting’.

Normal_hoofddorp_lamp_award

In totaal zijn voor 4 categorieën 598 projecten ingediend. Op 11 juni worden in Barcelona de winnaars bekend gemaakt.
LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station (NS en Zuidtangent) en het duurzame kantorenpark Beukenhorst Zuid / Park 20l20.

03 JUNI 2015

Start uitvoering Nekkumplein 's-Heerenberg

In ’s-Heerenberg is de herinrichting van de openbare ruimte van de wijk Nekkum gestart.

Normal_lb-_s-heerenberg-nekkumplein-do-plankaart-a3-update

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maakte het ontwerp voor het Nekkumplein. Het schoolplein van de Mariabasisschool en een plantsoentje worden samen één plein met sport- en spelvoorzieningen voor school en buurt. Bijzonder is het dubbelgebruik aan de zuidzijde. Hier zijn kiss & ride en speelplek voor de onderbouw gecombineerd.

02 JUNI 2015

GRAND TOUR TSJECHISCHE PROJECTEN

Gedurende 4 dagen doorkruisten Lodewijk Baljon en Wouter Evers Tsjechië.

Normal_tjechie-2015-06_web

Ze bezochten door ons ontworpen werklandschappen die in uitvoering zijn en projecten die binnenkort van start gaan. Het doel van de reis was, naast de verkenning van de nieuwe terreinen, te sturen op kwaliteit van uitvoering en beheer.
Opdrachtgever is de grootste ontwikkelaar en beheerder van bedrijfsterreinen in Tsjechië: CTP.
Duurzaamheid is een van de bedrijfsdoelen. Dat komt onder ander tot uiting in een afgerond project: Spielberg in Brno, waar de laatste fase het BREEAM certificaat Outstanding * * * * * kreeg.

01 JUNI 2015

Onze nieuwe collega: Martijn Bakker, technisch ontwerper

Per 1 juni versterkt Martijn het team.

Normal_martijn-bakker--zw-wit

Hij is aan de Design Academie, Eindhoven en de Academie van Bouwkunst, Amsterdam opgeleid. Hij heeft, naast brede vakkennis en liefde voor detail, bij uiteenlopende bureaus voor architectuur en landschapsarchitectuur ervaring met het begeleiden van bestek en uitvoering opgedaan.

20 MEI 2015

Vacature technisch ontwerper gesloten

Normal_2015-01-01_vacature

21 APRIL 2015

projectvoorstel WATERKRACHTBRUG verkozen tot IBA-kandidaat

Het projectvoorstel WATERKRACHTBRUG van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten is door IBA Parkstad verkozen tot IBA-kandidaat.

Normal_2015-04-23-iba-img_2635_web

WATERKRACHTBRUG is een onderzoeksvoorstel naar de realisatiemogelijkheden brug en hydro-installatie in één en spitst zich toe op het Geleenbeekdal. Met onze partners Witteveen en Bos uit Maastricht en Brouwerij Alfa uit Thull gaan we nu aan de slag.

De 39 IBA Kandidaatprojecten staan op www.iba-parkstad.nl.

08 APRIL 2015

Undulating Bridge geselecteerd voor de Lamp Lighting Solutions Awards 2015

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp de brug als verbinding tussen het station (NS en Zuidtangent) en het duurzame kantorenpark Beukenhorst Zuid / Park 20l20.

Normal_2015-04-07-undulating-bridge

Voor de Lamp Lighting Solutions Awards 2015 zijn voor 4 categorieën in totaal 598 projecten ingediend, 61 projecten zijn geselecteerd voor de 2e ronde. De inzendingen staan op facebook.

03 APRIL 2015

Aanleg Noorderhaven in Zutphen gestart

Aan de IJssel, direct ten noorden van de binnenstad, wordt een verouderd deel van het industrieterrein De Mars getransformeerd tot een levendig stadsdeel.

Normal_zutphen

Het hart van de ontwikkeling De Mars vormt de haven. Deze wordt direct aan de IJssel gegraven. Een enorme zandbak met grote kiepauto’s en graafmachines; mooi werk. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten geeft, op basis van een stedebouwkundig plan van KCAP, de openbare ruimte vorm.

31 MAART 2015

Aanplant bomen Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum bijna gereed.

Het grootste plein van het nieuwe centrum (500×80 meter) wordt door 170 bomen omzoomd.

Normal_2015-03-31-foto-lrc-dienstengebouw-bomen

Vervolgens zullen geleidelijk de gevels van winkels, appartementen en voorzieningen de wanden van het plein vormen. Als eerste is de bioscoop nu in aanbouw. Op het dak van de A2-tunnel wordt een specifiek substraat aangebracht, dat de goede groei van de bomen mogelijk maakt. De grote jukken houden de bomen in de kale, dus winderige, omstandigheden recht overeind. De 6 tinten rood zorgen voor een levendig spel.

13 FEBRUARI 2015

Rechtbank Zwolle - Gezellig groen plein (de Stentor)

Rond de nieuwbouw voor de Rechtbank in Zwolle (architect Rob Hootsmans-de Cie) is vorig jaar het terrein naar een ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ingericht.

Normal_150213-stentor-gezellig-groen-plein

Het plan vormt de verbinding tussen het singelpark en het gebouw. Vervolgens is het oude gebouw gerenoveerd. Nu kan de terreininrichting worden voltooid en krijgt het complex een aantrekkelijke groene setting.

30 JANUARI 2015

Onder Weg!

23 januari is het boek ’Onder Weg! – Vijftien ontwerpen voor Transit Oriented Development aan de Zaancorridor’ feestelijk gepresenteerd.

Normal_onderweg_beeld_nieuws

Multidisciplinaire ontwerpteams werkten aan ontwerpvoorstellen voor stationsomgevingen langs de spoorlijn Heerhugowaard – Amsterdam. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten maakte samen met Korth Tielens architecten, Anik See en TNO het voorstel ‘Park Assenie’ voor de omgeving van station Krommenie-Assendelft.

Kijk ook op de site van de BNA.

16 JANUARI 2015

Hoogwatergeul Veessen Wapenveld in uitvoering

Naast hoogwaterveiligheid richt het project voor de Hoogwatergeul zich ook op ruimtelijke kwaliteiten voor natuur en recreatie.
Als onderdeel van de natuurontwikkeling wordt voo

Normal_veessen-wapenveld_dassen_web

Het project wordt door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontworpen in samenwerking met bureau ZUS. Adviseur voor de ecologie is Witteveen+Bos. De aannemingscombinatie IJsselweide bestaat uit Van Hattum & Blankevoort en Boskalis.

05 DECEMBER 2014

Markthal op Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum nadert voltooiing

Het eerste onderdeel van het veelzijdige en omvangrijke plein op het dak van de A2-tunnel is een markthal, samengesteld uit delen van de oude perronoverkapping van station Utrecht Centraal.

Normal_2014-12-05-natuursteen-berlijnplein-marktplein

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de openbare ruimte van het Centrum van Leidsche Rijn tot bestekniveau. Met ontzagwekkende precisie wordt de granieten bestrating uitgevoerd.

05 DECEMBER 2014

“pleininrichting als ambacht”, Arie Keppler prijs 2014 – Timorplein Amsterdam

Uit het juryrapport, categorie ruimtelijke ordening: “Toch valt de jury uiteindelijk voor de geraffineerdheid van het Timorplein, die met een nominatie wordt bekroond.”

Normal_2014-11-timorplein-juryrapport

“De jury bewondert de onnadrukkelijkheid van dit plan. De inrichting van het plein is subtiel en tijdloos. Dit is het werk van een stedenbouwkundige ambachtsman die de ingewikkelde hoogteverschillen op het plein heeft opgelost door middel van één royaal gebaar. … Het Timorplein is getransformeerd tot een fijne plek om elkaar te ontmoeten, te zitten of te spelen. Niet glossy of modieus, waardoor deze inrichting nog lange tijd mee kan.”

24 NOVEMBER 2014

1e appartementencomplex in Daegu (Zuid-Korea) in uitvoering

Na I Park City in Suwon, realiseert Hyundai Development in Daegu twee projecten die door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten in samenwerking met UNStudio zijn ontworpen.

Normal_2014-11-korea-nieuwsl1220858

Opvallend zijn de bijzondere thema’s van het landschap in de hoven en het expressieve kleurenschema van de gevels. De bouw van de 1.300 appartementen vordert snel. De bomen (op de parkeerkelders) worden in forse maat aangeplant.

19 NOVEMBER 2014

Bureauexcursie eigen werk LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.

Het jaarlijkse rondje langs recent uitgevoerde projecten bracht ons in noord en oost Nederland.

Normal_2014-11-nieuws-excursie

Daarnaast bezoeken we ook met regelmaat oudere projecten om te zien of ze blijven beantwoorden aan het gewenste gebruik en of het beoogde beeld zich goed ontwikkelt.

06 NOVEMBER 2014

Lezing en tentoonstelling in Praag

Tijdens de ‘Dutch Evening’ van het Landscape Festival Praha 2014, georganiseerd door Galerie Jaroslav Fragner en de Nederlandse ambassade gaf Lodewijk Baljon zijn lezing op de binnenplaats van de Bethlehemkerk (waar Jan Hus in de 15e eeuw predikte).

Normal_2014-07-presentatie-praag3

Aanleiding voor de lezing waren de tentoonstellingen ‘Czech Scape’ en ‘Eunic Landscape Architecture’, waar Tsjechische projecten van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werden getoond.

09 OKTOBER 2014

Waterkunstwerk de Groote Peel - Meijel

Voor ontwerp en uitvoering van een waterkunstwerk op het Raadhuisplein in Meijel is LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, in samenwerking met Rots Maatwerk de winnende aanbieder.

Normal_lb-waterkunstwerk-de-peel_section-night_voor-web

Het Raadhuisplein wordt heringericht, waarbij de identiteit van Meijel als Peeldorp centraal staat. De contour van Nationaal Park de Groote Peel vormt de basis van het kunstwerk. De songtekst ‘De Peel in Brand’, van Rowwen Hèze, inspireerde tot een ontwerp met een duidelijk verschillend dag- en nachtbeeld. Overdag bepalen tot spelen uitnodigende sproeiertjes het beeld; ’s-avonds zorgen nevelaars en verlichting voor de rode gloed van de ondergaande zon door nevelsluiers.

24 SEPTEMBER 2014

Timorplein Amsterdam genomineerd voor de Arie Kepplerprijs

De Noord-Hollandse prijs voor ruimtelijke kwaliteit wordt één keer per twee jaar uitgereikt door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland.

Normal_03_dsc_3050

De Arie Keppler Prijs stimuleert de publieke belangstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen en brengt de kwaliteit in ontwerp en beleid in de gebouwde omgeving voor het voetlicht.
Tijdens de prijsuitreiking van de Arie Keppler Prijs op donderdag 13 november 2014 worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Het Timorplein is genomineerd in de categorie Ruimtelijke ordening.

15 AUGUSTUS 2014

Meervoudige opdracht Coolsingel Rotterdam

Voor de herinrichting van de Coolsingel in Rotterdam vormde LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, in samenwerking met UNStudio en Phillips Lighting, één van de drie geselecteerde teams.

Normal_2014-08-15_boulevard-night-view

De opgave: de Coolsingel in te richten tot een groene, aantrekkelijke en
verbindende openbare ruimte die de monumentale kwaliteit versterkt, de bestaande bomen
als uitgangspunt neemt, kunst als bron van inspiratie beschouwt en het bestaande profiel respecteert.

Klik hier voor meer over het ontwerp op onze site.

07 AUGUSTUS 2014

kinderen denken en bouwen mee aan speelobjecten

In het kader van de Triënnale Lingezege denken en bouwen kinderen mee aan de speelobjecten over de Poel in de Karaktervolle Plek Bemmel

Normal_web_img_2999

De workshop met de kinderen, georganiseerd in samenwerking met bureau Niche, was gericht op de invulling met speelelementen. Met groot enthousiasme en vol fantasie werden zand, takken, houtjes gemodelleerd. Op 13 september vinden in het kader van de Landschapstriënnale Lingezege 2014 opnieuw activiteiten voor kinderen plaats rondom De Poel (zoals de Karaktervolle Plek in Bemmel tegenwoordig heet).

Klik hier voor meer informatie over De Poel en de Landschapstriënnale.
Klik hier voor meer informatie over dit project op onze site.

09 JULI 2014

Ontwerpstudie Designing Transid Oriented Design : Kansen voor de Zaancorridor gepresenteerd

Gedurende een half jaar hebben 10 professionele ontwerpteams en 5 studententeams van de TU Delft gewerkt aan een verbeeldingsslag voor 5 OV-knooppunten langs de Zaancorridor.

Normal_klein_tod-10-vanaf-de-brug

Met een team van KORTH TIELENS architecten, journalist Anik See, TNO Mobility en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten bogen we ons over de ruimtelijke problematiek en de kansen voor TOD van het knooppunt Krommenie-Assendelft. Op 18 juni werden de eindresultaten gepresenteerd aan onder andere NS, Provincie en gemeenten.
De resultaten worden gebundeld in een boek dat in het najaar wordt gepresenteerd.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 12 november in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Klik hier voor meer over de Zaancorridor op onze site.

Een verslag van de eindpresentatie leest u op: www.dearchitect.nl

02 JUNI 2014

Uitvoering grootste plein van Leidsche Rijn Centrum van start

Het Berlijnplein, op het dak van de A2, is de grootste openbare ruimte van het toekomstige centrum: 85 × 500 meter.

Normal_2014-06-02-lrc-berlijnplein-p1020940-lichter-klein

Het plan is opgebouwd uit een reeks ruimten met verschillend karakter. Zo wordt met de oude perronkappen van het station Utrecht een markthal gebouwd, ligt in het hart een cultuurplein (waar CineMec een bioscoop bouwt) en komt voor het bedieningsgebouw (met podium) een grasveld.
De aanleg begint binnenkort. Op de tunnel staan de pakken natuursteen al klaar.
Deze ontwikkeling loopt vooruit op de bouw van de eerste fase met 130 winkels, horeca, dienstverlening, kantoren en 734 appartementen (door a.s.r. vastgoed en Vesteda) die 20 juni start.

28 APRIL 2014

Aanleg Stadstuin Kempkensberg in Groningen bijna klaar en wordt al gebruikt, zie onderstaande bericht.

Normal_2014-04_groningen

“Vanmiddag heb ik in mijn lunchpauze genoten van het uiteindelijk resultaat van het door u geplande tuinontwerp. Een lust voor het oog om al de tulpenvarianten te bewonderen en ook de bloeiende struikbomen. De waterbassins scheppen een rustgevend element maar tevens een nieuw ontmoetingspunt voor collega’s. Al met al een ware aanwinst voor dit bijzondere kantoorgebouw in Groningen.”

Als ontwerper is het fijn om zo’n reactie te krijgen. Dat zo langzamerhand de werkelijkheid op het plan gaat lijken is na alle inspanning plezierig, al moet het allemaal nog flink groeien. Bovenal is het goed te horen dat de Stadstuin nu daadwerkelijk gebruikt kan worden en dat de beoogde functie tot ontwikkeling komt.
De Stadstuin bij het Rijkskantorencomplex Kempkensberg combineert twee voor de beleving belangrijke aspecten: het heeft de geborgenheid van een tuin en de openbaarheid van het stedelijk leven.

Klik hier voor het project Stadstuin Kempkensberg op deze site.

25 MAART 2014

Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014 voor Strandeiland Harderwijk

Eens in de twee jaar reikt de provincie de prijs uit aan een aansprekend project, dat op inspirerende manier vorm geeft aan Gelderland.

Normal_2014-03-gelderse_prijs3

Decennialang heeft Harderwijk zich van het water afgekeerd. Het Dolfinarium groeide uit tot een grote attractie, inclusief een enorm parkeerterrein voor de stadspoorten. Met het grote project Waterfront, waarvan het Strandeiland de voorhoede is, wordt de relatie met het water hersteld. Het Strandeiland voegt een nieuw stedebouwkundig element toe aan de rand van het historische stadshart: stadsgezicht, boulevard, weidsheid en informele sfeer komen samen.
Het juryrapport spreekt over het ‘in bestaand stedelijk gebied, met durf en elan, lucht en ruimte voor beleving creëren’. Het Strandeiland is ‘een eigentijdse en tegelijk tijdloze oplossing om de relatie tussen stad en water te herstellen, …. een mooie en bruikbare plek’.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt sinds de Europese aanbesteding in 2005 voor het consortium van Synchroon, TBI en Boskalis aan het Waterfront. We maken het plan voor de openbare ruimte van het Strandeiland, het Dolfinariumeiland, de Boulevard en de kop van de Stadswerven.

28 FEBRUARI 2014

Golvende Brug in Beukenhorst Zuid - Hoofddorp in de schemering

De Golvende Brug aan de Taurusavenue legt een directe verbinding tussen het station van Hoofddorp en Beukenhorst Zuid en Park 20/20. Komende vanaf het station maakt de brug twee routes mogelijk en heeft daardoor een uitwaaierende vorm.

Normal_2014-02-hoofddorp-golvende-bruga

De twee lijnen van de brug in het platte vlak worden verstrekt door een verticale beweging. De boog voor de fietsers wordt versterkt door een lichte bolling, terwijl de voetgangers juist door een lichte holling dichter bij het water worden gebracht.
De Golvende Brug heeft een kenmerkende vloeiende, sierlijke vorm. De reling van de brug geeft bijzondere uitdrukking aan de plek: wanden van roestvast staal die door een perforatie het patroon van boomtakken zichtbaar maakt. Het is het karakteristieke beeld van de bomen langs de Geniedijk die zich aftekenen tegen de polderlucht. LED-verlichting zorgt voor een feeërieke aanblik in de avond.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de openbare ruimte van het kantorengebied, inclusief alle bruggen en de Groene wand langs de vaart.

20 JANUARI 2014

Winnend plan voor herstel kustbatterij Raversijde te Oostende wordt gerealiseerd.

Normal_2014-01_oostende

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen worden de verdedigingswerken uit de Eerste Wereldoorlog aangepakt. Zij kozen voor het veelzijdige en integrale ontwerp van de samenwerking van aNNo architecten, scenografe Terenja van Dijk en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.
Vanwege de belangrijke aspecten: Informatie, Reflectie, Beleving en Interactie met het landschap is een nieuw parcours tussen de overblijfselen uitgezet. Naast restauratie van bunkers, verblijven en loopgraven wordt het terrein heringericht en worden bijzondere objecten, zoals de Barbara bronnen hersteld. De ligging in de eerste duinenrij langs het strand geeft het landschap een uniek karakter, dat in het ontwerp wordt versterkt.

www.terenjavandijk.net
www.annoarchitecten.be

20 DECEMBER 2013

Kunstwerk als sluitsteen voor de bouw van Rijkskantorengebouw La Defense in Almere

Normal_2013-12-20-klein-katzir_112013_0159_148---version-2

Het kunstwerk van Ram Katzir ‘ Where Thoughts Are’, is ontstaan in samenwerking met LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en reageert op de bijzondere reflecties van het gebouw van architect Ben van Berkel / UNstudio. Grind vormt een zachte deken die het hof bedekt. Door de bijzondere textuur en de geluiddempende werking draagt het grind bij aan de vervreemdende atmosfeer die het kunstwerk oproept.

www.ramkatzir.com
www.unstudio.com

11 NOVEMBER 2013

Vacatures bij LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten gesloten

Normal_2013-11-11_vacature

07 NOVEMBER 2013

Golvende Brug in Beukenhorst Zuid - Hoofddorp geplaatst

Normal_2013-11-06_brug_ovotonde

De brug voor fietsers en voetgangers aan de Taurusavenue is in uitvoering. De Golvende Brug legt een directe verbinding tussen het station van Hoofddorp en Beukenhorst Zuid en Park 20/20. Komende vanaf het station maakt de brug twee routes mogelijk en heeft daardoor een uitwaaierende vorm: een uitnodigend gebaar. De beweging naar rechts is een fietsstrook die vloeiend afbuigt om aan te sluiten op het fietspad langs de Taurusavenue. De lijn rechtdoor brengt de voetganger naar het entreeplein van Park 20/20 en het hotel dat binnenkort wordt gebouwd. De verbreding van de voetbrug aan het eind zorgt voor de aansluiting met de eerder afgebogen fietsstrook, zodat de voetganger ook een goede aansluiting heeft op het trottoir langs de Taurusavenue.
De twee lijnen van de brug in het platte vlak worden verstrekt door een verticale beweging. De boog voor de fietsers wordt versterkt door een lichte bolling, terwijl de voetgangers juist door een lichte holling dichter bij het water worden gebracht.
De Golvende Brug heeft een kenmerkende vloeiende, sierlijke vorm. De reling van de brug geeft volgt de vorm en geeft bijzondere uitdrukking aan de plek. Deze bestaat uit wanden van roestvast staal. Door een perforatie wordt een patroon van boomtakken zichtbaar; een karakteristiek beeld van de bomen langs de Geniedijk die zich aftekenen tegen de polderlucht. LED-verlichting zorgt voor een feeërieke aanblik in de avond.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwerpt de openbare ruimte van het kantorengebied, inclusief alle bruggen en de Groene wand langs de langs de vaart.

Zie ook
artikel Cobouw 29-10-2013
website Volker Staal en Funderingen
Beukhorst Zuid

22 OKTOBER 2013

Boeiende en aangename excursie naar Marseille.

Normal_2013-10-22_bureau_excursie

Nieuwsgierig naar de invloed van de status Culturele Hoofdstad heeft LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten een lang weekend in Marseille rond gekeken.
Een weergaloos spiegelend plafond van Norman Foster aan de haven verleidt tot het onderzoeken van de reflectie. Zo nodigt het paviljoen de bezoeker ook uit tot interactie.

16 SEPTEMBER 2013

Winnend ontwerp voor de brug Vechterweerd te Dalfsen

Normal_2013-06-18_dalfsen

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft in samenwerking met ELJA Beton- en Waterbouw het winnende ontwerp gemaakt voor het Ruimte voor de Rivierproject Vechterweerd. Ter verbetering van de doorstroming bij hoogwater wordt de dam, waarop de weg door de uiterwaard loopt, vervangen door een brug. De brug slaat de verbinding tussen de dijk en het sluiseiland op rustige en luchtige wijze: een strakke lijn die het landschap nauwelijks beroerd. Samen met constructeur en uitvoerder is gezocht naar een optimum tussen de rankheid van het kunstwerk in relatie met de openheid van het landschap. De combinatie van staal en beton, elk materiaal geselecteerd vanwege de benodigde eigenschappen, geeft een eigentijdse uitstraling. Door de flanken van het dek uit roosters te maken, valt meer licht en water onder de brug. Het gras loopt daardoor verder door: uitnodigend voor flora en fauna, maar ook esthetisch aangenaam.

De komende maanden wordt het ontwerp uitgewerkt, zodat de brug voor het volgende hoogwaterseizoen gereed is.

10 JULI 2013

Ruimte voor de Rivier bij Veessen en Wapenveld gewonnen

Normal_2013-07-01_veessen_wapenveld_diagram_b

Het consortium IJsselweide (Boskalis, Van Hattum en Blankevoort, Witteveen en Bos, ZUS en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten) gaat de komende jaren een hoogwatergeul maken door de aanleg van twee 8 kilometer lange dijken. Voor de verbinding over de hoogwaterzone worden twee bruggen van 800 meter gebouwd, waarvan een met kleppen als inlaatwerk is voorzien. Een van de begeleidende maatregelen is een 80 ha. grote landschapszone met bijzondere ecologische en recreatieve waarden.
Lodewijk Baljon is tevens supervisor Ruimtelijke Kwaliteit.

11 JUNI 2013

Bijzondere watertafel voor het Reykjavikplein, het eerste plein van het Centrum van Leidsche Rijn

Normal_2013-05-27_watertafel_lrc

In China wordt de laatste hand gelegd aan de 7 meter lange granieten watertafel voor het Reykjavikplein. Dit plein wordt de noordelijke aansluiting op het station Leidsche Rijn Centrum. In de ruimte staan – losjes geordend – verschillende objecten, die uitnodigen tot verblijf en het verkeer in goede banen leiden: oplichtende langgerekte zitelementen van translucent beton, lichtmasten, bomen en de watertafel. De elementen geven het plein overdag en ’s avonds een extra sprankeling. Overdag is er het verfrissende effect van de watertafel en ’s avonds de sprankeling van oplichtende zitelementen. De elementen zijn door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten specifiek voor dit project ontwikkeld in samenwerking met het Projectbureau Leidsche Rijn, Rots Maatwerk en GSO Development.

13 MEI 2013

Kantorenpark Spielberk te Brno heeft een BREEAM primeur

Kantorenpark Spielberk te Brno heeft primeur: eerste BREEAM excellent certificering voor gerealiseerd project op het Europese vasteland.

Normal_2013-05-brno-breeam-03

Aan de voet van de binnenstad van Brno, Tsjechië, is de afgelopen jaren een kantorenpark met winkels en restaurants door CTP Invest ontwikkeld, naar een ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en Studio Acht (Rotterdam en Praag).
Eerder is het project, aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen, de parkatmosfeer met centrale waterpartij en de directe aansluiting op de binnenstad, verkozen tot Best Business park 2011.

10 APRIL 2013

Voorbelasting Park Triangel in Waddinxveen van start

Normal_2013-04-10_waddixveen

De contouren van het stedebouwkundigplan fase 1A van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten zijn inmiddels zichtbaar. De gewenste informele, geborgen sfeer van het dorpse wonen is, ten behoeve van een efficiënte verkavelingwijze en parkeeroplossing, vertaald met het vocabulaire van de tuinwijk. Het parkeren is terug gedrongen in de bouwblokken, waar het in een groene setting een herkenbare plaats krijgt. Het laat ruimte in de straten voor groen, spel en ontmoeting. Het plan is in samenwerking met Mulleners+Mulleners architecten ontworpen voor de GEM van gemeente en Bouwfonds.

Park Triangel is met 2700 woningen een aanzienlijke uitbreiding van Waddinxveen. De komende jaren vullen woningen met bijbehorende voorzieningen de driehoek tussen de Tweede Bloksweg en het spoor (met station aan de Rijn Gouwe Lijn). Aan deze hoofdvorm ontleent de wijk zijn naam.

03 MAART 2013

Tweede fase I Park City in Daegu (Zuid Korea) gepresenteerd in Seoul.

Normal_2013-03-11_korea

Na de succesvolle verkoop van de eerste fase (1.300 appartementen) is het aansluitende gebied met meer dan 2.100 appartementen en bijbehorende voorzieningen aan de beurt. Het landschap en de bebouwing zijn integraal ontworpen door de samenwerking van UNstudio en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten voor Hyundai Development Corporation en onlangs in Seoul gepresenteerd. De appartementen blokken vormen een reeks van grote hoven, die met als onderwerp ‘gezondheid’ thematisch verscheiden zijn uitgewerkt: voeding, beweging en ontspanning. De gevels krijgen karakter door een bijzonder kleurenschema, dat ook zijn weerslag heeft op de inrichting van de buitenruimte. Dat is onder meer zichtbaar in de multifunctionele promenade, die als een verbindende beweging door de hoven loopt. Het hart van het complex is vormgegeven als dennenbos met een verkoelende beek en plekken voor natuurlijk en uitdagend spelen. Onder het gehele gebied ligt een parkeerkelder voor 2.500 auto’s.

30 JANUARI 2013

Uitvoering stadstuin Kempkensberg in Groningen nadert

Normal_2013-02-15-ibg-photo-3-_2_

Aan de voet van de kantoortoren (architect UNstudio) voor Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst is het dak van de parkeerkelder gesloten. Hierop start binnenkort de aanleg van een bloemrijke tuin, waterpartij, paden en terrassen. Samen vormen ze een openbaar toegankelijke stadstuin van een hectare groot. In de daktuin zullen onder meer 45.000 vaste planten worden gepoot.

21 DECEMBER 2012

Handelskade Nijmegen in aanbouw

De damwand is geslagen, de palen zijn geheid, de contouren van de Handelskade worden zichtbaar.

Normal_2012-12-nijmegen-handelskade

Hier wordt het eerste deel van het Waalfront, waarvoor Lodewijk Baljon samen met Liesbeth van der Pol het Masterplan ontwierp, realiteit. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt ook de openbare ruimte uit.

15 NOVEMBER 2012

Workshop Leidsche Rijn Centrum - Utrecht

Rond de maquette van de kern van Leidsche Rijn Centrum schaarden zich alle ontwerpende disciplines, de ontwikkelaars en het projectbureau, om zij aan zij het plan weer een stap verder te brengen.

Normal_2012-11-23_lrc_l1100623

Het kernwinkelgebied vormt het eerste deel van het centrum, opgebouwd uit bouwblokken van woningen, winkels, bibliotheek en andere voorzieningen, straten en pleinen met terrassen en markt.

Klik hier voor het project Leidsche Rijn Centrum op deze site.
Klik hier voor meer informatie over het project op de site van de Gemeente Utrecht.

15 OKTOBER 2012

Het Verhaal van Nederland / Het Verhaal van het Landschap

Lodewijk Baljon is één van de gesprekspartners in Het Verhaal van het Landschap. Dit is het startsymposium van de 3-delig reeks Het Verhaal van Nederland, dat plaats zal vinden op 20 oktober 2012 in Paradiso Amsterdam.

Normal_12-10-flyer-het-verhaal-van-nederland_web

In ‘Het Verhaal van Nederland’ worden in lezingen, presentaties, gesprekken en op film op drie schalen – landschap, gebouw, stad – verbanden gelegd tussen architectuur en de kunsten, met het accent op literatuur. Schrijvers, architecten, landschapsarchitecten, kunstenaars en cineasten geven lezingen en gaan met elkaar in gesprek. Bouwkundestudenten van de TU Delft leveren een inhoudelijke bijdrage aan elk van de drie symposia.

Andere gesprekspartners zijn: cineast/schrijver Peter Delpeut, docent Bouwkunde Klaske Havik, architect Judith Korpershoek, journalist/schrijver Tracy Metz, architect Lieke Sauren, landschapsarchitect Jan Maas, schrijvers Dirk van Weelden en Frank Westerman, kunsthistoricus Maartje vd Heuvel, Wild Wife Adventures (Tosca Niterink en Anita Janssen) & Writing places (platform van (oud) studenten TU Delft). Dagvoorzitter is Wijnand Galema.

Het Verhaal van Nederland is een productie van Verstegen & Stigter en wordt gerealiseerd met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, TU Delft en de Van den Berch van Heemstede Stichting.

03 OKTOBER 2012

Informatieavond Definitief Ontwerp de Dobbelsteen in Sittard

Op 19 september 2012 werd de publiekspresentatie over het definitieve ontwerp voor De Dobbelsteen in Sittard druk bezocht.

Normal_12-10-03-sittard-vogelvlucht

Via deze link kunt u enige afbeeldingen en 3d-animaties bekijken.
Kijk voor meer informatie over dit project op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

04 SEPTEMBER 2012

Boswonen in ENKA Ede

De eerste woningen van deelgebied E noordoost hoek op het voormalige ENKA terrein in Ede zijn opgeleverd.

Normal_enka-ede-boswonen

Het gebied onderscheidt zich van de rest van het ENKA terrein door het bos van volwassen bomen. De verkaveling en ontsluiting is zo opgezet dat een belangrijk deel van de bomen kan blijven staan en zo een bijzonder woonmilieu kan worden gerealiseerd. De (vrije kavel) woningen domineren niet het beeld, maar zijn te gast in deze omgeving.

22 AUGUSTUS 2012

Stem op de Groene Kade Beukenhorst Zuid van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten!

Groene Kade Beukenhorst Zuid dingt mee naar de Green Building Award 2012. Een prijs voor de meest bijzondere en innovatieve daktuin of groene gevel.

Normal_groene-wand-beukenhorst

Uit een lijst van geselecteerde projecten bepaalt het publiek welke projecten genomineerd worden. Tot en met vrijdag 31 augustus kunt u op ons stemmen via deze link.

De Groene Kade ligt langs de centrale vaart in Beukenhorst Zuid. Dit hoogwaardige werkgebied bij station Hoofddorp wordt ontwikkeld volgens het Cradle-to-cradle concept. In onderlinge samenwerking hebben Van der Tol, ZinCo Benelux en LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten speciaal voor dit project een uniek gevelbegroeiingssysteem ontwikkeld in de vorm van een korfconstructie, die een eenvoudige stalen civiele damwand verlevendigt met verticaal groen.

25 JULI 2012

Strandeiland Harderwijk, eerste stap in de transformatie van het Waterfront, in uitvoering.

Het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten wordt gerealiseerd door een consortium van Synchroon, Koopmans en Boskalis.

Normal_harderwijk-strandeiland_img_9470

Binnenkort kunnen de bewoners van Harderwijk genieten van een openbaar strand aan het Veluwemeer. Later volgen de aanleg van Boulevard en haven, zodat stadsmuren en Vischpoort weer aan het water komen te liggen.

Link: www.waterfrontharderwijk.nl.

18 JUNI 2012

Geselecteerd voor ontwerpprijsvraag zuidelijke entree tot het centraal station van Antwerpen.

Het team van Posad, LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten, atelier ASA en IV infra is een van de vijf die een ontwerp maken voor het openbaargebied dat de verbinding moet vormen tussen het centraal station en de wijk de Kievit in Antwerpen.

Normal_kievit-235776

Na de transformatie van het station heeft de stad de ambitie met een aantrekkelijke publieke ruimte en verschillende nieuwe bouwblokken het station hecht in de omliggende wijken te verankeren.

Zie ook architectenweb.

19 APRIL 2012

Bijdrage Lodewijk Baljon aan CROW-werkgroep Infrastructuur en bomen afgerond

Met de nieuwe publicatie ‘Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen’ biedt CROW praktische oplossingen voor de schaarse openbare ruimte.

Normal_stationsplein-apeldoorn_boomspiegel-03

Met de nieuwe publicatie ‘Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen’ biedt CROW praktische oplossingen voor de schaarse openbare ruimte. Hoe combineer je hierin kabels en leidingen, verhardingen, lichtmasten en bomen efficiënt? En hoe hou je voldoende rekening met raakvlakken tussen alle betrokken disciplines? Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. De publicatie geeft hiervoor praktijkgerichte informatie, met onder meer:

– een reeks oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten;
– checklists voor het integrale ontwerpproces en de speelruimte in de ontwerpen;
– een overzicht van beschikbare technieken en maatregelen, met praktijkervaringen;
Meer informatie over deze publicatie.

8 mei, op de CROW Levende Stad bijeenkomst, zal Lodewijk Baljon spreken over ‘Infrastructuur en bomen’.

08 MAART 2012

Ontwerp openbare ruimte Leidsche Rijn Centrum Noord

Nu het Voorontwerp voor de openbare ruimte van het noordelijk deel is goedgekeurd kunnen we, in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn, beginnen met het Definitief Ontwerp.

Normal_2012-03-lrc-noord

Het ontwerp, op basis van het stedebouwkundigplan van bureau Rijnboutt, omvat onder meer een stationsplein en, in het hart, een groen plein. Drie onderdoorgangen onder het spoor vormen de verbinding met Leidsche Rijn Centrum Kern, waarvoor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten eveneens de openbare ontwerpt.

20 FEBRUARI 2012

Omvorming Uilenstede tot campus kan van start door subsidie van € 5 miljoen

De gemeente Amstelveen ontving onlangs de maximaal haalbare subsidie van € 5 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte van campus Uilenstede.

Normal_2012_02_aus

Dankzij de subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol wordt het mogelijk om het gebied van Uilenstede integraal en duurzaam te verbeteren en een herkenbare en hedendaagse campus te laten ontstaan. Een omgeving waar de bewoners en gebruikers van Uilenstede kunnen ontmoeten, ontspannen, studeren en recreëren.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft in 2009 een visie voor het gebied ontwikkeld, waarbij een sterke identiteit voor de campus is geschetst. De afgelopen maanden is, in samenwerking met de bewoners en de gemeente, gewerkt aan het inrichtingsplan. Ook de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO zijn bij het plan betrokken. Uilenstede wordt een groene campus met ruimte voor de verschillende aspecten van het studentenleven. Het plan legt het accent op gebruik, herkenbaarheid en routing.

Met enkele stedebouwkundige doorbraken wordt het centrum uit het isolement gehaald, zodat het als levendig hart kan functioneren. Reorganisatie van het parkeren van auto’s en fietsen schept ruimte en overzicht. Door de campus loopt een hoofdroute als rode draad, verrijkt met multifunctionele objecten en verbonden met markante entrees.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt het ontwerp de komende maanden uit, zodat aan het eind van het jaar de spade de grond in kan.

20 JANUARI 2012

Presentatie Voorlopig Ontwerp de Dobbelsteen in Sittard

Op 31 januari 2012 worden in de Schouwburg van Sittard de plannen gepresenteerd voor de Dobbelsteen. Dit is het sleutelproject van Zitterd Revisited, waarin het vestingklimaat van het oude en het nieuwe centrum wordt versterkt.

Normal_2012_01_sds_dobbelsteen

Op deze locatie komen onderwijs, cultuur en commerciële functies bijeen. LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwikkelt in samenwerking met de betrokken partijen en ontwerpers (Jo Coenen & Co Architects, Rapp+Rapp, Jeane Dekkers Architectuur) de openbare ruimte in en rond het nieuwe culturele centrum. De opgave omvat het Cultuurplein, het aanliggende Schootsveld, de Rijksweg Noord en de verbindende winkelstraat. Ook wordt onderzocht of de beek, nu in een lange duiker weggestopt, weer in een zichtbaar profiel kan stromen.

19 OKTOBER 2011

Masterplan voor Herinneringspark Vlaanderen vordert.

Ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog van 2014-2018 wordt het landschap van de Vlaamse Westhoek onderhanden genomen.

Normal_2011-10_vhp_ii

Het Masterplan zal bestaande monumenten, relicten en sites verbinden en inzicht geven in de manier waarop het landschap bepalend was voor het verloop van de oorlog. Het Herinneringspark zal ruimte geven aan een hedendaagse herinnering, betekenis en reflectie. Op de foto wordt de markering van het niemandsland onderzocht met behulp van proefopstellingen. Het Masterplan wordt in opdracht van de Vlaamse overheid ontworpen in samenwerking met Jeroen Geurst, Terenja van Dijk, Jan de Graaf, Johan Meire en Pieter Uytenhove.

Op dinsdag 25 oktober, om 20.00, geven Jeroen Geurst en Lodewijk Baljon lezingen over dit onderwerp in het Vlaams Architectuurinstituut, Kunstcampus de Singel in Antwerpen.

10 OKTOBER 2011

Feestelijke start gebiedsontwikkeling Noorderhaven in Zutphen.

De transformatie van het industrieterrein De Mars tot een bij de binnenstad aansluitend stedelijk woon- en werkgebied begint rond de te graven Noorderhaven.

Normal_2011-10_zutphen

Met 2000 vlaggen heeft kunstenaar Just de Wijs de contouren van de haven aangegeven.
De herbestemming van het gebied is ontworpen door KCAP (stedebouw) en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten (openbare ruimte).

zie ook: www.Noorderhavenzutphen.nl en www.KCAP.eu

22 SEPTEMBER 2011

Lezing en workshop tijdens I Maestri del Paesaggio in Bergamo

Onlangs gaf Lodewijk Baljon een lezing en workshop in het decor van de Citta Alta van Bergamo in het gastvrije Italië.

Normal_2011-09_italie

Een selectie van Europese landschapsarchitecten maakten het een aangenaam en boeiend weekend. De workshop vond plaats in een zaal van de bibliotheek die geheel gewijd is aan de 16e eeuwse dichter Torquato Tasso. De workshop ‘The essence of Gardening’ had als thema het tot uitdrukking brengen van opvattingen over tuinieren. De lezing ‘Landscape for Living’ ging over de landschapsontwikkeling ten dienste van verstedelijking.

30 AUGUSTUS 2011

Timorplein, nieuwe openbare ruimte in Amsterdam

Rond de voormalige ambachtschool, waarin bioscoop, theater, restaurant en hotel zijn gehuisvest, vervult nu ook het plein een levendige functie in de Indische buurt.

Normal_1026-timorplein

Kenmerkend is de lange granieten sculptuur die over het plein slingert; afwisselend bank, keermuur, trap en terras. Het object verbindt de diverse wijzen van gebruik en vormt een afscheiding waar nodig.

30 JUNI 2011

Vacature bij LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Normal_2011-06_vacature_c

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten te Amsterdam heeft ruimte binnen het team van 10 mensen voor een gedreven ONTWERPER op het gebied van de landschapsarchitectuur en de inrichting van de openbare ruimte. De functie biedt de mogelijkheid om verder door te groeien.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft zich de afgelopen 25 jaar onderscheiden in een grote diversiteit van opgaven op verschillend schaalniveau. Op basis van heldere analyses zoekt het bureau creatieve oplossingen voor het ontwerpen van de inrichting van het stedelijk gebied, infrastructuur en stedebouw, terreininrichtingen bij gebouwen, parken en tuinen – in binnen- en buitenland.

Profiel:

- minimaal 5 jaar relevante werkervaring in complexe projecten van ontwerp tot en met realisatie

- affiniteit met stedebouw

- zelfstandig en in teamverband kunnen werken

- communicatief, zowel binnen als buiten het bureau

- uitstekende presentatietechniek

- computervaardigheid (acad en adobe-paketten)

- oog voor detail en technisch inzicht

- goede beheersing van de Nederlandse taal

Sollicitatie met motivatie, cv en portfolio vóór maandag 18 juli richten aan:

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

t.a.v. Robert van der Horst

Postbus 1068

1000 BB Amsterdam

robert@baljon.nl

www.baljon.nl

01 JUNI 2011

Voorlopig Ontwerp Campus Uilenstede gepresenteerd aan klankbordgroep

In overleg met de betrokkenen wordt de Visie van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten voor de Campus Uilenstede uitgewerkt.

Normal_2011_06_aus-web_c

Het ontwerp maakt van het gebied een open en dynamische studentencampus, waar wonen, ontmoeten, bezoeken en sport samengaan.

De nieuwe maaiveldinrichting besteedt extra aandacht aan de identiteit van de campus. In het hart van de verschillende deelgebieden markeren rood gekleurd en opvallend gevormd meubilair de hoofdpaden en de entrees. Vanaf de tram/metrohalte krijgt, met een nieuwe verbindingsbrug, de campus een duidelijke hoofdentree.

Het centrumgebied dateert uit de jaren 60, ligt geïsoleerd en is onaantrekkelijk. Met behulp van enkele doorbraken komt het plein goed verbonden centraal in de campus te liggen. Het plein zal aanvullende voorzieningen krijgen en een passende inrichting.

23 MAART 2011

Start uitvoering gebiedsontwikkeling De Mars in Zutphen

De grote transformatie van het industriegebied aan de IJssel krijgt een directe verbinding met de binnenstad door onderdoorgangen van het spoor.

Normal_2011-03_zdm

Door het graven van een nieuwe haven wordt de relatie met de rivier versterkt. Het wordt een gemengd stadsgebied met duizend woningen, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen. Het stedebouwkundig plan is door KCAP ontworpen en in samenwerking hebben we het landschapsplan, een weefsel van lanen, straten, pleinen en hoven gemaakt en vormen we het kwaliteitsteam.


zie ook www.noorderhavenzutphen.nl/

01 MAART 2011

Tweede leven beuken Klokkenberg Breda

Op Landgoed de Klokkenberg zijn onlangs 47 beuken verplant.

Normal_2011-03_bkl

De beuken belemmerden het zicht op het monumentale Sanatoriumgebouw. De beuken maken geen onderdeel uit van de oorspronkelijke aanplant, naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect Bijhouwer. De bomen verplant naar de oostzijde van de Laan van Schoondonk. De bestaande laan wordt zo verlengd tot aan de Mark waar een nieuwe fietsbrug gepland staat.

Het landschapsplan is een onderdeel van het rijksprogramma Mooi Nederland.

De bomen zijn verplant door de Koninklijke Ginkel Groep.

03 JANUARI 2011

Herinneringspark van de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse Westhoek gekozen

Aanleiding voor het Herinneringspark is de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018.

Normal_2011-01-vhp

Het landschapspark zal ruimte geven aan een hedendaagse herinnering, betekenis en reflectie. Het zal bestaande monumenten, relicten en sites verbinden en inzicht geven in de manier waarop het landschap bepalend was voor het verloop van de oorlog.

Het concept bestaat uit een netwerk van strategische punten uit de oorlog, de points of view die vaak samenvallen met uitzichtpunten in het landschap. Elke bezoeker zal een eigen keuze kunnen maken uit verschillende routes en verhaallijnen. Een landschappelijke scenografie zal de ervaring van de bezoeker versterken doordat het overdragen van kennis verbonden wordt met momenten van inleving en reflectie. Het Herinneringspark zal ook ruimte bieden aan bijzondere evenementen die verwijzen naar cruciale gebeurtenissen tijdens de oorlog.

07 DECEMBER 2010

Kennisplein op campus Universiteit Twente vordert.

Normal_2010_12_euk_droogloop

Een grote droogloop geeft beschutting aan de centrale ruimte tussen de gebouwen van onderwijs en onderzoek. De vloer bestaat hoofdzakelijk uit halfverharding: het grootste aaneengesloten vlak van Stabilizer in Nederland. Rode sculpturaal gevormde kunststof banken bieden zitgelegenheid.
De aanleg van de eerste fase is bijna klaar.

12 NOVEMBER 2010

Groen kleurt damwand in duurzaam kantorenpark Hoofddorp

Normal_2010_11_hbz_groene_kade_b_

Het hoogwaardige werkgebied Beukenhorst Zuid bij station Hoofddorp wordt ontwikkeld volgens het Cradle to Cradle concept. Langs de centrale vaart is een eenvoudige stalen damwand verrijkt met verticale beplanting. Het is onderdeel van de terreininrichting en de bruggen die door ons zijn ontworpen. Fotograaf: Margo Oosterveen.

13 OKTOBER 2010

bureau excursie BALJON 2010

Normal_2010_10_bro_excursie_2010

Tijdens de bureau excursie van dit jaar is naast Antwerpen een groot aantal eigen projecten in eigen land bezocht. Op de afbeelding de daktuin van het Hilton Hotel in Den Haag waar water refereert aan de zee en de architectuur van het gebouw weerspiegeld.

16 SEPTEMBER 2010

genomineerd voor Best Private Plots 2010!

Normal_2010_09_adb_nominatie_best_private_plots

Onze privétuin in Aerdenhout is genomineerd voor de ‘best private plots 10 – Die besten Gärten 2010’. Het finale jury-oordeel zal plaatsvinden op vrijdag 24 september, de dag voor de award ceremonie. De lijst van nominaties is hier online te bekijken.

05 JULI 2010

stukje Leidsche Rijn Centrum uitgevoerd voor kunstwerk

Normal_2010_07_lrc_opening_kunstwerk

Op zaterdag 19 juni jongstleden is het kunstwerk van kunstenaarsduo Berkman en Janssens feestelijk geopend. Het kunstwerk heeft een plaats gekregen in Park Leeuwesteyn aan de rand van het toekomstige centrum van Leidsche Rijn, wat voor deze gelegenheid vast is uitgevoerd.

05 JULI 2010

Roel keurt natuurstenen bank voor Timorplein in China

Normal_2010_06_atp_roel_in_china

Recent is onze medewerker Roel van Wees, samen met Christian ter Hedde van Rots Maatwerk bv, afgereisd naar China om de laatste hand te leggen aan de bank en een eindcontrole uit te voeren. De bank is van graniet en zal worden geplaatst op het Timorplein te Amsterdam.

05 JULI 2010

met STUDIO SK nipt 2e in competitie voor OV Knoop in Tilburg

Normal_2010_04_tovk_2de_bij_ov_knoop

Het veel omvattende plan schept een overzichtelijke stedelijke ruimte waar alle vervoersvormen samen komen. Het plan dat één integraal toekomstbeeld schetst is runner-up in de meervoudige opdracht.

De visie focust op verkeerskwaliteit en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, waarin zichtlijnen en logistieke routing sterk met elkaar verweven zijn. De publieke ruimte vormt de verbindende schakel tussen alle omringende programmaonderdelen. Het beeld en karakter van de buitenruimte roept een associatie op met de zandgronden in de directe omgeving. De vloeiende vormen begeleiden perfect de looplijnen maar refereren ook naar de stuifduinen, zowel in vorm als in kleur.

Het filmpje is te bekijken op YouTube.

04 MEI 2010

Vacatures bij LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten!!!

Normal_2010_04_bro_groepsfoto

Voor de aanvulling van ons team zoeken wij:

een ervaren landschapsarchitect/ projectleider

-landschapsarchitect met affiniteit met stedebouwkundige processen
of stedebouwkundige met kennis van de inrichting van de openbare ruimte
-gedreven ontwerper
-leider in complexe processen.

een planuitwerker/ assistent ontwerper

-technisch ontwerper buitenruimte met gevoel voor vormgeving
of landschapsontwerper met kennis van detaillering
-uitwerken van ontwerpschetsen in alle projectfasen tot in detail
-handige AutoCad-tekenaar met ervaring in presentatieprogramma’s
-minimaal 1 jaar ervaring.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Baljon of Robert van der Horst.

Sollicitaties graag voor 30 mei via e-mail, met een portfolio, naar Robert van der Horst

04 MEI 2010

German Design Prize voor Stationsplein Apeldoorn

Normal_2010_03_bro_german_design_prize

Na de Dutch Design Award in 2008 hebben ook onze oosterburen het Stationsplein in Apeldoorn beloond met een prijs. Het plein heeft namelijk de German Design Award 2010 gekregen!


opdrachtgever Forumpark:
gemeente Apeldoorn, BAM Vastgoed en Heijmans Vastgoed
ontwerp 1999 – 2006,
realisatie 2005 – 2008

16 NOVEMBER 2009

'Mijn Eigen Woonidee', Homeruskwartier Almere door naar volgende ronde

Normal_2009_11_ahk-vlek-i-totale-plankaart

De inzending voor Vlek I van Almere Homeruskwartier is uitgenodigd voor de volgende fase in het ontwikkelingsproces.
De commissie concludeert dat ‘Mijn Eigen Woonidee’ ten aanzien van het mede-opdrachtgeverschap een kansrijke poging is om mensen vanaf vroeg stadium te betrekken bij het tot stand komen van de woonomgeving en zeggenschap te geven over de eigen woning. De inzending kwam tot stand in opdracht van Heutink Projectontwikkeling en in samenwerking met INBO Drachten.

05 NOVEMBER 2009

Special over bureau in Koreaans magazine Landscape World

Normal_2009_10_bro_artikel_lw

Na onder andere Michel Corajoud en PARKKIM was het deze maand tijd voor een special over LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten in het Koreaanse magazine Landscape World. Bekijk hier het hele artikel.

16 OKTOBER 2009

landgoed De Klokkenberg in de prijzen bij Mooi Nederland

Normal_2009_10_bkl_plattegrond

Het landschapsplan is een van de meest aansprekende en inspirerende projecten uit de Innovatieregeling Mooi Nederland. Het gaat om een integrale aanpak van rood, groen en blauw. De subsidie wordt het komende jaar ingezet voor de aanleg van de lanenstructuur en landschapselementen voor natuurontwikkeling.
Het project is in samenwerking met Satijnplus architecten ontworpen voor Vitalis WoonZorg Groep.

Stem hier voor de Publieksprijs.

06 MEI 2009

Ontwerpwedstrijd in Nieuwerkerk aan den IJssel gewonnen

Normal_2009_05_nbp

De gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel schreef enige tijd geleden een ontwerpwedstrijd uit voor de te ontwikkelen woningbouw op de plek van de tennisbanen (Britsezoom) en een gedeelte van de sportvelden in de wijk Dorrestein (Parkzoom II). In opdracht van de Nederlandse Bouw Unie (NBU) en in samenwerking met MIX architectuur zijn wij deze uitdaging aangegaan. En met resultaat: het college van B&W heeft op 28 april 2009 zijn voorkeur uitgesproken voor onze plannen!
Kijk voor meer informatie op de website van de
gemeente.

25 MAART 2009

Footbridge Award voor project in Brno

Normal_2009_03_brno

De Footbridge Award voor project in Brno. De brug verbindt het kantorenpark Spielberk, ontworpen door LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en Studio Acht, met de binnenstad. De brug over de Svratka won twee prijzen; namelijk in de categorieën esthetiek en techniek.


Architect: Studio Acht
Constructeur: SHP
Opdrachtgever: CTP

12 MAART 2009

Stationsplein Apeldoorn in Avro Kunstuur

Normal_asf_kunstuur_14feb_2009

Zaterdag 14 februari besteedde Avro’s Kunstuur aandacht aan het stationsplein Apeldoorn. Lodewijk Baljon en kunstenares Giny Vos kwamen uitgebreid aan het woord over het Veluws karakter van het plein.
Bekijk het volledige item op de site van de
Avro

12 MAART 2009

IBG Groningen wint Bouwprijs!

Normal_2008_03a_gibg

De Nederlandse Bouwprijs is bestemd voor teams die integraal ontwerpen en bouwen aantoonbaar hebben doorgevoerd in het bouwproces. DUO² (consortium van o.a. Strukton, UNStudio en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten) kreeg waardering van de jury voor het ontwerp (dat nog moet worden uitgevoerd)door de integratie van disciplines, de integratie van abstracties en de levenscyclusbenadering.

17 DECEMBER 2008

Cascade wederom glansrijk tweede in ontwikkelcompetitie Park Zandweerd Deventer!

Normal_2007_12_dzw

Nadat het eerste juryrapport nietig was verklaard, heeft een nieuwe jury haar oordeel geveld. Op kwaliteit scoort het plan Cascade het beste, maar vanwege het grondbod eindigt het als tweede. Het jurycommentaar: ’De consistentie en samenhang van de architectonische vormgeving met het stedebouwkundig plan en de inrichting van het landschap vallen ten opzichte van de andere inzenders in positieve zin op. De manifestatie van de icoon vanuit het landschap is in de ogen van de commissie slechts in één ontwerp (Cascade) echt geslaagd.’

20 OKTOBER 2008

Stationsplein Apeldoorn winnaar van de Dutch Design Award!

Normal_2008_10b_asf_dda

Het Stationsplein in Apeldoorn heeft afgelopen zaterdag in Eindhoven de Dutch Design Award in de categorie Openbare Ruimte in de wacht gesleept.
www.dutchdesignawards.nl

08 JULI 2008

Industriële complex ENKA wordt herontwikkeld

Normal_2008_07a_enka

Onlangs zijn wij gestart met de landschappelijke inrichting van het voormalige ENKA-terrein in Ede. In samenwerking met awg Architecten uit Antwerpen, die verantwoordelijk zijn voor het stedebouwkundig plan, wordt het oude industriële complex opnieuw leven ingeblazen.