13 JUNI 2018

Twee projecten van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten genomineerd voor de LCOR Award

De ‘Boulevard van Schagen’ in Domburg en ‘Campus Uilenstede’ in Amstelveen zijn, naast de ‘Binnenrotte’ in Rotterdam, genomineerd als Beste Openbare Ruimte 2018.

Normal_2018-06-12-lcor-nominatie

De jury van de Award Beste Openbare Ruimte 2018 prijst het ontwerp van de Boulevard van Schagen ‘vanwege zijn vakmanschap, terughoudend en tijdloos ontwerp. Het ontwerp geeft een natuurlijk beeld, zeer goede zitplaatsen, intimiteit en menselijke maat’.
Ten aanzien van de Campus Uilenstede: de jury looft ‘de integrale analyse van het plan, de manier waarop vroegere barrières als verkeer en parkeren zijn beslecht, de grote aandacht voor veiligheid, verbindingen en toegankelijkheid.’

Op 21 juni wordt de winnaar op het Landelijk Congres Openbare Ruimte bekend gemaakt.

Twitter