23 NOVEMBER 2017

Water krijgt de ruimte in Harderwijk

Harderwijk ligt weer direct aan de Zuiderzee! Vandaag is het laatste stuk land weggegraven, waardoor de Vischpoort opnieuw aan open water ligt.

Normal_2017-11-23-harderwijk-dijkdoorbraak

Voor de stadsmuur, waar tot voor kort een enorm parkeerterrein lag, ontstaat een havengebied, met Strandeiland en imposante boulevard naar het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. Hiermee krijgt het hart van de ontwikkeling voor het Waterfront gestalte.

Twitter