08 DECEMBER 2016

Robert van der Horst supervisor Sprokkelenburg

De gemeente Culemborg geeft in Sprokkelenburg grote vrije kavels uit binnen een sterk landschappelijk kader.

Normal_2017-01-culemborg

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten ontwierp het stedenbouwkundig plan en stelde kavelpaspoorten op die de kopers grote vrijheid bieden, mits ze binnen de landschappelijke kaders bouwen. Samen met Tessa Stahlie van het Gelders Genootschap en gemeentelijk projectleider Anne-Louise Vader begeleidt Robert van der Horst de architectuur.

Twitter