22 NOVEMBER 2016

Project Pluim van Rijkswaterstaat voor HoogWaterGeul Veessen-Wapenveld

Normal_vw-pluim-p1150304_web

Uit het juryoordeel:
“In het gebied rond Veessen-Wapenveld is een landschapsvolgend ontwerp gemaakt voor een hoogwatergeul die een groot gebied omvat. De nieuwe dijken zijn zorgvuldige ingepast. Door een koppeling gebiedsontwikkeling zijn kansen ontstaan voor versterking van het landschap, verbeteren van de toegankelijkheid en versterken van recreatieve mogelijkheden. Momenteel wordt het inlaatwerk in combinatie met een brug uitgevoerd: een complex waterbouwkundig werk. De bruggen vormen een beeldbepalende ingreep in het open, landelijke gebied en zijn zorgvuldig vormgegeven met als ambitie de weidsheid van het landschap te versterken.”

Meer over de HoogWaterGeul Veessen-Wapenveld bij Combinatie IJsselweide, bij het waterschap Vallei en Veluwe en op deze site.

Twitter