28 OKTOBER 2016

Nominatie VAG-pluim Rijkswaterstaat voor Hoogwatergeul Veessen Wapenveld

De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een van de ruim 30 Ruimte voor de Rivierprojecten.

Normal_hoogwatergeul_nominaties-projectpluim

De hoogwatergeul voegt een nieuwe dimensie toe aan de IJsselvallei. Ter weerszijden van de hoogwatergeul zijn dijken van 11 km lang aangelegd, twee nieuwe lijnen die het landschap van de vallei volgen, respectievelijk langs de oeverwal en de polder. Om het hoogwater toe te laten en af te voeren is een indrukwekkende familie van kunstwerken gebouwd: de Kerkdijk, een inlaat van 800 meter lang, de 2 bruggen bij de uitlaat in de Werversdijk en een nieuw gemaal. De kunstwerken benadrukken de stroomrichting. Tussen de Westdijk en de Grote Wetering is een fraaie landschapszone ontstaan die een natuurlijke verbinding vormt tussen Veluwe en IJssel. Een fietsroute, met rustpunten en vogelkijkhut maken het gebied beleefbaar.
Realisator is Waterschap Vallei en Veluwe met de aannemerscombinatie IJsselweide (Boskalis en Van Hattum & Blankevoort met LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten en ZUS architecten), geadviseerd door Harm Veenenbos en Jan Brouwer. Het project is onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling voor natuur, recreatie en toerisme.

Twitter