23 MAART 2016

Leerlingen planten knotwilgen op het Grote Parkeiland Triangel

Tijdens Boomplantdag 2016 plantten basisschoolleerlingen 40 knotwilgen in het park in wording in Waddinxveen.

Normal_2016-03_parkeiland_triangel_boomplantdag_2016

Na de aanplant van de bomen volgt de aanleg van de avonturenspeeltuin. Op 28 mei gaat het park open voor publiek. Meer foto’s van de Boomplantdag op de projectsite van Park Triangel.

Twitter