31 OKTOBER 2015

WATERKRACHTBRUG VOOR IBA IN ZUIDERLUCHT

Het culturele maandblad Zuiderlucht vertelt deze maand de verhalen van IBA PARKSTAD.
In Molens als motor voor het landschap leest u over het IBA Kandidaatproject.

Normal_iba-2015-11-02

Parkstad werkt op een unieke manier aan haar toekomst: door het organiseren van een Internationale Bau Austellung (IBA). De IBA organisatie deed een Open Oproep tot het indienen van vernieuwende projecten en verkoos het projectvoorstel Waterkrachtbrug tot Kandidaatproject. In het laboratorium IBA PARKSTAD willen wij met het project Waterkrachtbrug de mogelijkheden onderzoeken voor het opwekken van groene stroom met kleinschalige hydro-installaties op de plek van verdwenen of niet meer functionerende watermolens. De nieuwe watermolen wordt geen gebouw maar een brug; een Waterkrachtbrug die een schakel vormt in het recreatieve en ecologische netwerk van de beek.

Wilt u meer weten? Mail: marielaure@baljon.nl.

Twitter