05 AUGUSTUS 2015

Bouw van Ligne in Sittard vordert

Als eerste is de duikerbrug over de stadsgracht opgeleverd. De bebouwing, een rijk geschakeerd complex op een grote parkeerkelder met bibliotheek, museum, filmhuis, hogeschool, winkels en woningen krijgt al vorm.

Normal_sittard-vordert

De uitvoeringsvoorbereiding voor de inrichting van de openbare ruimte is, op het uitwerken van enkele bijzondere objecten (boombanken en kralenverlichting) na, gereed. Het ontwerp van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten omvat een deel van de voormalige schootsvelden, het ontkluizen van de Keutelbeek, het cultuurplein, de Rijksweg Noord en enkele tussenliggende straten.

Kijk ook op www.ligne-sittard.nl.

Twitter