20 JANUARI 2014

Winnend plan voor herstel kustbatterij Raversijde te Oostende wordt gerealiseerd.

Normal_2014-01_oostende

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen worden de verdedigingswerken uit de Eerste Wereldoorlog aangepakt. Zij kozen voor het veelzijdige en integrale ontwerp van de samenwerking van aNNo architecten, scenografe Terenja van Dijk en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten.
Vanwege de belangrijke aspecten: Informatie, Reflectie, Beleving en Interactie met het landschap is een nieuw parcours tussen de overblijfselen uitgezet. Naast restauratie van bunkers, verblijven en loopgraven wordt het terrein heringericht en worden bijzondere objecten, zoals de Barbara bronnen hersteld. De ligging in de eerste duinenrij langs het strand geeft het landschap een uniek karakter, dat in het ontwerp wordt versterkt.

www.terenjavandijk.net
www.annoarchitecten.be

Twitter