10 JULI 2013

Ruimte voor de Rivier bij Veessen en Wapenveld gewonnen

Normal_2013-07-01_veessen_wapenveld_diagram_b

Het consortium IJsselweide (Boskalis, Van Hattum en Blankevoort, Witteveen en Bos, ZUS en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten) gaat de komende jaren een hoogwatergeul maken door de aanleg van twee 8 kilometer lange dijken. Voor de verbinding over de hoogwaterzone worden twee bruggen van 800 meter gebouwd, waarvan een met kleppen als inlaatwerk is voorzien. Een van de begeleidende maatregelen is een 80 ha. grote landschapszone met bijzondere ecologische en recreatieve waarden.
Lodewijk Baljon is tevens supervisor Ruimtelijke Kwaliteit.

Twitter