19 APRIL 2012

Bijdrage Lodewijk Baljon aan CROW-werkgroep Infrastructuur en bomen afgerond

Met de nieuwe publicatie ‘Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen’ biedt CROW praktische oplossingen voor de schaarse openbare ruimte.

Normal_stationsplein-apeldoorn_boomspiegel-03

Met de nieuwe publicatie ‘Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen’ biedt CROW praktische oplossingen voor de schaarse openbare ruimte. Hoe combineer je hierin kabels en leidingen, verhardingen, lichtmasten en bomen efficiënt? En hoe hou je voldoende rekening met raakvlakken tussen alle betrokken disciplines? Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. De publicatie geeft hiervoor praktijkgerichte informatie, met onder meer:

– een reeks oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten;
– checklists voor het integrale ontwerpproces en de speelruimte in de ontwerpen;
– een overzicht van beschikbare technieken en maatregelen, met praktijkervaringen;
Meer informatie over deze publicatie.

8 mei, op de CROW Levende Stad bijeenkomst, zal Lodewijk Baljon spreken over ‘Infrastructuur en bomen’.

Twitter