08 MAART 2012

Ontwerp openbare ruimte Leidsche Rijn Centrum Noord

Nu het Voorontwerp voor de openbare ruimte van het noordelijk deel is goedgekeurd kunnen we, in opdracht van Projectbureau Leidsche Rijn, beginnen met het Definitief Ontwerp.

Normal_2012-03-lrc-noord

Het ontwerp, op basis van het stedebouwkundigplan van bureau Rijnboutt, omvat onder meer een stationsplein en, in het hart, een groen plein. Drie onderdoorgangen onder het spoor vormen de verbinding met Leidsche Rijn Centrum Kern, waarvoor LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten eveneens de openbare ontwerpt.

Twitter