20 FEBRUARI 2012

Omvorming Uilenstede tot campus kan van start door subsidie van € 5 miljoen

De gemeente Amstelveen ontving onlangs de maximaal haalbare subsidie van € 5 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte van campus Uilenstede.

Normal_2012_02_aus

Dankzij de subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol wordt het mogelijk om het gebied van Uilenstede integraal en duurzaam te verbeteren en een herkenbare en hedendaagse campus te laten ontstaan. Een omgeving waar de bewoners en gebruikers van Uilenstede kunnen ontmoeten, ontspannen, studeren en recreëren.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten heeft in 2009 een visie voor het gebied ontwikkeld, waarbij een sterke identiteit voor de campus is geschetst. De afgelopen maanden is, in samenwerking met de bewoners en de gemeente, gewerkt aan het inrichtingsplan. Ook de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO zijn bij het plan betrokken. Uilenstede wordt een groene campus met ruimte voor de verschillende aspecten van het studentenleven. Het plan legt het accent op gebruik, herkenbaarheid en routing.

Met enkele stedebouwkundige doorbraken wordt het centrum uit het isolement gehaald, zodat het als levendig hart kan functioneren. Reorganisatie van het parkeren van auto’s en fietsen schept ruimte en overzicht. Door de campus loopt een hoofdroute als rode draad, verrijkt met multifunctionele objecten en verbonden met markante entrees.

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten werkt het ontwerp de komende maanden uit, zodat aan het eind van het jaar de spade de grond in kan.

Twitter