10 OKTOBER 2011

Feestelijke start gebiedsontwikkeling Noorderhaven in Zutphen.

De transformatie van het industrieterrein De Mars tot een bij de binnenstad aansluitend stedelijk woon- en werkgebied begint rond de te graven Noorderhaven.

Normal_2011-10_zutphen

Met 2000 vlaggen heeft kunstenaar Just de Wijs de contouren van de haven aangegeven.
De herbestemming van het gebied is ontworpen door KCAP (stedebouw) en LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten (openbare ruimte).

zie ook: www.Noorderhavenzutphen.nl en www.KCAP.eu

Twitter