30 AUGUSTUS 2011

Timorplein, nieuwe openbare ruimte in Amsterdam

Rond de voormalige ambachtschool, waarin bioscoop, theater, restaurant en hotel zijn gehuisvest, vervult nu ook het plein een levendige functie in de Indische buurt.

Normal_1026-timorplein

Kenmerkend is de lange granieten sculptuur die over het plein slingert; afwisselend bank, keermuur, trap en terras. Het object verbindt de diverse wijzen van gebruik en vormt een afscheiding waar nodig.

Twitter