01 JUNI 2011

Voorlopig Ontwerp Campus Uilenstede gepresenteerd aan klankbordgroep

In overleg met de betrokkenen wordt de Visie van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten voor de Campus Uilenstede uitgewerkt.

Normal_2011_06_aus-web_c

Het ontwerp maakt van het gebied een open en dynamische studentencampus, waar wonen, ontmoeten, bezoeken en sport samengaan.

De nieuwe maaiveldinrichting besteedt extra aandacht aan de identiteit van de campus. In het hart van de verschillende deelgebieden markeren rood gekleurd en opvallend gevormd meubilair de hoofdpaden en de entrees. Vanaf de tram/metrohalte krijgt, met een nieuwe verbindingsbrug, de campus een duidelijke hoofdentree.

Het centrumgebied dateert uit de jaren 60, ligt geïsoleerd en is onaantrekkelijk. Met behulp van enkele doorbraken komt het plein goed verbonden centraal in de campus te liggen. Het plein zal aanvullende voorzieningen krijgen en een passende inrichting.

Twitter